Z 15. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 28. 3. 2012)

Seznam bodů jednání 15. schůze zastupitelstva zabral dvě a půl stránky, skoro dvakrát tolik, co obvykle. Takže jsem čekal, že jednání se protáhne.

Zpočátku to ovšem překvapivě vypadalo, že to nebude tak zlé, kolem 18.30 už  bylo probráno 23 bodů z celkem dvaatřiceti, a zbývaly už jen ty, kolem kterých většinou nebývá mnoho střetů. Granty, zápisy z výborů, které se většinou berou na vědomí en bloc, pokud někdo k nim nechce diskutovat (většinou nechce), body pro informaci a ovšem interpelace. A ani tam se nic moc komplikovaného nezdálo, byly tam písemné odpovědi na interpelace z minula, nové vcelku žádné. A přece právě v tomhle bodě došlo k zádrhelu a nakonec i k docela dramatickému vývoji. Ale popořádku.

 

Na začátku jednání vystoupil host inženýr Kos, ředitel zařízení pro zdravotně postižené ženy ze Slunečního dvora v Jestřebí. Dle současné koncepce se také oni snaží postižené více začlenit do normálního života a mezi lidi, a tak bude pro ně v několika obcích včetně České Lípy zřízeno chráněné bydlení. Je to docela sympatická koncepce, akorát se mi nezdálo, že v Lípě vytipovali pro těch asi 5-10 děvčat místo pro nový domek na starých Ladech, poblíž odbočky na letiště. Je to dost z ruky, k nějakému začleňování mezi běžné lidi tam nebude moc příležitostí. Navíc půjčkoví novodomkáři se taky s každým nekamarádí. Starostka mi na dotaz odpověděla, že je těžké najít místo blíž centru, ale že je poblíž zastávka MHD. A snad budou hledat ještě nějaká další místa ve městě.

 

K mému podivení tentokrát bez diskuse prošly rozpočtové změny i mimořádné příspěvky pro Vlastivědné muzeum a pro Českolipský dětský sbor. Menší přestřelka byla kolem odvodu finančních prostředků z investičních fondů škol. Ale nešlo o to školy o peníze obrat, jak se obával Ing. Štrumfa, ale použít ty peníze na opravy v nich.

 

Schválena byla smlouva o partnerství s městem Caorle, kam jsem navrhl doplnit pasáž o spolupráci v ochraně přírody a životního prostředí, která tam úplně chyběla. Doplněk bez problémů prošel. Mimo jiné bychom tedy měli spolupracovat například při pořádání výstav o přírodě, vyměňovat si dobré nápady v této oblasti, ale také při výchově k ochraně životního prostředí (příležitost pro školy!).

 

Trochu brblání bylo kolem členství ve svazku obcí Novoborsko, kam vstupujeme kvůli spolupráci na propojování sítě cyklostezek. Uvažuje se prý o pokračování cyklostezky ze Šenova směrem do Lužických hor, v Prysku se plánuje cyklolávka přes tamní silnici – budou-li peníze.

 

Více se diskutovalo kolem novostavby MŠ Pastelka, Pancovi se zdá projekt předražený. Uvažovalo se o snížení počtu tříd, aby se ušetřilo, protože údajně počet míst v MŠ je v Lípě dost, a jde prý jen o vstřícný krok vůči Svárovákům, aby měli školku na místě, kde na ni byli vždy zvyklí.

 

Ze záměrů prodejů ve mně hrklo u pozemku vedle pošty na sídlišti Sever. Vypadalo to totiž, že chce město Legezovi prodat tu část, kudy je k poště jediný přístup. Paní Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města, mě sice ujistila, že pozemek se neprodává celý, ten přístup, že zůstává městu, ale já se stejně pro jistotu (jako jediný) zdržel hlasování. Pošta je ohrožena ještě jinak. Jakýsi soukromník, který celou budovu vlastní, tam prý hodlá zřídit cosi jako „školku pro seniory“, jakýsi denní stacionář. Přitom o 100 metrů dále (v budově bývalé zvláštní školy a ještě předtím jeslí) je rok-dva nově otevřené středisko sociálních služeb města i s klubem důchodců. Prý ale není pravděpodobné, že Kraj dá na projekt peníze, protože tento druh služeb nechybí, a kdyby prý přece, má město pro poštu nabídku náhradních prostor někde blízko. Prý. Tak uvidíme, jak vše dopadne.

 

Další menší střet byl kolem navýšení ceny za rekonstrukci krovu a střechy mateřské školy v Dolní Libchavě (budova bývalé málotřídní základní školy v zatáčce, když se jede od Děčína). Projektant  prý špatně spočítal plochu střechy a navíc krovy údajně byly víc shnilé, než se čekalo a bylo s tím vším více práce. Ale zastupitelé ocenili, že se konečně budova začala opravovat.

 

Jo, málem bych zapomněl na již obligátní  vystoupení ekologického zemědělce pana Lopušana z Okřešic, který požádal o odkup části městských pozemků za účelem zemědělské činnosti. Bylo to jako obvykle hodně zmatené, ale pan Lopušan už si v zastupitelstvu vydobyl jisté sympatie (ani já se nějak kouzlu jeho originální osobnosti nedovedu ubránit), bojuje totiž s větrnými mlýny byrokracie, s vedením města, se zlým sousedem chatařem a vůbec s kdekým, ale způsobem neagresivním, je vytrvalý, nedá se odbýt, možná mu tu jeho sympatickou urputnost a neodbytnost tiše závidíme. Zkrátka, ač návrh usnesení zněl „Neprodat“ , hlasovalo pro něj jen 10 zastupitelů, 10 bylo proti a 4 (včetně mě) se zdrželo hlasování. Jen nevím, co tedy vlastně prošlo. Asi nic a věc se potáhne na další a další zastupitelstva.

 

Živě se diskutovalo kolem záměru pronajmout architektu Pavljukovi část bývalého letního kina v Městském parku, aby tam zřídil stánek s občerstvením. Část zastupitelů byla proti (bude tam hluk, budou se tam rojit feťáci a alkoholici, nebude tam bezpečno,…), část naopak mínila, že takové občerstvení tam chybí, aby si tam maminky s dětmi mohli koupit zmrzlinu, posedět pod pergolou u kafe, že tam bude i veřejně přístupné WC, které v parku chybí. Já bych nebyl proti, ale vadí mi, že pronájem má být na 20 let. Tak jsme si vymínili, že chceme mít vliv na to, co bude ve smlouvě. Budu chtít, aby jednak pronájem byl na kratší dobu (třeba s možností automatického prodlužování, když vše bude v pořádku a žádná ze smluvních stran nebude proti), jednak aby se pronájem mohl okamžitě vypovědět, pokud by se naplnily výše uvedené obavy.

 

Další diskuse byla kolem prodloužení smlouvy na údržbu zeleně s dosavadními firmami o     2 měsíce, tedy na květen a červen. Důvod je ten, že jeden z neúspěšných účastníků výběrového řízení se odvolal a vše musí proběhnout znova. Zejména Panc poukazoval, že prodloužení je protiprávní, a že i na ty 2 měsíce se musí vypsat zvlášť výběrové řízení, paní Nebřenská naopak tvrdila, že to s právníkem konzultovala a že to protiprávní není. Já jsem se ozval, že je potřeba pamatovat i na to, že ve městě bydlí hodně astmatiků a alergiků, a pokud se budeme dohadovat a nestihne se v květnu a červnu tráva ve městě posekat, můžeme těm lidem dost ublížit. Nakonec zastupitelstvo zprávu jen vzalo na vědomí a hodilo to na městskou radu, ať ta rozhodne, jak dál postupovat.

 

No a pak to přišlo. V bodě „Interpelace“ vystoupila paní Žatecká k Městským novinám, že je to hlásná trouba radnice, padla slova jako totalita a diktatura, že opozice si ani neškrtne, špatně bylo i to, že město v MN zveřejnilo anketu, jestli si lidi přejí přestavbu Banca. Hádka sílila, nakonec na sebe paní Žatecká se starostkou téměř křičely, padala obvinění ze lži, tu a tam si někdo přisadil buď jedné, nebo z druhé strany, ale většina (včetně mě) spíše zaraženě mlčela. Koukal jsem, že trapně bylo i vedle mě sedícímu Skokanovi, který si jinak moc servítky nebere (ale tu anketu napadl právě on, tipnul bych si, že nejspíš bojuje za konkurenci, za majitele OD Andy, kterému by nová nákupní galerie odvedla zákazníky – já bych se do konkurenčních bojů dvou majitelů vůbec nemíchal a nenechal bych do něj město zatáhnout). No a někdy před půl sedmou náhle paní Žatecká navrhuje hlasovat o odvolání starostky a místostarosty Kočandrleho (kupodivu ale nikoliv druhého místostarosty Vlčka - ?).

 

A vypukla další hádanice,  jestli to lze takto z voleje, když to na začátku jednání nikdo nenavrhnul do programu jednání. Paní Žatecká tvrdila, že ano, starostka, že ne, tu podpořil tajemník citací zákona o obcích. Nakonec byla vyhlášena pětiminutová přestávka, aby paní Žatecká napsala nějaký hlasovatelný návrh usnesení. Ale předtím se ještě hlasovalo podle jednacího řádu, že zastupitelstvo může pokračovat i po 20. hodině. Zhnuseně jsem se zdržel hlasování, ale bylo mi to houby platné, 20 hlasů bylo pro. Asi byli zvědaví, jak to všechno nakonec dopadne.

 

Návrh usnesení zněl: „ZM ukládá starostce města zařadit na květnové zasedání bod odvolání starostky a místostarosty.“

 

PĚT  lidí hlasovalo PRO, 4 proti, 5 se hlasování zdrželo a 11 (!) nehlasovalo vůbec. Včetně mě.

 

Bylo 20.13, první letošní předvolební akce byla u konce a já konečně mohl jít domů. V bodu „Informační materiály“ jsem si ale ještě neodpustil trochu rýpnout. Byl mezi nimi  krajský tlustospis o zdravotní stavu obyvatelstva a v něm údaj, že Českolipsko v Libereckém kraji vede v počtu úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Řekl jsem, že tyhle nemoci jistě mají řadu příčin, ale jednou z nich že může být i zhoršené životní prostředí. A že bychom proto měli dbát o jeho zlepšení, také o dostatek zeleně, o minimalizaci počtu kácení. Nikdo na to nic neřekl.

 

Hezké Velikonoce, příjemné jarní dny, připomínám, že zastupitelstva se teď konají ob měsíc, takže další bude až 23. května

 

Česká Lípa, 29. 3. 2012                                                                    

 

PhDr. Miroslav Hudec

30.3.2012 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši