Za ČEZko, vzhůru na Bulhary!

Václav Klaus je přesvědčen, že vláda a především ministerstvo zahraničí by měly „rezolutně reagovat“ na problémy ČEZu v Bulharsku. Co třeba takto:

Milý kníže Schwarzenberku!

 

Vidělo se mi naříditi ministru mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil bulharské vládě, že mezi mocnářstvím ČEZkým a  Bulharskem nastal stav válečný.

 

Bylo mým nejvroucnějším přáním, aby dny, které jsou mi ještě v mé funkci dopřány, mohl jsem zasvětit dílům míru… Pletichy protivníka nutí mne, abych na ochranu cti mého ČEZu, na ochranu jeho vážnosti a moci a zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče.

 

Stále výše šlehá plamen nenávisti vůči mému ČEZu. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Bulharska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost mého ČEZu a jeho hospodářský rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů.

 

Bulharsko odmítlo mírné a spravedlivé požadavky mého ČEZu a odepřelo dostáti povinnostem, jejichž splnění v životě národů a států jest přirozeným a nutným základem míru.

 

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí mermo opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti mému ČEZu pokoj a trvalé zisky všude, kamkoliv se mu zalíbí vstoupiti.

 

Spoléhám na obětavou, statečným nadšením naplněnou diplomacii a důvěřuji ve Všemohoucí trh, že mým zbraním dopřeje vítězství.

 

Václav Klaus I.,  v. r.

5.3.2013 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši