Z 24. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 22. 5. 2013)

Zřejmě v očekávání rozsáhlé diskuse kolem územního plánu (ÚP) svolala starostka zastupitelstvo tentokrát už na 15. hodinu; i tak se jí asi zdálo, že bude málo času, neboť na klubu zastupitelů nahlas zauvažovala, že v případě potřeby dá hlasovat o pokračování i po 20. hodině. Jak se ukázalo, zdaleka to nebylo potřeba, končilo se po 18. hodině.

Územní plán byl projednán a odhlasován za pouhých 15 minut, a to ještě větší část z toho zabrala prezentace deseti změn, kvůli nimž bylo 25. (!) února opakováno veřejné projednávání. Alespoň některé ty změny jsou pozitivní, byť si je prosadil Liberecký kraj. Šlo většinou o zmenšení ploch na individuální domkářskou (satelitní) výstavbu na okrajích města, například nad areálem ČSAD na Slovance byla zrušena úplně. Důvodem zrušení či zmenšení je většinou zásah do ochranných pásem různých chráněných území. Diskuse prakticky nebyla, já jsem své řekl už na klubu zastupitelů včetně toho, že nebudu pro územní plán hlasovat, z ostatních jen někdo zopakoval, že je třeba ÚP už konečně schválit, „aby lidi mohli stavět.“ Známe to, teď se konečně může rozjet byznys s pozemky jedním hlasováním přeměněné (a zhodnocené!) na stavební. Z 23 přítomných zastupitelů 19 bylo PRO a 4 jsme se zdrželi (kromě mne ještě Ing. Máška, paní Rychtaříková a myslím pan Ulbrich, všichni z ČSSD).

 

Trochu jako z Marsu bylo následné usnesení na návrh starostky (z 23 přítomných zastupitelů 22 PRO!), že zastupitelstvo doporučuje uskutečnit referendum o vedení právě schválené severozápadní části vnitřního městského okruhu. To je ta část kolem Městského parku, před Luxor a pak kolem železniční trati k budově soudu, s níž nejen pobočka STUŽ zásadně nesouhlasí. Objevila se nová občanská iniciativa a ta zahájila sběr podpisů pod petici právě za toto referendum. V petičním výboru je Mgr. Martin Fedorko, Mgr. Michal Panáček a Mgr. Iveta Truhlářová. Mgr. Fedorko je mladý právník (a prý je tam těch právníků víc) a zdá se, že to mají dobře promyšlené, takže svítá naděje, že se konečně něco i v našem městě začne měnit žádoucím směrem, a nejen ohledně územního plánu. Jsem s ním v kontaktu, mám petiční archy, takže pokud by měl někdo zájem, mohu přeposlat i elektronicky.

 

Ještě se vrátím k začátku zasedání. Pan poslanec Skokan totiž přivedl pana poslance Víta Bártu (oba t.č. VV), aby pomohl s tím „populárním“ jihozápadním obchvatem města ze Sosnové do Dubice a k Dolní Libchavě. Dvakrát to nedopadlo. Jádrem poselství pana poslance VV VB (Víta Bárty, nikoliv Veřejné Bezpečnosti – pozn. editora) byl apel na paní starostku, že když mají s ministrem dopravy Stanjurou stejnou stranickou knížku, tak si to (sakra) mají v zákulisí pěkně vylobovat, jinak asi žádný obchvat nebude. Tím paní starostku nakvasil tak, že mu odvrkla, že nemusel stavbu zastavovat a bylo by.

 

Odvedl jsem raději pozornost a taky trochu využil situace upozorniv, že jsou v České Lípě problematické nejen silnice, ale ještě více železnice a že by Lípa mohla mít lepší spojení na Prahu přes Lovosice, kdyby ovšem plán revitalizace trati 087 včetně zvýšení traťové rychlosti se netýkal jen úseku z Lovosic do Litoměřic. Oba páni poslanci projevili zdvořilý zájem, něco ve smyslu, „znamenáme si“, ale jsem spíše skeptik. Aspoň mohu být překvapen v tomto směru pouze příjemně.

 

Z ostatních bodů bylo zajímavější už jen dohadování, zda přispět nebo nepřispět 150 tisíci na opravu šaten a dalšího zařízení dubického koupaliště, kterou plánuje pořadatel festivalu Stonerock 2013 pan Netolický. V rozpočtových změnách se to neschválilo, že prý už tak jsou lidi v Dubici naštvaní, v bodu přímo tomu věnovaném si ale ctění kolegové začali drbat hlavy, že se ta rozpočtová změna asi schválit měla, že by bylo dobré přispět, že opravené příslušenství se pak může využít dál. Že vůbec v Dubici „chcíp pes“ a festival by to tam mohl aspoň trochu oživit. Tak se bod přerušil, že se bude s panem Netolickým ještě jednat a řešit se to bude příště.

 

Banka Kommunalkredit Austria nám zvedla úrok z půjčky na bytové domy Lada (ještě chybí splatit skoro 150 miliónů) ze současných 0,45% na 2,25%, což by znamenalo zaplatit na úrocích celkově asi o 16 miliónů víc. Všichni se shodli, že na to zatím musíme přistoupit, protože na okamžité splacení celé půjčky nemáme, ale že je třeba co nejrychleji úvěr refinancovat, tedy najít banku, která bude ochotná přistoupit na nižší úvěr.

 

Hádka vypukla o investiční fond, z něhož měly jít peníze na opravy havarijní situace střech některých škol, mostků, ale také na nákup silnice u Alberta, kde chybí chodník a lidi si stěžují, že tam jde o zdraví i o život. Opozice obvinila starostku, že chce vyčerpat investiční fond do mrtě, než odejde z funkce. Ta oponovala, že se tam peníze postupně vrátí, například 33 miliónů z půjčky, která byla poskytnuta svazku obcí na dostavbu cyklostezky Varhany.

 

Evergreenem jsou prodeje městského majetku, ale chuť prodávat asi trochu klesla, protože oni nakonec ani nejsou zájemci. Minule (viz zpráva z 23. zasedání ZM) byl schválen záměr prodat několik domů v centru města, ale objevili se jen 3 zájemci u jednoho z nich a 1 u dalšího, u zbývajících žádný. Takže o lékárně na náměstí TGM, o níž asi někdo zájem projevil, zastupitelstvo hlasovalo, že si prodej nepřeje.

 

Myslím, že to pro dnešek stačí, kdo chce vědět víc, najde na webu města komplet materiály do zastupitelstva, a tak za týden by tam měl být vyvěšen i zápis.  

 

 

Před prázdninovou přestávkou zasedá českolipské zastupitelstvo ještě ve středu 26. května, do té doby přeju všem (pokud možno) příjemné jarní dny.

 

Česká Lípa, 23. 5. 2013

 

PhDr. Miroslav Hudec

24.5.2013 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši