Já mám koně, ty povinnost uklízet kobližky

Když tak mluvíme o lidských právech (viz nově upravená zahraničněpolitická koncepce vlády), už delší dobu mám pocit, že třeba automobilistům náleží těch práv nějak více než neautomobilistům. Připomenu například, jak dlouho svítí leckde na semaforech zelená chodcům, a jak dlouho autům, třebaže ta se pohybují neporovnatelně rychleji a stačilo by jim tedy času méně. Nebo tendenci rušit leckde přechody pro chodce, prý pro dobro pěšáků, kvůli jejich větší bezpečnosti. Jen občas se někdo prořekne, že těch přechodů je zkrátka moc a že to narušuje plynulost dopravy. Což je špatně, zatímco to, že si pěší nějakou tu stovku metrů od zrušeného přechodu zajde, je normální, ba žádoucí. Vždyť se tak koneckonců víc proběhne na „čerstvém“ vzduchu.
Nejnovější dobro pro chodce schválila vláda v podobě jednoho ustanovení aktuální novely zákona o silničním provozu, která právě míří do sněmovny. Pěším se v něm ukládá povinnost nosit na oděvu reflexní prvky (konkrétní tvar prvku předepsán není), pokud se za špatné viditelnosti pohybují mimo obec na silnici bez chodníků. Jistě, těch pobitých neuatomobilistů není málo a reflexní prvky čistě technicky alespoň jakousi jejich ochranou jsou, jakkoliv je před smetením z vozovky neuchrání. Na druhé straně ale tu má být uložena povinnost, dokonce vlastně finanční, jakkoliv jde v případě nákupu reflexního pásku o relativně bagatelní částku (když tedy nepočítám ty nikoliv bagatelní finanční sankce v případě neuposlechnutí), někomu, kdo je menším zdrojem nebezpečí, místo toho, kdo už z podstaty věci je ohrožením větším. Jako logičtější by se mi rozhodně jevilo například ustanovení typu, že za špatné viditelnosti je automobilista povinen na silnici mimo obec snížit rychlost jízdy tak, aby se případnému střetu s chodcem dokázal vyhnout nebo alespoň minimalizovat jeho následky. Ostatně na té silnici se za popsaných podmínek může znenadání objevit nejen chodec, ale například i lesní zvěř. Ta dokonce mnohem pravděpodobněji. Bude i jí uložena povinnost nosit reflexní pásek? Mimochodem, nejde zas tak úplně o vtip, v jedné ze severských zemí prý hodlají reflexní barvou označovat divoce žijící soby. Ono to takto vypadá spíše jako trest nemotoristovi za to, že si vůbec dovoluje se po té silnici pohybovat, navíc dokonce za špatné viditelnosti. Přece ale stejné právo využívat silniční komunikaci, pokud to příslušné právní normy výslovně nezakazují (třeba na dálnici), má jak automobilista, tak chodec či cyklista. Zdůrazňuji, že jde o právo rovné, to automobilistovo není větší, není přednostní. Právo svobodně využívat veřejné cesty patří snad dokonce k právům nejstarším. Nejsem právník, a mohu se tedy mýlit. Ale domnívám se, že když už někdo trvá na tom, že se po té silnici bude pohybovat obklopen metráky materiálu, který násoben navíc rychlostí pohybu, stává se potenciálně smrtelným nebezpečím pro neobrněné (i obrněné) účastníky silničního provozu, měl by to být především on, komu by měly být ukládány povinností snižující riziko, že ty neobrněné zmasakruje. Lapidárně řečeno, že si někdo pořídí komoně, nedává mu ještě právo očekávat, že po něm pěší budou uklízet koňské kobližky - jakkoliv se dá i po koňském kobližku parádně uklouznout a pěkně si nabít. PhDr. Miroslav Hudec, psycholog a publicista
18.4.2015 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši