Z 13. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 21. 10. 2015)

Třinácté jednání zastupitelstva tohoto volebního období trvalo necelých 5 hodin, do 1850, já odešel v 1810, před bodem Interpelace (předposledním), vyhnala mě bolavá záda.
Nic jsem ostatně nezmeškal, o tom se může laskavý čtenář přesvědčit na webu města (www.mucl.cz), kde najde průběžně pořizovaný záznam jednání, docela stručný. Z Českolipského deníku jsem se dozvěděl, že přímý přenos jednání běží i na Youtube (bez obrazu, jen zvukem). Asi nejzávažnějším bodem programu byl minule odložený plán regenerace sídliště Špičák, který jsem také ve zprávě z předchozího zastupitelstva stručně popsal, koho zajímají podrobnosti, ten je najde na výše zmíněných stránkách města, když se přes oddíl „Úřad a samospráva“ a „Samospráva“ prokliká až k materiálům na jednání zastupitelstva. Najde tam řadu plánků, výkresů, vizualizací i několikastránkovou studii. Včera jsme se dozvěděli, že uskutečňovat by se plán měl po částech, že se počítá s rozložení realizace nejméně na 10 let. Prý se vždy vybere jedna nebo několik ulic, nejdříve ty části, kde nehrozí střet zájmů, a bude postupovat obvyklým způsobem, tedy se zpracuje podrobný projekt a ten projde klasickým územním a stavebním řízením. Když ovšem přijdou peníze „ze státních a evropských fondů“, o něž se bude Česká Lípa na základě schváleného plánu ucházet (PRO nás hlasovalo 20 z 23 přítomných, 3 se zdrželi). O vystoupení k tomuto bodu požádal občan ze Špičáku, vytkl zpracovatelům, že přecenili anketu mezi obyvateli, jíž se zúčastnilo něco málo přes 100 lidí, ač sídliště má kolem 10 tisíc obyvatel. S tím bych souhlasil, protože pak se jeví v trochu jiném světle například údaj, že (jestli si to dobře pamatuju) asi 39% dotázaných si přeje řešit nedostatek parkovacích míst. Ve skutečnosti to není ani půl procenta obyvatel. Tohle číslo jsem uvedl proto, že je jedno z největších (ne-li vůbec největší) ve studii uvedených, a plán regenerace je na něm de facto postaven. V diskusi jsem pak řekl, že to není první plán regenerace Špičáku, jeden že už se realizoval někdy před 10-15 roky, že také šlo především o navýšení počtu parkovacích míst, ale ta pak zůstala často nevyužita, protože nebyla přímo pod okny majitelů aut (ale to už jsem zmínil minule). A upozornil jsem na usnesení výboru pro životní prostředí, jež v materiálech chybělo, které požaduje přinejmenším zachování dosavadního množství zeleně na sídliště, ještě lépe její rozšíření. Tak se těšme, že se ruka páně otevře a hlavně, že ty peníze budou sídlišti a místním opravdu ku prospěchu, že tam vzniknou trochu lidštější podmínky k životu a nikoliv naopak. Prodeje několika městských domů jsou už pomalu evergreenem, byly na pořadu i tentokrát. Českolipská lékárenská už nechce čp. 135 (druhý dům v pořadí propojující Náměstí TGM na Škroupák, počítáno od západního konce), stačí jí současné lékárna, kde je zatím v pronájmu. Kolegové odhlasovali, že se nabídka znova zveřejnění (já pro prodeje městského majetku až na velmi vzácné výjimky nehlasuji), a obávám se, že to koupí liberecký majitel realitky v podstatě na kšeft, nikoliv aby je zvelebil a řádně užíval. Má takhle políčeno na další dva baráky, čp. 137 (bývalé sídlo městské policie) a čp. 252 (nejsevernější dům na východní straně Sokolské – hned za tím novým parčíkem). Varoval jsem, že ty baráky nechá chátrat a že město nebude mít žádné páky. A pokud by je od něj někdo koupil za více, než město prodalo, můžeme mít na krku trestní oznámení pro majetkové poškození města. Projednávaly se i záměry prodejů pozemků, což je zpravidla na žádost nějakého zájemce, naštěstí většina prodejů nebyla doporučena a tedy ani odhlasována. Mrzí mě, že přes můj protest prošel záměr prodat cca 80 m2 ve Vítkově, protože na pozemku roste vzrostlý dub a skoro bych se vsadil, že brzy bude následovat žádost o povolení strom skácet, poněvadž „znemožňuje využití pozemku“. Podobně jsem marně protestoval proti záměru prodeje 800 m2 poblíž Rasovy hůrky, pozemku neoprávněně zaplocenému a nadto určenému k plnění funkce lesa, byť tam ten les zatím není. Domnívám se totiž, že k zaplocení tak velkého pozemku nemohlo dojít náhodou, že je to taktika, jak donutit město pozemek prodat, i když nechce, vlastně něco, co se velmi podobá vydírání. Schválena byla nová vyhláška o zákazu pití a drogování na veřejných prostranstvích. Chvíli jsme se dohadovali s novou vedoucí organizačního odboru, zda ve výjimkách ze zákazu náhodou není i městský stadion. Z její odpovědi jsem nebyl dvakrát moudrý, tudíž jsem pro novelu nehlasoval. Listopadové zastupitelstvo je ve středu pětadvacátého. Po něm zas napíšu pár řádek. PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 22.10.2015
22.10.2015 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši