Z 20. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 27. 4. 2016)

Pozorný čtenář se asi diví, že v březnu bylo zastupitelstvo osmnácté a o měsíc později už dvacáté. Vysvětlení je jednoduché. O týden před řádným dubnovým proběhlo ještě mimořádné, devatenácté, které mělo jediný bod (když nepočítám obligátní „Různé“), týkal se letitého vleklého sporu s firmou Vett.
Město na ni podalo žalobu, že se bezdůvodně obohatila při provozování MHD (i vinou tehdejšího vedení města, které si neověřilo, že Vett chtěl o dost větší cenu za kilometr, než byla cena obvyklá, a podepsalo nevýhodnou smlouvu), a žádalo náhradou 70 miliónů. Nakonec vysoudilo cca 35, ale Vett se proti rozsudku odvolal. Navíc exekutorská firma zjistila, že Vett nemá zfendovatelný majetek, takže i to dočasné vítězství je jen morální – je málo pravděpodobné, že by nějaké peníze město dostalo. Co hůř, aby se i město mohlo odvolat, muselo by zaplatit soudní poplatek 1,8 miliónu. Po asi 1,5 hodinové diskusi jsme se nakonec shodli, že by to byly vyhozené peníze. Spor ale poběží i tak, akorát se už nebudeme moci soudit o celých imaginárních 70 miliónů, zatímco Vett může původní rozsudek zvrátit a pak by nemusel platit nic. Jen doufám, že k nějaké platbě nebude odsouzeno město.) Včera zastupitelstvo trvalo „jen“ 5,5 hodiny, a z toho ještě čtvrtinu zabral bod “Různé“, v němž se strhnul boj o plakátovací plochy. Opozice vedení města vyčítá, že výběrové řízení na jejich provozovatele bylo neprůhledné a nespravedlivé. Je pravda, že se někteří zklamaní zájemci ozvali. Opozice chtěla, aby rada města jednala o věci znova a lépe, ale neuspěla. Řekl bych, že problém vyšumí do ztracena, pokud některý ze zklamaných zájemců nebude třeba věc řešit soudní cestou, nebo jinak úředně. Jinak asi nejdůležitějším bodem bylo zadání Změny územního plánu číslo 5. Jako obvykle jde o změnu využití ploch původně pro zeleň a pro rekreaci buď na výrobní plochy nebo na bydlení. Většinou jde o plochy menší, na okrajích města (například u pumpy Benzíny na Ladech) nebo v přidružených obcích (v Dobranově). Výjimkou je velká, několikahektarová plocha v Dolní Libchavě vymezená přibližně Libchavskou ulicí, hřbitovem v Libchavě a trasou budoucí přeložky silnice I/9 od Libchavy Dolní k Libchavě Horní. Plochy sice už dost zmenšil krajský úřad, krajská hygiena a další dotčené orgány tak, aby například změny nezasahovaly do chráněných území apod. (proto jsme tohle zadání projednávali znovu), ale přesto se nám nezdálo, že by se na tu Libchavu neměla dělat územní studie, která by například určila hlukové limity apod. Vlastníci pozemků jsou rozhádaní, na studii společné se nedohodli, tak prý si bude zadávat každý tu svou, což třeba Mgr. Procházková, která pracuje na hygieně, označila za nešťastné. Koalice si ale prosadila své, s populárním argumentem, že věc by se zbytečně zdržela. Tož tedy klidně špatně, ale hlavně rychle. Jak za starých časů! Zadáno byla pořízení nového Regulačního plánu centrální zóny města, což by mělo zabránit například nejhorším stavebním zvěrstvům v památkové zóně. Nakonec se nám podařilo prosadit, aby se aspoň jednalo o rozšíření regulovaného území o část jižně od Ploučnice až cca k bývalému městskému nádraží, která měla z regulace vypadnout – že prý tam není co chránit. Prodal se barák čp.135 (propojuje Nám. TGM se Škroupákem, druhý od západního nároží) za 2,7 miliónu – já se hlasování zdržel. Znovu jde do prodeje čp. 686 v Moskevské a čp. 137 na Škroupáku (bývalé sídlo městské policie), o něž zatím nikdo neprojevil zájem. Pro dnešek vše, v květnu je zastupitelstvo pětadvacátého, pak se zase ozvu. Zatím přeju hezké jarní dny. Česká Lípa, 28.4.2016
30.04.2016 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši