Z 21. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 5. 2016)

Tak se snad přece blýská na lepší časy – včera jsme končili dokonce už před osmnáctou hodinou. Je ale pravda, že se neprojednávaly žádné infarktové materiály, hlavně se schvalovalo rozdělení peněz z dotačních programů. Přesto k pár střetům nebo aspoň k dohadování došlo.
Co se týče dotačních programů, mě nejvíc mrzelo, že z dotací pro podporu talentovaných dětí (celkem myslím šlo asi o 150 tisíc korun) se vyčerpalo jen sedmnáct. Ptal jsem se, jestli se tenhle program dostatečně propagoval, přišly pouhé dvě žádosti. Přitom vím, že třeba na škole Sever je nebo přinejmenším byl kroužek dětí diagnostikovaných Mensou jako mimořádně nadané, a odtud žádná žádost nepřišla. A tuším, že kroužků, v nichž se rozvíjí nadání dětí, bude Lípě víc. Z talentů kolegy zaujala jen plavkyně a současně i českolipská zastupitelka Petra Chocová, dnes již dosti známá sportovkyně, jíž byla na podporu závodění navržena individuální dotace 100 tisíc korun. Zaujala svým způsobem. Strhla se kolem toho půlhodinová hádanice, točící se kolem toho, že prý nenahlásila střet zájmů. Nevím, věřím, že by ho nahlásila před hlasováním. Ač je z koalice a já z opozice, neměl jsem problém pro tuhle dotaci zvednout ruku. Stejně tak pro půl miliónu pro českolipské muzeum na modernizaci expozic. Bál jsem se, aby to zas někomu nevadilo, ale byl jsem příjemně překvapen. Pro hlasovalo všech 24 přítomných zastupitelů (pro Chocovou jen 16). Devatenácti hlasy byl schválen milión pro profesionální hasiče na výstavbu „multifunkční sportovní plochy v areálu HZS“, za podmínky, že tam bude moci probíhat i výcvik městských strážníků. Tentokrát ani nebyly na pořadu dne prodeje městského majetku, jen pár záměrů, z nichž doporučeny (a prošly) byly pouze dva. Úzká nudle (celkem asi 50 m2) u hasičů na Svárově a pak 4x 10 metrů čtverečních u domu č.p 2562-3 na Špičáku, kde mají být můstky k zadním vchodům do domu. Potěšilo mě jedno revokované usnesení o prodeji pozemku ve Vítkově. Ozvali se totiž kupci, že nechtějí celý pozemek, který původně požadovali, že nestojí o tu část, na níž jsou stromy. Ta je totiž právě o ty stromy dražší. Věřím, že upravená pravidla prodeje městských pozemků, která to navýšení ceny pozemků se zelení umožňuje, je i výsledkem našeho dlouhodobého tlaku na lepší ochranu zeleně. A že když nic jiného, tak alespoň tento ekonomický nástroj k tomu povede. Že zájemci o městské pozemky si budou vybírat takové, kde zeleň není. A propos, to odmítnutí pozemku se stromy naznačuje, co by asi následovalo, kdyby cena byla stejná jako cena pozemků bez nich. Obávám se, že by brzy šla na městský úřad žádost o povolení kácení. Na závěr ještě o smíšených pocitech z reakce vedení města na jednu mou interpelaci. Stěžovala si mi paní učitelka z Partyzánské , že cestou na představení do Jiráskova divadla se dva její žáčci zranili, když klopýtli na polovyvrácených obrubnících v Jiráskově ulici. Ptal jsem se proto, zda by ty obrubníky nešly dát do pořádku. Pan místostarosta Raninec odpověděl, že se v dohledné době stejně chystá rekonstrukce celé ulice, tak že to snad chvíli počká. Ptal jsem se, zda ta rekonstrukce bude napřesrok. Odpověděl, že někdy v roce 2018 – 2019. Do té doby prý mají děti líp koukat pod nohy, případně to vzít do Jiráskova divadla oklikou přes Moskevskou a náměstí u radnice. Jak jsem koupil, tak prodávám… Pro dnešek vše, další zastupitelstvo je 29. června a pak bude přestávka až do konce srpna. Hezké léto. Česká Lípa, 26. 5. 2016
26.5.2016 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši