Z 1. části 26. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 15. 2. 2017)

Přemýšlím, kdy naposledy jsme na zastupitelstvu zvládli sotva polovinu programu. Možná je to za mnoho let vůbec poprvé. Zřejmě k tomu přispěly i momentální zdravotní problémy některých zastupitelů včetně místostarosty, kteří dopředu oznamovali napadení „malou virózkou“, někteří přidali k informaci i  aktuální tělesnou teplotu. Tak se stalo, že před 20.hodinou získal jen asi 10 hlasů návrh pokračovat v jednání. Takže sice zasedáme nyní oficiálně ob měsíc, ale vypadá to, že na pokračování. To nejbližší bude 2. března od 1600.

Z toho, co jsme včera stačili projednat, je důležitých sotva pár bodů. Myslel jsem, že třeba schválení dotačních programů (dříve grantů), kde nás tlačí čas, aby žadatelé včas dostali peníze na činnost a na projekty, projde rychle a hladce. Mýlil jsem se. Strhla se asi hodinová hádanice se spoustou obvyklých podpásovek. Netýkaly se ale až na jednu výjimku (zda dát více peněz na výkonnostní sport dětí než na ten rekreační –  první nakonec dostane percentuálně víc, i když se mi to moc nelíbí) samotných programů,  nýbrž nevyhovujícího časového harmonogramu. Je pravda, že i na výboru pro životní prostředí si třeba učitelé stěžovali, že dostávají peníze na projekty pozdě, a skoro je pak nestačí vyúčtovat v požadovaném termínu. Nakonec ale aspoň částečně pozitivní výsledek té diskuse, starostka slíbila, že o dotačních programech na rok 2018 se začne jednat už v září.

Hodně dohadování bylo kolem městské vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu kvůli kulturním akcím, hlavně kvůli hudebnímu open air festivalu Všudybud, pořádanému 9. a 10. června v Žizníkově Kulturním spolkem Progres. Spolek chtěl, aby oba dny konání mohla produkce pokračovat až do šesti do rána, starostka argumentovala stížnostmi lidí na ten loňský, a že tedy letos jen do půlnoci. Protinávrh zněl v sobotu do jedné, v neděli do dvou do rána. Neprošlo ani to, ani to.   V tom případě by museli podle vyhlášky končit v deset večer. Nakonec byl bod přerušen, protože prý hrozilo, že za těchto podmínek by byl festival zrušen, a že se mezitím v kuloárech vymyslí nějaká dohoda. Znova se hlasovalo před koncem zasedání a nakonec byly schváleny ty ranní hodiny. Zvedl jsem pro to ruku i já, byť mám pochopení pro lidi v okolí, kteří se asi v inkriminované dny moc nevyspí. Ale zrušení festivalu, o němž i já vím, že je to poměrně významná místní kulturní akce, jsem si na triko vzít nechtěl.

Hodně dohadování bylo kolem podpory akvária pana Jasanského, který ho provozuje v OD Andy. Nakonec bylo vzato na vědomí, že vedení s města s pánem dojedná podmínky včetně návrhu částky, jíž by město na zlepšení expozice dalo. Původně měla být nějaká částka už v tomto usnesení, ale na základě proběhlé diskuse byla příslušná část prozatím vyškrtnuta.

Zadáno bylo pořízení Změny č.7 územního plánu, jak jinak, zase přehršel žádostí o změnu ploch zeleně, lesa apod. na stavební pozemky. Upozornil jsem na závazné dokumenty (Politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Libereckého kraje), které výslovně varují před rozlézáním výstavby do volné krajiny,  před  její další fragmentací, před ukrajováním z ploch funkční zeleně, před souvisejícím zvyšováním zátěže dopravou, která už tak je dost neúnosná atp. Také na to, že územní plán města platný od roku 2013 vymezil stavebních ploch ve městě tolik, že určitě nejsou potřebné další. Připojila se ke mně i paní Mgr. Procházková  - pracuje na hygieně, má připomínkování územního plánu v popisu práce. Odezva na to celkem nebyla žádná a jen já se nakonec zdržel hlasování. Tak nezbývá než doufat, že ty změny neprojdou přes odborné orgány právě z uvedených důvodů a že většina těch změn nebude doporučena.

Pokračovalo se v projednávání majetkového vstupu města do Nemocnice v Č. Lípě (NsP) , přerušeném v září před krajskými volbami. Bylo to přerušeno opět, protože se začalo na kraji jednat i o vytvoření holdingu s Libereckou nemocnicí a v souvislosti s tím bude nutno přehodnotit cenu NsP. Já osobně jsem proti vstupu, protože to nemůže mít žádný vliv na kvalitu lékařské péče, ale může to městu finančně dost zavařit – prý má NsP dost dluhů.

Podobně mluvila i paní Šumová při svém vystoupení na zastupitelstvu, které ale starostka smetla s tím, že jde jen o názor, na nějž má sice paní Šumová názor, ale že to je tak všechno, co k tomu může říct. No, aspoň si to lidi vyslechli, jednání zastupitelstva se přenášelo i na internetu, a snad si  udělají názor, co a jak.

Podařilo se mi prosadit usnesení vyzývající Liberecký kraj, aby jednal o co nejrychlejším obnovení původního počtu vlakových spojů z České Lípy na Jedlovou. Kvůli neschopnosti dohodnout se s Ústeckým krajem došlo na Jedlové od platnosti nového jízdního řádu k „nepřípojům“, na což Liberecký kraj reagoval ukončováním řady spojů  už ve Svoru. Až si člověk říká, jak vůbec mohlo někoho napadnout končit spoje v podstatě v polích a znemožnit lidem možnost přestupu v uzlové stanici. Naprosto proti logice železniční dopravy. Příští  úterý máme v Liberci jednání dopravního výboru, tak budu o včerejším usnesení informovat, a Ing. Volfová, která je od loňska členkou rady kraje, slíbila, že to projedná i tam.

Prozatím je to všechno, pokračování v březnu, který, doufám, bude prvním jarním měsícem nejen podle jména.

Česká Lípa, 16. 2. 2017

16.2.2017 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši