Z 30. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 30. 8. 2017)

Prázdniny už mají namále, tak se opět hlásím s pár informacemi ze zastupitelstva – včerejšího. Vypadá to, že nakonec snad přece jen ta jednání budou mít únosnou délku. Včera jsme to zvládli za pouhé tři hodiny a nějakou tu drobnou.

Pravda, bodů nebylo mnoho – Rada si pro sebe zabrala třeba projednávání věcných břemen. Desítky jsou jich pokaždé. My jsme totiž rebelovali, že pár jednorázových stokorun za to, že si novodomkář může v podstatě na věčné časy uložit svůj kanál a leccos dalšího do městského pozemku, je málo, že okrádáme městskou pokladnu a ty peníze že pak v ní chybí. Že by měl ten domkář platit regulérní nájemné. Ale ono by to holt nebylo populární, tak se to vyřešilo tak, že už o tom nebudeme rozhodovat.

Jinak se většina včerejšího jednání točila především kolem „Záměru rozvoje cestovního ruchu“ a kolem budoucnosti městské veřejné dopravy. Diskuse kolem obou témat bouřlivá a dosti dlouhá, vždy skorem hodinová.

K tomu cestovnímu ruchu přijely město v jeho záměru podpořit dokonce dvě přespolní, starostka Doks Eva Burešová a krajská radní pro cestovní ruch a kulturu paní Vinklátová. V diskusi, včetně o rozsáhlém dokumentu „Návrh hlavních směrů rozvoje cestovního ruchu v České Lípě s vazbou na okolí“,  se hodně angažoval kolega Slaný, který toho většinou moc nenadiskutuje, dost se obouval do vedení města, že cestovní ruch ve městě spíše zabíjí než rozvíjí. Probral se v souvislosti s tím chystaný venkovní bazén, vodní plocha v Dubici (že chybí pořádná propagace), jestli  městské informační středisko pracuje dost nebo málo atd. atd. Propírala se i účast města v různých sdruženích obcí (Novoborsko, Českolipsko – kvalita práce tajemníka sdružení).

Nakonec zastupitelstvo dvaadvaceti hlasy zastupitelů (tedy všemi přítomnými) odmávlo záměr transformovat městské informační centrum na Regionální turistické informační centrum, což znamená zvýšení počtu pracovníků o tři až čtyři a příslušné navýšení financí z městského rozpočtu. Město si od toho slibuje větší účinnost v lákání turistů na Českolipsko a také snad nějaké peníze navíc z krajského rozpočtu. Tak uvidíme.

Co se týče městské dopravy, připomínám, že v roce 2018 končí platnost dosavadní smlouvy s firmou BusLine a.s. o provozování MHD a je třeba rozhodnout, co dál. Variantu se zřízením městského dopravního podniku, protlačovanou velmi vehementně komunisty, zastupitelstvo odmítlo už na červnovém zasedání zastupitelstva. Zbývají dvě, a sice buď zachování současného systému a tedy vypsání výběrového řízení na externího dopravce, nebo zřízení společného podniku s městem (tzv. joint venture). Tentokrát se ještě nerozhodovalo, kterou variantu vybrat, materiál byl v podstatě jen pro informaci. Pan místostarosta Raninec se pochválil, jak tvrdě vyjednávalo vedení města s BusLine a že i když původně mělo mít město jen 20% akcií a BusLine 80%, teď se podařilo vybojovat, že to bude 50 na 50 a že tedy BusLine nic nebude moci ve společném podniku prosadit bez souhlasu města. Bohužel, jak pan místostarosta potvrdil na můj dotaz, platí to i obráceně. Ani město nic neprosadí proti vůli BusLine. Což může nakonec vést k zablokování podniku a k tomu, že taky jednoho krásného dne nemusí autobusy vůbec vyjet. Řekl jsem, že za těchto okolností by bylo daleko bezpečnější zůstat u vyzkoušené varianty externího dopravce, který si nemůže zas tak moc vyskakovat, poněvadž musí počítat s konkurencí.

V záměrech prodejů nemovitostí se objevil také pozemek k v Žizníkově, který sousedí s pozemkem jistého rabiáta, který před pár roky kvůli stavbě domku vymlátil krásný dubový les a neodradila ho od toho ani petice podepsaná velkou většinou lidí ze Žizníkova. To mu nestačilo, začal se roztahovat, pokácel bez povolení jeden z posledních zbývajících dubů. A před nedávnem se začal sápat po městském pozemku ve svém  sousedství, že by prý měl zájem tam vysázet stromy (!). Po předchozích zkušenostech už mu ale nikdo na městě nevěří, a tak jsme mu pozemek neprodali. Teď ale chce koupit část toho pozemku rabiátův soused, se kterým rabiát léta bojuje skoro na život a na smrt. Mám obavy, aby nakonec toho souseda nedonutil pozemek mu přeprodat. Upozornil jsem na všechny ty peripetie a žádal, kdyby se zastupitelstvo přiklonilo k prodeji, tak aby si aspoň ve smlouvě vyhradilo předkupní právo pro město. Bod byl přerušen do zářijového zastupitelstva, aby prý si zastupitelé, kteří místo neznají, mohli pozemek prohlédnout.

V bodě „Různé“ jsem se ptal, jak bude město řešit výpověď smlouvy o možnosti umísťovat zatoulané psy v útulku Ing. Vávry v Dobranově. Odpověď, prý se město dohodlo s paní Šubrovou, která provozuje útulek pro kočky na Kozlech, že tam zřídí pět míst pro psy, a když to nebude stačit, další psi se budou vozit do děčínského psího útulku. Na to reagovala paní doktorka Nedvědová s tím, že na Kozlech není dost míst, že to nebude stačit. Vypuklo menší dohadování mezi ní a paní starostkou, ta nakonec slíbila, že to tedy s paní Šubrovou ještě znovu projednají. My to navíc budeme probírat příští středu na výboru pro životní prostředí.

Úplně na závěr, ptal jsem se, jak pokročila příprava oslav 150. výročí příjezdu 1. vlaku do České Lípy (musel jsem na jaře vedení města připomenout, že vůbec takové jubileum letos 14. listopadu bude). Paní starostka nevěděla, prý dostanu písemnou odpověď, neb příslušný úředník, který to má na starosti, není přítomen.  Soukromě mi pak sdělila paní Markgrafová, že se něco připravuje, ale bude to prý skromné, spíše se toho většina nechá v režii Českých drah, město prý má spoustu dalších starostí a výdajů. Tož tak.

Další zastupitelstvo bude 27. září, tak se pak zase ozvu. Hezké babí léto.

2.9.2017 Vytisknout Vytisknout
Zpět na úvodní stránku
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši