Z 31. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 27. 9. 2017)

Tak jsem to minule s tou uměřeností délky jednání zastupitelstva přechválil. Včera celých sedm a půl hodiny! Končili jsme v půl desáté večer. Z toho více než dvě hodiny zabrala hádanice kolem budoucnosti městské autobusové dopravy.

Připomínám, že ve hře už jsou jen dvě varianty. Buď pokračování v té dosavadní, tedy výběrové řízení na externího dopravce (dosud je to BusLine), který by po vypršení stávající smlouvy začal fungovat od 1. 1. 2019. Dosavadní náklady by se příliš neměnily, v průměru cca 40 korun za kilometr, z toho 8 korun by platil cestující, zbytek město, celkem asi 300 miliónů za 8 roků (bude-li tedy smlouva zase na tenhle počet roků). Jsou tam ale 4 subvarianty, od tzv. komfortní, kdy by se dost navýšil počet ujetých kilometrů až po úspornou, kdy by došlo ke značné redukci. Vedení města, jak jsem vyrozuměl z diskuse, se přiklání k subvariantě upravené standardní (lidi jsou prý se současným fungováním MHD spokojeni), s redukcí počtu najetých kilometrů o 96 tisíc, což vypadá hodně, ale když se to vydělí počtem dnů v roce, dá se s tím vcelku souhlasit. Prý by se ubraly jen ty spoje nebo ty hodiny, kdy jezdí autobusy (skoro) prázdné. Na druhé straně, vykládejte těm dvěma, třem babičkám, které jsou na ten spoj zvyklé, že ausgerechnet kvůli nim jezdit nebude!

Vcelku bych byl pro pokračování toho, co se osvědčilo, a také jsem to v diskusi řekl (už minule jsem psal, že předpokládaný rovný počet hlasů obou akcionářů může fungování podniku úplně zablokovat), jenže radniční koalice si stále drží v záloze i variantu založení společného dopravního podniku s firmou BusLine a včera těsnou většinou protlačila další rozpracování téhle varianty. Přesto, že v tom vybuchla bomba. Starostka dostala půl hodiny před začátkem zastupitelstva mail z krajského úřadu, že Liberecký kraj požádal Úřad pro hospodářskou soutěž o přezkoumání téhle varianty pro podezření, že dochází k porušování zákona o veřejných zakázkách. Připojen byl k tomu několikastránkový právní rozbor, který varoval před pokračováním přípravy téhle varianty Dotazovaný právník města Trejbal reagoval vyhýbavě, že se zatím s rozborem podrobně neseznámil a že tedy nemůže říci, zda je zákon porušován nebo ne. Samozřejmě, v tu ránu byl oheň na střeše, starostka okamžitě obvinila Ing. Volfovou, která je statutární zástupkyní hejtmana (ANO), že v tom má prsty a že jí vůbec nejde o věc, ale o podrazácký způsob předvolebního boje. A už se to mlelo. Asi si ještě kolem té autobusové dopravy užijeme.

Další hádanice vypukla kolem návrhu na bezúplatný převod šaten na stadionu u Ploučnice městu. To by pak mělo na své náklady šatny zbourat, protože jsou prý v havarijním stavu. Nejen já jsem namítal, že tím nic nezískáme, byť pozemek pod šatnami městu patří, ale naopak, že se tím zavazujeme k výdajům a ani nevíme, jak velkým.  Vzhledem k eternitové krytině na střeše objektu je tam také ekologická zátěž. Chtěli jsme nejdřív znát aspoň odhad nákladů, navrhl jsem přerušit do té doby projednávání bodu, ale pro nás hlasovalo jen deset. Prý nemá smysl dělat odhad, dokud nebude jasný záměr. Jeho schválení zase prošlo jen těsně, třinácti hlasy. Mám trochu podezření, že jde o akci „sportovci v městském zastupitelstvu sobě“. Aspoň podle toho, kdo jak diskutoval a hlasoval.

Když jsme u těch ekologických zátěží, hned na začátku jednání přišli naštvaní majitelé 12 nových rodinných domků ze Staré Lípy, kterým pozemky prodal jistý pan Gabriel, a také zasíťoval, ovšem tak fušersky, že třeba kanalizaci stavební úřad dosud nezkolaudoval (zkolaudované tudíž ani po cca 4 rocích nejsou ani domky samé). Už v roce 2014 se tudíž ti lidé obrátili na město, aby s Gabrielem dojednalo výkup těch sítí a jejich opravu. Dodnes se jednání s dědici pana Gabriela (ten mezitím zemřel) vleče a začátkem letošního září navíc došlo k havárii na té kanalizaci – shodou okolností jsem nedávno dostal fotky a video od naší bývalé členky, paní Šefrnové, na nichž je vidět masívní znečištění Ploučnice, možná právě odtud, v podstatě ekologická havárie, které si zřejmě nikdo nevšiml... Narychlo to město nějak zflikovalo, i když mu kanalizace nepatří, a na 4. října svolává jednání s majiteli domků. Předem ovšem místostarosta Raninec jejich přítomné zástupce varoval, že právně ty nezkolaudované domky vlastně neexistují a ať si nedělají iluze, že by se našlo nějaké rychlé řešení  - byla to vlastně odpověď na můj dotaz, jestli neexistuje nějaký právní titul, který by umožnil rekonstrukci té kanalizace, i když ještě městu nepatří, a zkrácení té vleklé domkářské kalvárie. Už minulý týden mi totiž volala jedna z postižených s prosbou o pomoc.

Se stížností přišli i lidi ze Žitavské, kde se mají v rámci jedné etapy tzv. revitalizace sídliště Špičák stavět nová parkovací místa na úkor zeleně. Když jsem za STUŽ chtěl, aby se množství kácených stromů (20-30) aspoň redukovalo, odbyli mě ve správním řízení, že holt místní si parkovací místa přejí, že nutno jít s dobou, a zeleň že rádi oželí. Tak teď nevím, koho se vlastně zpracovatelé plánů na „revitalizaci“ ptali. Lidi ze Žitavské řekli, že tolik parkovacích míst, kolik je naplánováno, rozhodně nepotřebují, a už vůbec ne na úkor předzahrádek a za cenu vykácení stromů. Neopomněl jsem panu místostarostovi připomenout jeho vyjádření v době, kdy se plány „revitalizace“ sídliště před rokem v zastupitelstvu projednávaly. Kdy jsem projevil obavy o tamní zeleň a vyjádřil pochybnosti o nutnosti tak rozsáhlého betonování. Odpověděl, že se rozhodně bude postupovat šetrně a že je všechno promyšlené a že kácet se bude jen v nejnezbytnějších případech a samozřejmě s bohatou náhradní výsadbou. Horlivě mu přitakával pán, který zpracoval projekty a přišel je zastupitelům představit. Zase k tomu má být jednání, tentokrát v pondělí 2. října. Jenže už jde o čas, firma má platné stavební povolení a motorové pily a buldozery nastartované. Místostarosta slíbil, že prý se kácení pozdrží – tak jsem zvědav.

Na závěr doslova show s jistým panem Procházkou – Českolipáci vědí. Nevím pokolikáté už nám na program jednání zastupitelstva vnucují záměr prodeje pozemků kolem rozhledny na Špičáku, které má pán dosud jen v pronájmu. Zastupitelé záměr vytrvale odmítají schválit, bodejť ne, když víme, kdo je pan Procházka, a též když znají všechny peripetie kolem zdejší rozhledny, která je srdeční záležitostí každého Českolipáka, který se nesmířil s její privatizací a znepřístupněním. Pan Procházka se nejdřív řádně vychválil, co všechno městu daroval (například prý Svojsíkovu stezku), co bohulibého vykonal, až za chvilku to vypadalo, že nebýt pana Procházky, nebylo by ani České Lípy. A pak řekl, že on vlastně ty pozemky ani kupovat nemusí, má je pronajaté a zaplocené, tak o co jde? Tím méně chápu, proč se to tedy na zastupitelstvo stále vrací. Ale zase jsem pochopil, proč někteří zastupitelé, které oslovoval jako Frantu nebo Petra atp. a vykládal, jak s nimi řešil to, či ono, hlasovali v minulosti vždy pro prodej. No a ještě jedna bomba nakonec: prý klidně městu tu rozhlednu prodá. Nezdržel jsem se rýpnutí, že tohle oceňuji a vítám. Že jsem tohle řešení už v minulosti navrhoval, ale že mi na to pan místostarosta Raninec odpověděl, že o koupi uvažovat můžeme, ale jen když majitel bude chtít prodat. A že neví nic o tom, že ten by prodat chtěl. Tak teď ví.  Ale stejně se záměr prodeje těch zaplocených pozemků Procházkovi nezrušil, bod se jen přerušil…

V říjnu zastupitelstvo není – holt finále volební kampaně nesmí nic rušit – bude až 8. listopadu, v den výročí bitvy na Bílé hoře. Tož doufejme, že nedopadneme podle jejího výsledku J. 

Česká Lípa, 28.9. 2017                                                                                                                                      

28.09.2017 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši