Z 35., 36. a 37. zasedání zastupitelstva České Lípy

Zprávu ze tří zasedání zastupitelstva najednou jsem asi (určitě!) ještě nepsal. Však taky dlouho nepamatuju, že by některé jednání skončilo ani ne po půlhodince. To bylo to pětatřicáté (21. března), protože se neschválil program jednání. S blížícími se volbami se začala drolit koalice a asi ten den neměla dost hlasů na prosazení třeba toho společného dopravního podniku. Tak to takto zablokovali.

Z podnětu pana magistra Ježáka se narychlo sešlo zastupitelstvo (36.) hned po Velikonocích (v úterý 3. dubna), v podstatě jen k dotačnímu programu (dříve granty), protože hrozilo, že žadatelé peníze na činnost či jednotlivé akce ve sportu, kultuře, životním prostředí, sociální oblasti, … nedostanou včas a zkomplikuje jim to život. Kromě těchto dotací se projednaly některé individuální žádosti o peníze, třeba sdružení nevidomých, Dětskému diagnostickému ústavu v Liberci, libchavskému spolku kolem místního kostela na kulturní, zejména hudební akce tam pořádané, a panu Jasanskému na provozování veřejného akvária v Bancu (4 x 300 tisíc na 4 roky).

Standardní (jestli lze to slovo v souvislosti s českolipskými zastupitelstvy v posledním cca roce vůbec použít), tedy to třicáté sedmé zastupitelstvo proběhlo až včera a pěkně se protáhlo. Odcházel jsem spolu s doktorem Tejnorou před půl jednou v noci, čímž klesl počet přítomných zastupitelů ze čtrnácti na dvanáct a zastupitelstvo se stalo usnášení neschopným.  Jinak jsme tam klidně mohli sedět do časného rána, třeba nad oblíbenými body „Interpelace“,  „Různé“ a „Pro informaci“.

Bezkonkurenčně nejdéle (jaké překvapení!) se jednalo o zřízení společného autobusového dopravce, měla se schválit tzv. společenská smlouva a jakýsi harmonogram kroků až do 1. ledna 2019, kdy by měly autobusy nového dopravního podniku vyrazit do ulic. Vysvětlit smlouvu a vše kolem přišli právníci myslím z Advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, která se má specializovat mj. na dopravní zakázky. Diskutovalo se skoro čtyři hodiny, většina z nás poukazovala na slabiny a rizika zřízení společného dopravního podniku, ale nejen my opozičníci, ke kritice se přidala i koaliční zastupitelka paní Vlastníková, uvedla několik případů jiných měst, kde to buď nedopadlo se společným podnikem dobře, nebo kde dokonce táž advokátní kancelář zřízení společného dopravního podniku nedoporučila (v Sokolově?) jako příliš riskantní záležitost (!). Postupem doby se argumenty začaly opakovat, diskuse místy sklouzávala až příliš do osobní roviny. Místostarosta se dvakrát pokoušel bod přerušit do příštího zastupitelstva, těžko totiž hledal protiargumenty, taky se asi v problematice moc nevyzná.  Viděl, že zase není dost hlasů tu společenskou smlouvu zastupitelstvem protlačit, dvakrát proto navrhoval přerušit projednávání bodu do příštího zastupitelstva, dvakrát mu to zastupitelé shodili. Až kolem půl desáté večer napotřetí prošlo usnesení o přerušení bodu nejtěsnější většinou 13 hlasů (kolega Skokan to vzdal a hlasoval pro).  Mimochodem, jak olej na vodu vyplaval vztah pana místostarosty k veřejné dopravě. Upozornil jsem mimo jiné, že v případě založení podniku nebude možno rozšiřovat počet autobusů nad hraničních 23 (už by nešlo o malou až střední firmu a nemohl by se dělat společný podnik s jedním zájemcem bez výběrového řízení), nebude možno veřejnou dopravu ve městě rozšiřovat, což je ale žádoucí vzhledem k přehlcenosti města auty. Pan Raninec odpověděl, že to ani nebude třeba, autobusů je ažaž, najetých kilometrů taky, spíš počítá s další redukcí veřejné dopravy !!!  Tak holt pokračování příště.

Úplně nesmyslně se dvě hodiny diskutovalo o vystoupení města ze Sdružení Českolipsko, které už dlouho skomírá a svůj původní účel facilitátora turistického ruchu v regionu dávno neplní. Přišla k tomu říct pár slov dokská starostka Burešová a pan Sviták z Prysku. Řekli, myslím, docela srozumitelně, že sdružení automaticky zaniká, když vystoupí dvě třetiny členů, což je Máchův kraj, Novoborsko a Podralsko. Česká Lípa by se mohla na hlavu stavět a nic na tom zániku nezmění. Burešová i Sviták informovali, že vzniká sdružení nové, volnější, které se dává dohromady kvůli minimální velikosti, aby vůbec mohlo čerpat některé dotační tituly na rozvoj turistického ruchu apod. Vyzvali Českou Lípu, aby se na jeho přípravě podílela, protože se začnou dávat dohromady  stanovy a další dokumenty. Když se město nezapojí do jejich tvorby, následně už je bude moci jen vzít na vědomí a řídit se jimi, nebo do nového sdružení vůbec nevstoupí, což by byla už vzhledem k velikosti České Lípy škoda pro všechny. Přidal se kolega Slaný, který se cestovním ruchem zabývá, navrhl doplněk usnesení, že se pověřuje starostka a také on zahájit ta jednání. Starostka ale na to nechtěla slyšet, že by to byl závazek, ze kterého by nebylo možno se vyvléknout, že ona bude jednat i bez usnesení a já nevím co všechno. Nakonec se tedy jen odmávlo vystoupení města ze stávajícího sdružení.

Další z důležitých bodů bylo schválení územní studie č. 6 (patnácti hlasy z 21 přítomných) , která řeší tzv. přednádraží, tedy prostor od nové ke staré výpravní budově ČD a všechny zpevněné plochy, kde tak porůzno dnes staví autobusy městské i meziměstské. Studie není špatná, ale bohužel je tam jeden zádrhel, a to že autobusová stání mají užrat kus toho parčíku před nádražím. Snad bych se i smířil se skácením několika málo stromů, aby to lidi měli blízko na přestup. Jenže. Celý parčík je pod úrovní okolního terénu a ten terén bude pro autobusová stání nutno vyrovnat, tedy udělat navážku. Což může znamenat, že se kořenové náběhy i těch stromů, které zůstanou (měla by to být většina) dostanou až metr do země, že se změní vodní režim v místě a stromy to nemusí přežít. Za STUŽ i za Výbor pro životní prostředí jsme studii připomínkovali a navrhli, ať se ta autobusová stání vybudují na volném pozemku, sousedícím s 1. nástupištěm. Připomínka byla zamítnuta, prý na tom námi navrhovaném pozemku bude výpravní budova autobusů, protože prý sousední nová výpravní budova ČD nemá potřebnou kapacitu. Stejně jsem hučel do přítomných zpracovatelů studie z firmy AF-CITYPLAN, aby o tom ještě popřemýšleli. Že jedno s druhým se nevylučuje, že záleží jen na tvořivosti architekta. Že nic nebrání, aby na úrovni terénu byla autobusová stání a nad nimi v patře administrativní zázemí,  čekárna, prodejny jízdenek, služby včetně stánku s občerstvením atp.

Druhá studie (č. 7), která řeší hlavně prostor po bývalém městském nádraží a páteřní komunikaci odtud přes současné autobusové nádraží do Kozákovy a do Dubice, schválena nebyla. Hlavně kvůli střetu dvojího využití prostoru, které jde proti sobě, totiž obytné domy a frekventovaná komunikace v jednom místě. To by bylo pobydleníčko! Tak to musí architekti přepracovat.

Neprošlo schválení veřejné zakázky na zimní údržbu komunikací pro firmu AVE (jen 8 hlasů pro), která jediná se přihlásila do výběrového řízení. Mají to mít na čtyři roky za 94 miliónů. Já jsem upozornil na to, že někdy jejich „zimní údržba“ schůdnost a sjízdnost spíše zhoršuje. Třeba loni v prosinci, když ráno spadlo pár vloček sněhu – někde to nebyl ani poprašek – nasolili a naštěrkovali tak mohutně, že mokrá dlažba a asfalt následující noc zmrzly na klouzačku. Tam, kam se s tou solí nedostali, poprašek za hodinu, dvě zmizel a kvečeru už tam bylo sucho!

Ono ale mnohé z toho, co neprošlo (včetně podezřelých prodejů nebo směn pozemků) stejně přijde znova na pořad jednání. Něco už potřetí! Vymyslelo vedení města zchytralost (prý jim tak káže zákon o obcích), když neprojde dejme tomu záměr prodat pozemek, bývá to o pár hlasů, musí se ještě hlasovat o záměru neprodat! Ten většinou taky neprojde, a prý, abychom nemátli občany, že neprošlo nic, bude se příště hlasovat o záměru prodat znova! Dost je na hlavu takové hlasování, aspoň podle mne.

Po 22. hodině už nás zbylo v zasedačce jen čtrnáct, tudíž dva lidi mohli zablokovat  cokoliv chtěli. Tak bohužel neprošlo usnesení koupit ten nešťastný Kounicův dům (za 4,9 miliónu) dřív, než to úplně spadne. Pro koupi nás hlasovalo jen jedenáct, byť i zbylí v diskusi říkali, že jsou taky pro. Myslím, že současnému majiteli, Sdružení sportovních svazů, by dokončení zkázy domu moc nevadilo. Naopak, kdyby už tam nestál památkově chráněný objekt, tedy jakýsi závazek, jakási omezení v podnikatelském rozletu, byla by z toho šikovná stavební parcela na lukrativním místě a zájemci s měšci peněz by se nejspíš předháněli.

Nejbližší další zastupitelstvo bude 16. května, ale po těch výše popsaných peripetiích doporučuji těm, kdo tam třeba budou chtít vyrazit, aby si raději termín předem ověřili. Zatím přeju hezké jarní dny.

13.4.2018 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši