Ze 7. zasedání zastupitelstva České Lípy (24. 4. 2019)

Vlastně tentokrát skoro nemám o čem psát. To snad nejpozoruhodnější na včerejším zastupitelstvu byla jeho délka. Poprvé po dlouhé době nemám potřebu stýskat si nad tím, jak se jednání zase vleklo.

Program jsme zvládli ani ne za půl druhé hodiny, což ale souvisí s tou první větou. Osobně bych za hlavní body programu označil schválení Změny č. 5 územního plánu České Lípy, Obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu a pak záměry prodejů nemovitostí.

Z té změny územního plánu jsem měl trochu vítr. Ale zrovna tahle je ještě snesitelná. Má čtyři body. První umožňuje rozšířit u čerpací stanice Benziny na Ladech plochu pro dopravu (nevím, jestli tam bude myčka aut, či co), druhá mění původní plochu rekreace mezi hřištěm a potokem v Dobranově na plochu pro bydlení. Třetí změnou je, že na pozemek 1,16 ha západně od hřbitova v Dolní Libchavě (je tam snad nějaká zemědělská činnost) se nebude muset dělat územní studie.  A konečně, v areálu v Poříční se část pozemků mění z občanské vybavenosti na plochy výroby s malou zátěží.

Ta obecně závazná vyhláška o době nočního klidu se týká různých kulturních pořadů ve městě, zejména v létě, a pokud se konají pod širým nebem a protáhnou se přes desátou hodinu večerní. Vyhláška přesně stanoví, kdy se který koná a jak se v den konání upravuje (zkracuje) doba nočního klidu. Já jsem ocenil,  že ta nejkratší se  z doby od čtyř do šesti do rána prodlužuje tak, že nově bude od dvou do šesti.

Ze záměrů prodejů pozemků, projednávalo se jich celkem čtrnáct, jsem podpořil jen zhruba polovičku. Šlo nejčastěji o prodeje pozemků pod garážemi, vždy tak o výměře mezi 15-25 m2. Z větších pouze prodej cca 1 hektaru u kravína v Písečné provozovateli firmě Biochov. Obecně nejsem příznivce prodeje větších pozemků, škoda se zbavovat majetku, který třeba na rozdíl od peněz má poměrně trvalou hodnotu.  Dvojnásob to platí, když nový majitel vzápětí žádá o převedení pozemků ze zemědělských na stavební.

V bodě „Různé“ se mluvilo o tom, že byl vybrán nový nájemce terasy v Unionce a že se vedení města rozhodlo pronajímat prostor spíše krátkodobě.  Z funkce odstoupila vedoucí Odboru životního prostředí Dr. Konvalinová, není tedy pravda, že byla odvolána, jak si myslel zastupitel Ing. Máška. Na toto místo je vypsáno výběrové řízení.  Výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Sport vyhrál Ing. Češka, výběrové řízení na místo šéfa příspěvkové organizace Kultura bylo zrušeno. Bude vypsáno nové a s upravenými podmínkami, aby se mohli hlásit i zájemci pouze se středoškolským vzděláním a aby byla větší možnost výběru.

Tak, krátký dnešní report je u konce, znovu se ozvu po květnovém zastupitelstvu. To bude devětadvacátého. Zatím přeju hezké jarní dny a držme si palce, ať taky trochu zaprší.  Podle meteorologů to je se suchem letos ještě horší než loni a já to pozoruju na zahrádce. Dvě desetilitrové konve vody splivne každá jablůňka jako nic a za chvíli je půda kolem ní zase suchá.

25.04.2019 Vytisknout Vytisknout
Zpět na úvodní stránku
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši