Řiďme se dobrými příklady, ne špatnými

Ad: „Severní Čechy před 20 lety a dnes: jiný svět“ (LN 22.1.)

Jistě, Liběna Novotná, mluvčí těžařů z Czech Coal (dříve Mostecké uhelné), dělá jen to, za co je placena, když se za každou cenu snaží bagatelizovat pokračující devastaci východního Podkrušnohoří povrchovou těžbou uhlí. Odpustil bych jí i tu trochu svazáckou víru (tedy, pokud není jen předstíraná), že když trh uhlí chce, nemůže být žádný způsob, jak se k němu dostat, dost špatný. 

Přece jen však bych očekával respektování určitých mezí, dodržení aspoň základních norem, s nimiž stojí a padá sama stabilita společnosti. Konkrétně zásady, že se máme řídit dobrými příklady, ne špatnými. Ve spořádaných rodinách k tomu vedou už malé děti, které, pravda, tu a tam podlehnou pokušení omlouvat nějakou svou nezdobnost tím, že ale Pepík taky…Když se tak ovšem zachová dospělý, navíc osoba veřejně známá, sloužící tudíž, ať chce nebo nechce, jako svého druhu sociální vzor, je to na pováženou. Je více než na pováženou, když je pro ni regulérním argumentem ve prospěch bourání severočeských obcí pouhý fakt, že se tak děje i v sousedním Německu. 

Post scriptum: v dotčené oblasti, v okolí Černic a Horního Jiřetína to znám dobře, a stačí rozhlédnout se z nádvoří zámku Jezeří, vysoko na úbočí Krušných hor, aby člověk viděl, jak se věci skutečně mají, zda se opravdu tolik změnilo k lepšímu. Je to ale pohled jen pro silné povahy. Měsíční krajina, aspoň jak ji známe z dostupných fotografií, je proti tomuto výjevu ještě poměrně selanka.

1.2.2010 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši