Z 12. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 27. 11. 2019)

Vlastně ani nevím, o čem podstatnějším bych ze včerejšího zastupitelstva referoval. Končili jsme v pohodě už ve tři čtvrti na šest, v pohodě možná i proto, že byli omluveni mj. p. Žatecká a Dr. Raninec a jednání bylo vcelku velmi poklidné.

Projednaly se dvě novely městských vyhlášek, ta o místním poplatku z pobytu byla vyvolána změnou zákona.  Stanovuje, že ubytovatelé budou za každého ubytovaného staršího osmnácti let platit 19 korun za den, počínaje druhým dne pobytu. Četné kategorie ubytovaných jsou od poplatku osvobozeni, například zdravotně znevýhodnění.

Rovněž jsme schválili novelu vyhlášky o poplatku ze psů. Opět je to reakce na novelu zákona o místních poplatcích. V bytových domech se bude platit za prvního psa tisíc a za každého dalšího 1 500 korun ročně, lidi starší 65 let pětinu uvedených částek, stejně tak lidi v domech se třemi a méně bytovými jednotkami a v rodinných domcích. Je-li jim nad 65 let, tak 100 a 150 korun.  O výjimku přišli ti, kdo nahlásí trvalý pobyt třeba na radnici, ti budou platit za prvního psa 500 a za každého dalšího 750 korun ročně, nad 65 roků věku 200 a 300 korun. Zrušila se také možnost platby ve dvou částkách, nově se bude platit jednorázově. Vždy do 31. května. Osvobozeni od poplatků jsou zdravotně postižení,  držitelé psů z útulku nebo psů určených ke canisterapii a jsou i některé další výjimky.

Kromě novel vyhlášek se už většinou projednávaly jen záměry prodat, prodeje, směny a výkupy pozemků. Už jsem to tu jednou psal, jsem rád, že současná radniční koalice je zdrženlivá v prodejích, většinou se prodávají jen pozemky pod stavbami, omylem zaplocené části zahrad (někdy jde třeba je o nudli 20m2) apod. Zmíním jednu směnu a jeden prodej. Rád jsem podpořil směnu pozemků na východním okraji kolejiště českolipského hlavního nádraží, která konečně umožní vybudování chodníku od podchodu do Dubice. Naopak jsem nebyl rád, že se prodává jeden pozemek u zahrady v západní části ulice Boženy Němcové, proti zahrádkářské kolonii u Ploučnice. Jsou tam 2 krásné smrky a mám obavy, že je nabyvatelka může chtít pokácet, i když mě ujišťovali, že to prý nemá v úmyslu. Stromy  jsou nedaleko plánované trasy obchvatu města a budou mít důležitou ochrannou funkci. Zdržel jsem se hlasování.

Na rozdíl od poklidného zastupitelstva dusno bylo na koaličním jednání den předem. Rada města totiž schválila nový plán zimní údržby komunikací a v příkrém rozporu s  usnesením výboru pro životní prostředí rozhodla o převaze solení a de facto s koncem inertního posypu – odůvodnění a moje reakce v připojeném článku z dnešního Českolipského deníku. Po asi půlhodinové dost emotivní diskusi (byl jsem připraven a donesl dost dokladů o škodlivých důsledcích chemické údržby) bylo dohodnuto, že se na radnici uspořádá schůzka všech zainteresovaných včetně mě a pokusíme se dojít k nějaké dohodě.

18. prosince je poslední letošní zastupitelstvo a to bude opravdu důležité,  bude se projednávat rozpočet na příští rok.  Zase se ozvu.

28.11.2019 Vytisknout Vytisknout
Zpět do sekce Publicistika
(c) Šimon Lomič (simon.lomic@volny.cz)

Zvětši Zmenši