Každý řidičské schopnosti nemá

Když se zamýšlíme nad příčinami dopravních nehod, hlavně těch nejtragičtějších, shodneme se, že je za nimi v drtivé většině nějaká řidičská chyba. A domníváme se, že nehody aspoň omezíme promyšlenou kombinací represe, prevence, výchovného působení. Píšeme třeba, jak si lidé pochvalují televizní kampaň „Nemyslíš-zaplatíš“. Ale divíme se, že na ty, na které to byla především cíleno, na piráty silnic, to moc nezabírá.


Ano, může to být tím, že právě ti se nedají nikým školit. Tím je ale nakousnuto něco, co zaslouží být i dořečeno. Jsou vůbec tito nepoučitelní řidičsky vzdělavatelní? Mají vůbec potřebné schopnosti? A nemyslím jimi jen schopnost správně točit volantem a orientovat se v dopravních značkách a předpisech. Pokud někdo není schopen ovládat svou impulzivitu, a vjede na přejezd, i když bliká červené světlo, protože jemu přece nikdo nebude přikazovat, co má a co nemá, pokud nesnese, aby ho někdo předjel, pokud v napjatých situacích neudrží emoce na uzdě, pak prostě mu chybí podstatná část řidičských schopností. Tito lidé jsou na silnicích věčnou hrozbou pro ostatní, a nemají tam co dělat. V některých případech by se všem vyplatilo, aby se takzvaně vybodovaný řidič už nesměl za volant vrátit. 

Vezměme si příklad z jiné řidičské profese, ze strojvůdců. Jak dlouho to trvá a jakými všemožnými zkouškami musí projít, než se dostanou na mašinu, jak se musí celý svůj profesní život povinně doškolovat, a jak málo stačí, aby byly z mašiny odejiti. A porovnejme si počty nehod a hlavně počty mrtvých na silnicích a na železnici.

 

 Post scriptum: co bylo výše řečeno, je jen další argument proti trestuhodnému zanedbávání veřejné dopravy, včetně té železniční. Jak často od řidičů slyšíme, „jel bych vlakem, ale když ono to tak dlouho trvá!“ A není to vždycky jen fráze a výmluva. Když vedle účinných represí proti věčně nepoučitelným bude i alternativní nabídka perfektní veřejné dopravy, když namísto do silnic dáme více peněz do modernizace železnice, ubude i rizikových řidičů na silnicích, ubude mrtvých. 

Máme novou vládu. Program sice má už napsaný a podepsaný, ale kde je dobrá vůle, tam se jistě najde i cesta.

Nový autor 23.7.2010