Školství rádo poslouží?

Ve středověku platilo, philosophia est ancilla theologiae. Volně parafrázováno, moudré přemýšlení nesmělo být hříšně jen tak samo pro sebe, ale muselo sloužit převládající ideologii. Muselo být praktické, ovšem v tehdejším slova smyslu.


Zdá se, že někomu se po tom středověku stýská. Už třeba víme, že je hříšné vyhazovat ve vědě peníze na základní výzkum, který nenese okamžité ekonomické ovoce. Že také škola nemá poskytovat nesmyslné vědění pro vědění, že nemá vychovávat jen tak obyčejného, třebaže slušného a zodpovědného občana se slušným rozhledem a nezávislým myšlením (ještě to!). Ale že vědomosti a dovednosti, ba i názory, ideály a životní hodnoty absolventa mají být šity na míru potřebám podnikání a průmyslu. Nejlépe pak aktuálním potřebám nejblíže škole se nacházejícího podniku.

 

   A je tu další krok. Klasické rozvržení školního roku také není dost vstřícné nejrůznějšímu podnikání. Už před léty byly ve snaze vyhovět zavedeny klouzavé jarní prázdniny. Ale stále je to málo. Teď se leckomu pochtívá zavést totéž i u těch hlavních, letních. Dokonce by prý   děti místo dvou měsíců prázdnin mohly mít čtyřikrát čtrnáct dní a mezi tím by chodily do školy. Rekreační a turistický průmysl by tak lépe využil a ekonomičtěji vytěžil lidský materiál, jímž se živí. 

Vlastně bych z toho měl mít radost. Dovedu si představit, co nám následné zmatky v organizaci školství, v rodinách, v dětských skupinách a důsledky toho všeho v psychice, v chování a prospěchu, v adaptačních mechanizmech přivedou nových klientů. Zejména těch méně odolných, kterých už tak stále přibývá. Stejně jako nejrůznějších pokusů na nich. 

Radost nemám. Převládá pocit trpkosti a hanby, že školství začíná být navzdory všem vzletným řečem o jeho významu, navzdory všem lichotícím, někdy až podbízivým vládním prohlášením zase spíše jen trpěno. A pouze za podmínky, že bude ne sloužit, školství jistě má sloužit všeobecně uznávaným společenským hodnotám a cílům, nýbrž uctivě posluhovat. Posluhovat každému, kdo si o to řekne.

 

Nový autor 13.08.2010