Vezmi jim Subaru, i přestanú

Čtu, jak onehdá do krvavého potýkání se pustili místní měšťanosti, ani jejich ořové lehce se otřeli kopyty („Řidiči se po banální nehodě brutálně porvali, Právo, 9.12.).


Radní harrachovský s následníkem svým na hřebci Subaru vyrazil proti spoluměštěnínu tamnímu, harcujícímu na plnokrevné arabské kobyle, Seat po cizozemské módě zvané. Střetli se o právo přednosti jízdy. Totiž první patrně soudil, že komu městská prebenda, tomu i přednost v harcování. Druhý zas hotovil se krev cedit za právo přednosti harcovníka na širší stezce. Při dosti děsivou ukončili až přivolaní biřici, a asi jen ranhojič zaradoval se z nenadálého případu. Však pustit žilou samému radnímu, a udělat si tak dobrou známost, může se v dobách nejistých hrubě hodit.

I vzpomněl jsem, co mučedník český Jan z Husince svého času pravil na adresu těch, jež majetek zbytečný a bujnost vystátých obročníků tíží tak, že z té bujnosti do samých půtek a šarvátek pro hlouposti se pouštějí: „psi se hryžú o kost. Vezmi jim ji, i přestanú.“

 

   Však to také obročníci mistru Janovi pěkně spočítali!

Nový autor 10.12.2010