Připomínka k návrhu rozpočtu České Lípy na rok 2009

V současné době se projednává návrh rozpočtu města na rok 2009. Peněz mnoho nemáme, ročně budeme splácet úvěry v částce minimálně kolem 110 miliónů, a přesto je v návrhu 7,5 milionu na jezdeckou sochu Jindřicha z Lipé! Přitom jen trnu, kdy někoho přejede vlak, až bude přebíhat borskou trať ve snaze dostat se zkratkou na cyklostezku Varhany (spíš je to zkratka na hřbitov). 

Vážená paní starostko,

 

   Reaguji tímto na vaši výzvu k podávání připomínek k návrhu rozpočtu města Česká Lípa na rok 2009.

 

    Navrhuji tímto, aby v kapitole „ORMI – investice, územní plán, dotace“ byla posílena položka „cyklostezky“ (dosud 1 000 000,-Kč) o 7 500 000,- přesunem z položky „Jezdecká socha Jindřicha z Lipé“ na celkovou částku 8 500 000,- Kč. Tato částka by byla využita na kompletní zafinancování tzv. nulté etapy výstavby Cyklostezky Varhany.

 

    Odůvodnění:   letos otevřená část cyklostezky je hojně využívána, samozřejmě také (a možná především) obyvateli velkých sídlišť v severní části města. Přitom ovšem přístup na tuto cyklostezku, který právě má řešit zmíněná nultá etapa, je stále jen provizorní, a možný vždy jen přechodem přes koleje železniční trati do Nového Boru. Bohužel se naplňují obavy, že ne každý využije ještě jakž takž bezpečného přejezdu u zastávky ČD Střelnice. Řada uživatelů cyklostezky naopak přechází koleje v místě, kudy je to ze zmíněných sídlišť na cyklostezku nejblíže. Je to navíc v místě málo přehledném, na začátku terénního zářezu a v mírné zatáčce. V minulosti tu již došlo ke smrtelné nehodě, byť pravda, nikoliv v souvislosti se zmíněnou cyklostezkou. Je proto myslím v zájmu všech, aby k bezpečnému napojení cyklostezky na severní část města došlo co nejdříve. Částka by se využila k výstavbě lávky přes železniční trať, o níž referoval pan místostarosta Stejskal, že by byla optimálním řešením problému.

 

    Předem Vám děkuji za pozornost, kterou budete této mé připomínce věnovat.

PhDr. Miroslav Hudec 8.10.2008