Ze 14. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 1. 2012)

Tentokrát jsem šel na zastupitelstvo bez obvyklého napětí, protože zcela výjimečně nebyly na programu žádné prodeje ani záměry prodat.


Vypadalo to, že jednání bude celkem rychlé.  Trochu jsme se ale zadrhli už u plnění usnesení ZM. Ing. Štrumfa projevil nespokojenost s tím, jak se vleče (už 6 let) připojování lidí k nové kanalizaci v Dubici. Problém je zejména v tom, že někteří se připojit nechtějí a raději pouští splašky do okolí. Hledá se způsob, jak proti znečišťovatelům zakročit soudně.

Stejně nespokojený byl pan inženýr s vlekoucím se výkupem pozemků v okolí ulice 5. května, což brzdí její rekonstrukci. Zřejmě se bude muset upravit projekt, aby se město obešlo bez pozemků, které lidi nechtějí prodat. Možná to nebude chyba, mám pocit, že jde místy také o  pozemky se zelení.

U zprávy o činnosti rady města si vzal hlavní slovo Skokan. Měl celou řadu připomínek, asi nejdůležitější byly opět k odpisům pohledávek na nezaplaceném nájemném či nezaplacených poplatcích za odpad. Problém je v tom, že řada dlužníků zemřela či se odstěhovala neznámo kam, pohledávky se táhnou řadu let, na jednání zastupitelstva se to vrací opět a opět. Jsem šetrný člověk a jsem pro to, aby se z dlužníků vytáhlo, co se vytáhnout dá, ale tady už asi není moc velká naděje. Nakonec se to bude muset odepsat. On to asi ví i Skokan, ale příležitost rýpnout si do starostky si ujít nenechá – a vůbec mu nevadí, že ty nedobytné pohledávky vznikaly i za jeho starostování.

Podobně ji podusil, a spolu s ní pana Prokeše, dlouholetého pořadatele hudebního „Festivalu Lípa Musica“ při projednávání změny smlouvy o finanční podpoře této akce. Protože mu bylo opakovaně vyčítáno, že dostává dotaci na své jméno, vymyslel změnu, že to tedy půjde na „eseróčko“, a zas to nebylo dobře. Už mi ho bylo líto, když Skokan strašil, že je to porušení zákona (přitom bylo k materiálu připojeno vyjádření právníka města, že právně je změna v pořádku), zastal jsem se ho. Nakonec změna prošla nejtěsnější možnou většinou 13 hlasů.

Firma Polyvanced nám vrací pozemky v Obecním lese, kde upustila od záměru stavět svůj závod, bohužel už na těch 2,5 hektarech vykácela les. Tak jsem požádal starostku, aby to bylo zohledněno v ceně, rozhodně to nemůžeme zpátky kupovat za stejnou cenu, musí dát slevu. Starostka byla tedy jednáním o slevě pověřena.

Před 18. hodinou už vlastně zbývaly jen interpelace, přičemž dopředu nikdo žádnou nedal a vypadalo to, že ani ústní nebudou. Jenže pak se Máška zeptal na bezpečnost ve městě (dvojnásobná vražda minulý týden na Špičáku, ÚDAJNÉ napadení hosta na toaletě v Horníku na Severu), a byla z toho dosti bouřlivá diskuse skoro až do půl sedmé. Zbytečná, těmto věcem nelze dost dobře zabránit, na Špičáku doma matku a babičku zabil zřejmě těžký psychotik, tedy duševně nemocný člověk. Incident na Severu je krajně podezřelý, protože údajně útočící Rómy nikdo neviděl a nikdo taky nebyl zadržen. Nebylo by to v poslední době poprvé, kdy si někdo napadení vycucal z prstu. Jsou ale u nás určité politické síly, které mají zájem na vyvolávání neklidu a na odvádění pozornosti od dost katastrofální vládní politiky, včetně politiky sociální. Doporučuji podívat se na internetovou diskusi na téma napadení v Horníku, jak je vedena třeba na webu Českolipského deníku.

Pak už v bodu buď „Různé“ či „Informační materiály“ (ono se to nějak prolínalo) vystoupil věrný návštěvník zastupitelstva a různých jeho výborů, včetně výboru pro životní prostředí, pan Lopušan, ekologický zemědělec z Okřešic. Tentokrát jen stručně, aby poděkoval starostce a příznivcům z řad členů zastupitelstva. Zdá se, že jeho letité trampoty se blíží ke zdárnému konci (viz zmínky v mých sděleních z předchozích zastupitelstev), město mu prodá (prodalo) kýžené pozemky, je domluveno společné jednání příslušných městských úředníků s ním a s jeho věčným soupeřem, chatařem H., který mu údajně pouští tekutý odpad na jeho pozemek,  navíc neoprávněně zabral několik desítek metrů čtverečních jeho půdy a provádí mu všechno, co už tak filmoví padouchové slušným lidem provádějí. Zdá se, že role obratného diplomata, který léta se vlekoucí jednání popohnal, se ujal Ing. Máška. Budiž mu za to vzdán dík.

Přeji co možná příjemný zbytek zimy, v únoru zastupitelstvo nebude, nejbližší řádné zasedání  je až 28. března, a to už je po prvním jarním dni.

Česká Lípa, 26. 1. 2012

PhDr. Miroslav Hudec

Nový autor 29.1.2012