Posypovou sůl se škodlivinami i dýcháme

Nevím, jestli si všichni uvědomujeme ještě jednu závažnou souvislost aféry s posypovou solí, která byla v Polsku léta ziskuchtivci prodávána pro potravinářské účely. Je-li pravda, že tato technická sůl obsahuje těžké kovy, dioxiny a další rakovinotvorné látky (viz Právo 1.3., „V polských salámech je posypová sůl na komunikace“), pak všechny tyto škodliviny již mnoho let dýcháme.


Jejich mikročástečky totiž obsahuje i polétavý prach, kterému jsme právě v současnosti ve zvýšené míře vystaveni. A myslím, že není zas tak velký rozdíl, jestli se nám ty jedovaté látky do těla dostávají žaludkem nebo plícemi. Řada lékařských výzkumů prokázala vliv stavu ovzduší na zdravotní stav lidí, dokonce na průměrný věk dožití.

 

Je to o důvod víc k zamyšlení nad způsobem zimní údržby komunikací. Jako kdyby nestačilo, že posypová sůl ničí auta, silniční zařízení, fasády domů kolem silnic, samotné komunikace, že způsobuje zasolování zdrojů vody, že radikálním způsobem mění skladbu rostlinstva v okolí silnic ve prospěch odolných plevelů. Nyní se ukazuje, že může i přímo ohrožovat lidské zdraví. Přitom její přínos pro bezpečnost dopravy je přinejmenším sporný.

Nový autor 5.4.2012