Musí odmítači vlajky EU urážet oběti nacismu?

Až dosud jsem se domníval, že normálně myslícímu a normálně cítícímu člověku, který má alespoň ty nejobyčejnější základoškolní informace o tom, co to byl nacismus, nedělá problém pochopit, že jde o něco, co nesnese srovnání s ničím v moderních světových dějinách, ale velmi pravděpodobně vůbec s ničím v historii.


Jak patrno, i člověk s desítkami let odborné psychologické praxe se může při posuzování jistých způsobů myšlení fatálně mýlit. Najdou se lidé, a to lidé nikoliv bez společenského vlivu, kteří neváhají postavit  na stejnou úroveň Evropskou unii a režim, který má jen na území bývalého Československa na svědomí 360 tisíc obětí. Padlých, povražděných a umučených, mezi nimi i dva mé příbuzné. Lidé, pro které je ozbrojené obsazení a brutální okupace země totéž, co projekt dobrovolné integrace evropských národů, které se pro tu integraci rozhodly ve svobodném hlasování, a nota bene rozhodly se pro ni mimo jiné právě pro tu děsivou zkušenost z let 1939-1945. Lidé, pro které je nemilosrdné nacistické vysávání ekonomiky okupované země zřejmě totéž, co každoroční podpora stovek miliard korun z EU.  Města a obce měnící se před očima k lepšímu i díky přílivu stovek miliard z evropských peněz jsou pro ně tím samým jako spoušť, která tu zůstala pro okupantech. Najdou se lidé, jež se nestydí de facto klást rovnítko mezi EU s jejím  projektem podpory svobodného rozvoje všech národů a menšin a uchování jejich kulturního dědictví a nacistickými projekty genocidy národů a menšin nežádoucích, projekty deportací a germanizace.

 

A to vše jen proto,  že si prezident Zeman, kterého jsem mimochodem nevolil a ke kterému mám tisíce výhrad, mezi jinými i tu, že se do prezidentské funkce prodral za pomoci podobného podrazu, jakého se dopustili odpůrci vlajky EU na Pražském hradě, dovolil tu vlajku tam vyvěsit. Jen proto, že ti odmítači potřebují nějak demonstrovat své odlišné politické názory a protože slušnějším, civilizovanějším způsobem to zřejmě nedovedou.

 

Mně evropská vlajka na Hradě nevadí. Myslím, že tam dělá té české (málem jsem řekl československé) dobrou společnost. Symbolizuje, že jsme opět rovní mezi rovnými, rovnocenná součást staré dobré, lidem přátelské Evropy, jak jsme za dobrých časů vždy bývali.

 

Potupu cítím, když na dobových filmových záběrech vidím nad Prahou tu s hakenkrajcem.      A stejně tak, když si někdo dovolí klást mezi  hakenkrajc a evropské hvězdy rovnítko. Neboť tím také, ať si to uvědomuje nebo ne, relativizuje hrůzy nacismu a utrpení jeho obětí. Uráží mě to  i pro ty mé mrtvé. A nejen ony dva uráží páni politikáři tím porovnáváním. Měli by se za to hanbou propadnout, ale oni už asi nevědí, co je to stud. Jinak bych nemusel psát předchozí řádky.

 

PhDr. Miroslav Hudec, psycholog

Nový autor 18.4.2013