Z 25. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 26. 3. 2013)

Asi už se všichni těšili na prázdniny a na dovolené, protože včerejší zastupitelstvo proběhlo skoro tryskem, za necelé dvě hodiny, a bylo by zřejmě ještě dříve odbyto, nebýt interpelací a jejich pokračování v bodě „Různé“, které si zejména někteří kolegové rádi vychutnají a nádavkem předvedou svým voličům na kameru, že dobře volili a mají tak volit zas. Při jednání chyběly paní doktorky Kalousová a Zejdová, prvá kvůli nemoci, u druhé jsem důvod přeslechl. Ani pan poslanec Skokan nepřišel, asi ho zdržela v Praze politická krize.


Jako vždy, podstatná část programu se točila kolem prodejů, záměrů prodat, koupí a směn. Z výkupů je zajímavý pozemek u Ploučnice na Svárově (mezi zahrádkami, řekou a mostem k nemocnici), kudy by prý mohla vést cyklistická stezka. Z prodejů zase ta papundeklová stavba na Slovance, kterou kupuje škola Klíč (má tam v současnosti 2. stupeň ZŠ).

 

Radost naopak nemám z prodeje části zeleně kolem paneláků 2159-2160 na Severu v Okružní proti bývalému projekťáku. Je to sice jen 800 m2, ale je to pro CPI Byty. Ti slibují, že tam budou po modernizaci nadstandardní byty (starostka, která se za prodej přimlouvala, zas říkala, že startovací – čert se v tom vyznej). Já v tom cítím nějakou čertovinu, protože se renovuje spousta dalších domů na sídlištích, ale tohle je poprvé, když majitel chce kolem paneláku kupovat pozemek. Upozornil jsem na to, s touhle firmou byly už problémy, a nejen v České Lípě, ale záměr přesto těsně (13 hlasy) prošel. Naopak neprošel prodej domu čp.137 na Škroupáku (dříve sídlo městské policie).

 

Malý kabaret nastal u dalšího záměru, neboť po čase se zase ozval se zájmem o nákup zemědělských pozemků v Okřešicích známý ekologický zemědělec a sympatický potížista pan Lopušan. Ten mě už kolem poledne odchytil na náměstí a důrazně mě napomínal: „Doufám, že zas nebudete hlasovat proti mně“. Musel jsem toho dobrého muže zklamat, protože úředníci z odboru majetku trvali na tom, že pozemek, o který má pan Lopušan zájem, je cesta (byť ne oficiální) a opravdu jediný přístup k pozemkům čtyř dalších zdejších usedlíků (na fotce přiložené k materiálům skutečně byla škvárová cesta). Kabaret to byl proto, že bez ohledu na podstatu problému se kolem toho strhla lítá názorová řež mezi radniční jakokoalicí a opozicí. Já se toho klání nezúčastnil, ale hlasoval jsem, a doufám že v souladu se zdravým rozumem, proti záměru prodat.

 

Hořko mi bylo, když prošel (šestnácti hlasy z 22 přítomných zastupitelů) převod 10,4 miliónů korun z investičního fondu do rozpočtu odboru rozvoje města na umělý trávník na fotbalovém hřišti. A to ještě bude žádáno o 9,9 miliónů dotace z ministerstva financí, protože celková cena je přes 20 miliónů. Hořko nejen proto, že víme, co to je českolipský fotbal a jak dopadá. Také proto, že když byla následně diskuse o zrušení regulačního plánu centrální zóny města, neboť je v rozporu s novým plánem územním, byly tam tři varianty dalšího postupu. Jedna z nich, pro kterou jsem chtěl hlasovat, bylo zpracování nového regulačního plánu, aby si v památkově chráněném území nestavěl kdo chce co chce. Podobně chtěli hlasovat i komunisti, ale když bylo řečeno, že to zpracování by stálo asi čtyři milióny korun, couvli. Pro umělý trávník ovšem samozřejmě hlasovali. Poukazoval jsem, že je absurdní pokládat tyhle čtyři milióny za příliš, když dvacet na trávník bylo zcela přijatelných. Prý na co regulační plán, stejně když někdo nebude chtít, nebude ho dodržovat, jiný hlas zase, že prý na to dohlédne stavební úřad  atd. atd. Asi jsem podezřívavý, ale začínal jsem mít dojem, že se to zkrátka někomu moc hodí, aby ten regulační plán nebyl. Nakonec se jednání o téhle záležitosti  do září přerušilo s tím, že se vyžádá stanovisko památkářů.

 

Schvalovalo se přidělení několika veřejných zakázek včetně toho fotbalového trávníku, také ale například na rekonstrukci Ulice 5. května. Zatím její severní části – za 11,5 miliónu. Ale bez rekonstrukce kanalizace, to by stálo 40 miliónů, které nemáme (!). Za 13,6 miliónu bude zpracován protipovodňový varovný systém, opravovat se budou střechy a pláště některých škol a školek.

 

A perlička na závěr. Schvalovaly se finanční příspěvky na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně. A paní Dr. Nedvědová (KSČM) si vyžádala oddělené hlasování o 55 tisících korun na novou fasádu kostelíka sv. Máří Magdaleny („Majdalenka“). Prý církve dostaly restituce, ať si to opraví za své. Někdo nesměle špitnul, že ale získá i město, když ta fasáda bude opravena, že těch 55 tisíc snad není tak moc. Nepomohlo to, chyběly tři hlasy. Ostatní příspěvky byla schváleny bez jediné připomínky…

 

No – teď by měl být tak dva měsíce klid (druhou větu neberte prosím zas tak doslova, vždyť z dopuštění zdejší politické kultury máme místo prezidenta zemana – to malé „z“ je tam správně, jde o projev obecnějšího českého fenoménu), až 21. srpna by mělo být mimořádné zastupitelstvo. Prý, aby se schválila některá výběrová řízení a mohly se včas začít důležité investiční akce. Pevně věřím, že to datum se jen zcela náhodně shoduje s týmž před pětačtyřiceti roky.

 

Přese všechno přeji všem hezké léto.

 

Česká Lípa, 27.6. 2013

 

PhDr. Miroslav Hudec

Nový autor 2.7.2013