Z 26. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 21. 8. 2013)

Jestli jsem psal, že červnové zastupitelstvo proběhlo skoro tryskem, za necelé dvě hodiny, tak nevím, jak charakterizovat to včerejší, hodinové. Ono ale bylo mimořádné, svolané původně jen kvůli schválení některých investičních akcí, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.


Schvalovalo se přidělení veřejné zakázky na opravu rybníka v Žizníkově, s nejnižší cenou   2,3 milióny korun vyhrála firma ze Zahrádek, a té to také zastupitelstvo přikleplo.

 

Druhou zakázkou byla oprava střechy na ZŠ Jižní, tu má sfouknout za 600 tisíc jedna firma z Ústí na Labem, a oprava střechy ZŠ Školní (Sever). Sever si s nabídkou 1,7 miliónu vybojovala firma z Mostu.

 

Obě zakázky zastupitelé odmávli bez diskuse, pro druhou hlasovalo všech 24 přítomných  (omluven byl Stejskal, asi dlí na dovolené, protože nebyl ani v úterý v Liberci na dopravním výboru). U prvé ze jmenovaných byla jedna absence a 1 zastupitel byl proti, bohužel jsem si zapomněl zaznamenat, kdo. Možná ty dva hlasy nějak souvisely s fámou, která před časem běhala po internetu, že ten rybník je nějakým soukromým šolichem místostarosty Kočandrleho, těžko říct.

 

Stejně tak bez diskuse a s podporou plného počtu hlasů prošel stopadesátitisícový příspěvek českolipské nemocnici na vybudování babyboxu. Sice trochu pochybuji, jestli ty babyboxy opravdu zachraňují životy novorozeňat (například nedávno se našlo pohozené novorozeně jen kousek od babyboxu), ale v případech nejistoty je lépe tu akci podpořit, než si pak vyčítat odpovědnost za případnou smrt dítěte.

 

Vyřádili jsme se až v bodě, v němž nemocnice žádala od města o bezúročnou půjčku               5 miliónů korun na předfinancování akcí „Dodávka a instalace přístrojového vybavení IC…“ a „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení…“ Vrátit by ji měla koncem října, až dostane peníze od Libereckého kraje. Strhla se diskuse, kterou odstartoval pan (ex)poslanec Skokan, a přidali se k němu komunisti. Že prý nic proti půjčce, ale proč teď peníze jo, a předtím (za bývalého vedení) ne? Do toho, že je to netransparentní, moc narychlo, že nám to nemocnice třeba nevrátí a kdesi cosi. Bylo vidět, že nejde ani tak o tu půjčku, jako o nechuť k novému vedení NsP. Už jsem se naštval a omlátil   o hu... těm, kdo pro to hlasovali, těch 10 miliónů na umělý trávník na fotbalové hřiště. To že se odhlasovalo bez problémů, ačkoliv to bude pro pár stovek lidí (a kdo ví jestli), zatímco nemocnice slouží stotisícovému regionu. Vofrňovali se i sociální demokrati, ale s tím, že přesto návrh podpoří, právě s ohledem na pacienty. Nakonec bylo PRO 19 zastupitelů, Skokan a Mimrová PROTI, Panc, Nedvědová a Zejdová se hlasování zdrželi.

 

Já se zdržel hlasování u rozpočtových opatření 4/2013, a to proto, že jejich součástí byl i převod asi 300 tisíc korun z měření ovzduší na zeleň. Nic proti zeleni, ale měl jsem pocit, že se vedení města (konkrétně panu místostarostovi Vlčkovi) to měření moc nezamlouvá. Přitom už to jarní měření, kdy bývá ovzduší lepší, zjistilo překračování norem u těch nejnebezpečnějších prachových částic 5 mikrometrů a menších. Co potom na podzim a v zimě? Nemám ani informaci, zda se tedy bude nebo nebude dělat ta studie vlivu ovzduší na zdravotní stav dětí v mateřských školách, což jsem myslel, že už je hotová věc.

 

První řádné, poprázdninové zastupitelstvo se sejde 18. září, a bude na něm možná živo, měsíc před mimořádnými volbami, agitace v plném proudu, bojím se, že se jednání může dost protáhnout, a to bez ohledu na to, jak obsáhlý bude program.

 

Česká Lípa, 22. 8. 2013

PhDr. Miroslav Hudec

Nový autor 3.9.2013