Z 27. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 19. září 2013)

Když jsem psal raport ze srpnového (vlastně mimořádného) zastupitelstva, napsal jsem, že mám z toho zářijového trochu strach, neb je poslední před mimořádnými volbami, a leckdo bude chtít na kameru (byť jde jen o záznam) předvést, jak neohroženě hájí ideologii své partaje. Moje obavy se naplnily. Sice se zastupitelstvo zas tak neprotáhlo, končili jsme asi za 3 hodiny, krátce před devatenáctou, zato volební boj minimálně v jednom případě odnesl nevinný – žádné obavy, naštěstí ne člověk, jen objekt. Stejně ale ke škodě všech Českolipáků. O tom ale později.


Na začátku podobně jako minule vystoupil ředitel NsP Ing. Kratochvíl, myslím, že tak trochu z popudu kolegy Skokana, který měl minule mnoho otázek, takže si teď přišel vyslechnout odpovědi. Asi je ale neposlouchal moc pozorně, protože se na konci ptal starostky, jestli mu byly zodpovězeny všechny (!). Tak mi svitlo, že asi hlavně rád dělá všem okolo nohy, protože takto pravidelně peskuje a úkoluje kdekoho, ale výsledek už ho pak příliš nezajímá. Mluvilo se mimo jiné o podfinancování zdravotnictví, já si dovolil podotknout, že by se mnohé vyřešilo, kdyby se prostě zvýšilo zdravotní pojištění o 50-60 korun (= o cenu krabičky cigaret) měsíčně, což by ročně přineslo navíc 6 – 7 miliard. To jsem si dal! Pan doktor Tejnora mě seřval na dva rázy, že on si nebude připlácet, aby nějaký nezaměstnaný lempl v invalidním důchodu s tenisovým loktem lítal po doktorech a čerpal z jeho peněz.

 

Vyplatilo se, že jsem minule rozvířil diskusi kolem snahy zrušit bez náhrady regulační plán centrální zóny města (RPCZ), který alespoň trochu bránil těm nejhorším architektonickým zvěrstvům při stavební činnosti (měl být zrušen pro nesoulad s novým územním plánem města). Projednávání bodu bylo přerušeno a památkáři v mezidobí potvrdili, že rušit by bylo příliš velké riziko. Tak bylo nakonec odhlasováno zpracování alespoň levnějšího regulačního plánu městské památkové rezervace.

 

Přivítal jsem rozšíření programu domovních čistíren odpadních vod i pro ty Častolovičáky, kteří v obci nemají trvalé bydliště. Pořád lepší než aby odpadní vody pouštěly nečištěné – napojení Častolovic na kanalizační systém města by se prý nevyplatilo.

 

Něco k záměrům prodejů. U nich já se většinou zdržím hlasování, stejně jako u prodejů, s výjimkou menších pozemků třeba pod garážemi, trafostanicemi atp. Mimo jiné prošel záměr prodat areál bývalé hasičárny u ZŠ Pátova, areál technických služeb v Pivovarské ulici, domu čp. 135 (jeden z těch mezi Náměstím T.G.M. a Škroupákem), čp. 164 (lékárna na rohu Nám.T.G.M.). Do záměrů byl zařazen i areál zahradnictví na Děčínské u přejezdu, ale s doporučením neprodávat. Taky si myslím, že by nebylo dobré dávat tenhle pozemek z ruky, lépe je znovu ho znovu pronajmout (současný nájemce už to neutáhl a nájem ukončil), nebo, jak navrhoval Ing. Máška, dát ho do správy Městským lesům. Neprošel záměr prodat pozemek 3337/1 v Pivovarské ulici, kde je na části dětské hřiště a po obvodu vzrostlé stromy. Ty jsou v téhle prašné části města doslova životazáchovné. Místostarosta Kočandrle sice sdělil, neznělo to moc přesvědčivě, že zájemce, který tam zamýšlel postavit prodejnu elektropotřeb, chce stromy zachovat, ale takto je to přece jen bezpečnější.

 

Odklepl se prodej budovy čp. 137 na Škroupáku, kde dřív sídlila městská policie, hlasovalo pro to 14 zastupitelů z 21 přítomných. Kuriózní situace nastala při projednávání prodeje dvou zahrádek v Dubici s trvale obývanými chatkami. Zejména právníci se rozparádili, když polemizovali, jestli je možno uzavřít kupní smlouvu mezi prodejcem a kupcem, když oba mají stejnou adresu, totiž radnici (Náměstí T.G.M. čp.1). Nakonec se projednávání tohoto bodu odložilo na listopadové zasedání, aby zatím úředníci vymysleli nějaké řešení.

 

V červnu odsouhlasený prodej papundeklové budovy na Slovance, kde roky v nájmu sídlil 2. stupeň ZŠ Klíč, se revokoval, protože škola od koupě odstoupila. Prý by neměli kde stravovat děti, protože Špetlík na Slovance jim dal ze své školní jídelny vyhazov. Ten to ale popírá, tak nevím, kde je pravda. Fakt je, že moje žena, která na Klíči učí, měla pokažené prázdniny, protože co chvíli běhala balit a stěhovat zařízení do prostor podnikatelské školy na Ladech, tam zas rozbalovat a upravovat. Jen doufám, že ten papundekl nebude chtít koupit nějaký podnikavec, aby to tam zboural a pozemky pak za dráž prodával, nebo tam chtěl postavit něco, co se tam nehodí. Pokud se to zbourá, měla by se tam dosadit zeleň případně tam zřídit dětské hřiště nebo něco podobného.

 

Já jsem tentokrát s napětím čekal, jak dopadne hlasování o zápisech z výborů. Totiž výbor životního prostředí projednával před 14 dny závěry studie o mobilním měření stavu ovzduší v České Lípě, které na popud výboru proběhlo na jaře. Město pak vydalo jásavou zprávu, že je vlastně všechno v pořádku, ovzduší extra prima exportní – ovšem až na tu nejnebezpečnější škodlivinu, prachové částice velikosti 2,5 mikrometru. Tohle ale zahrálo do autu, ač sám autor studie ČHMÚ  Ústí nad Labem tohle zjištění označil za „významné a varující“. A to se přitom měřilo v dubnu, tedy v období příznivém z hlediska povětrnostních a rozptylových podmínek! Proto výbor v usnesení doporučil městu jednat s ČHMÚ o zavedení trvalého měření této škodliviny na stávající monitorovací stanici na sídlišti Sever. Tam se dosud měří jen koncentrace méně škodlivého prachu o velikosti částic 10 mikrometrů, ale ukázalo se že naměřené hodnoty jsou skoro přesně tytéž, co dole městě. Analogicky lze předpokládat, že by to mu tak bylo i u těch částic velikosti dvou a půl mikrometru. Kolegové odmávali, že berou zápisy (tedy i ten náš) bez námitek na vědomí. Tak jsem zvědav, zda město začne s ČHMÚ opravdu jednat.

 

Předvolební estráda začala v okamžiku, kdy se projednávala celkem nevelká částka 55 tisíc korun na opravu fasády kostelíka Majdalenky. ČSSD a KSČM spustili jako jedna mužena, to že tedy nikdy, že církev dostala restituce (třikrát fuj!) a ať si to opraví za své. Marné bylo upozorňování, že to vlastně děláme pro sebe, že budeme koukat na hezčí fasádu, že tahle část města prokoukne. Snažil jsem se apelovat na zdravý rozum, že snad nebudeme kvůli restitucím, ať už si nich myslíme cokoliv (každý něco jiného), trucovat jako malé děti, dokonce k vlastní škodě, ale vše marno. Osobně si myslím, že kdyby momentálně církev ty peníze měla, město by o ně nežádala. Takže kvůli volební agitaci holt budeme možná ještě roky koukat na opršalou fasádu významné kulturní památky. K odsouhlasení částky totiž při hlasování chyběly dva hlasy…

 

Volební agitace pokračovala kupodivu ani ne tak v bodě „Interpelace“ jako v bodě „Informační materiály“. Bylo to únavné mlácení prázdné slámy, které akorát tak protáhlo jednání zastupitelstva, konkrétní výsledky diskuse veškeré žádné. Aspoň jsme ten bod s panem Hellerem využili k informaci o dokončení a otevření cyklostezky Varhany (6. září). Znova jsem připomněl, že stále chybí bezpečné napojení na velká sídliště v České Lípě, že lidi houfně chodí s koly přes koleje a že dříve nebo později tam dojde k tragédii, pokud se  řešení dál povleče. Další nebezpečné místo jen nad Novým Oldřichovem, kde cyklostezka přechází silnici do Šenova v nepřehledné esovité zatáčce. Protože Liberecký kraj, jak se aspoň toho 6. září vyjádřil hejtman, má zájem cyklostezku jako páteřní převzít do své správy, kul jsem okamžitě železo a dyndal na něm, aby případně kraj přispěl úpravu nebezpečných míst.

 

Až budu po 20. listopadu (v říjnu se zastupitelstvo nekoná) psát další raport, budeme už znát výsledky mimořádných parlamentních voleb. Tak si držme palce.

 

Česká Lípa, 20. 9. 2013

PhDr. Miroslav Hudec

Nový autor 19.9.2013