Ze 4. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 21. 1. 2015)

Stále jsem doufal, že poté, co se nové vedení města trochu zapracuje, co se urovnají počáteční zmatky, budou jednání racionálnější, s méně prostoji, že se jejich délka zkrátí zhruba na to, na co jsme byli posledních 10 – 15 let zvyklí, že to zkrátka bude trochu více odsejpat. Ale bohužel. Opět jsme zasedali skoro 4 hodiny (končilo se zhruba v 19.45), ačkoliv na programu toho vlastně mnoho nebylo.
Ani nominálně, k původním 17 bodům (bývalo jich v minulosti i přes třicet) přibyl osmnáctý (zásady poskytování sportovních grantů), jenže zase tři jiné byly staženy. Zadání 2. změny územního plánu, program domácích čističek odpadů v Častolovicích a žádost ZŠ Partyzánská o prominutí pokuty (6 tisíc) za pozdní vyúčtování finančního příspěvku. Všechny z těch důvodů, že se musí doplnit, či že se objevily nové skutečnosti atp. A co se týče obsahu, od bodu jedenáct šlo o materiály, které se většinou jen berou na vědomí, a to zpravidla „en bloc“. Jsou to zápisy z výborů, jednací řády výborů, změny zřizovacích listin (Městská knihovna si nově bude moci přivydělávat balením knih a příspěvková organizace Sport zase broušením bruslí), materiály tzv. pro informaci. Ale také několik bodů předešlých bylo spíše formálních, šlo o výměnu zástupců města třeba ve svazku obcí cyklostezka Varhany a jinde, protože ti původní už po volbách nejsou zastupiteli. Přesto pouhé půl hodiny po začátku jednání vyhlásila starostka přestávku, protože v bodě „Zpráva o činnosti rady města“ chtěl Skokan vědět (oprávněně), jaký byl obsah usnesení, které rada zrušila (bylo tam jen jeho číslo). Vypukla asi dvacetiminutová hádka, když tajemník města nemohl potřebné usnesení ve svém PC najít. Přestávka se samozřejmě protáhla, no ale aspoň máme slib starostky, že odteď bude v zápise i stručný obsah rušených usnesení Tragikomickou šou bylo vystoupení nominovaného předsedy osadního výboru přidružených obcí Dobranov, Vítkov a Vlčí Důl. Ten si nejdřív postěžoval, že všichni místní osadní výbor kritizují, nic, co se udělá, jim není vhod, ale na druhé straně skoro nelze sehnat někoho, kdo by chtěl v osadním výboru pracovat. A když se přece někdo najde, nejdřív se zeptá, co za to. Když nic, ztratí zájem. A dodal, že jeden člen se dokonce v průběhu funkčního období odstěhoval (či měl být dokonce vystěhován pro nějaké dluhy, či co), ale prý dnes už se zase přistěhoval zpátky a je znovu do osadního výboru navrhován. Přiznám se, že mi pana předsedy (osadní výbor byl znovu odmávnut skoro jednomyslně) bylo až líto. Tak jsem se mu aspoň snažil dodat odvahy, stejně jako někteří další kolegové. Slíbil na naší žádost sehnat do výboru i někoho z Písečné, což se zatím nepodařilo, ale bylo na něm vidět, že úspěchu v téhle věci moc nevěří. Dosti trapný okamžik nastal při dovolbě jedenáctého člena finančního výboru. Město nás před časem vyzvalo, ať pošleme své návrhy, ale až před hlasováním jsme se dozvěděli, že to místo je předem určeno Pirátům, jako náhrada za pana Jeníka, kterého koalice odmítla podpořit. Kromě nás (nominovali jsme paní Šumovou) naletěli i komunisti (navrhli nějakého p. Dbalého) a Skokanovo Spolehnutí (Ing. Lejčarovou). Kandidátem Pirátů byla Andrea Dědečková, vedoucí manažerka nějaké banky, snad spořitelny, to jsem přeslechl. Hlasovalo se o ní jako o první a dostala 23 hlasů z 24 možných (Dr. Nedvědová se z jednání ZM omluvila). Já jsem nehlasoval vůbec. Ostrý střet byl o další novum, totiž zvýšení finančního limitu veřejných zakázek, o nichž může samostatně rozhodovat rada města. Dosud to bylo jen do 1 miliónu, co bylo nad tuhle částku, o tom už muselo rozhodovat zastupitelstvo. Nyní je ten limit 10 miliónů. Hodně proti byl Mgr. Vlček, bývalý místostarosta. Ing. Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic, na dotaz sdělila, že zákon připouští obojí, a prý to rozhodně neohrozí transparentnost zakázek. Já tak optimistický nejsem, nepodpořil jsem tu změnu, zdržel jsem se hlasování. Návrh sice prošel, ale jen 16 hlasy, přičemž všechna ostatní usnesení na tomhle jednání procházela nejméně dvaceti. Paradoxně nejdelší bodem jednání bylo pouhé představování nového šéfa příspěvkové organizace Sport pana Císaře. Obvykle takové představení trvá nějakých 5 minut i s případnými dotazy zastupitelů, tentokrát jen jeho trůnní řeč (jinak to těžko nazvat) trvala snad 15 minut a odpovědi na následné dotazy přes půl hodiny. Myslím, že moc nepřeháním, když řeknu, že tenhle bod zabral zhruba čtvrtinu celé doby jednání zastupitelstva. Pan Císař se pochlubil, že byl několik let jedním z nikoliv nevýznamných manažerů boleslavské Škodovky, a povídal, jako když přednáší. Dvě tři slova, odmlka, pohled do sálu, zas dvě tři slova a tak po celou dobu. Vždy, když klesl hlasem, začal jsem se těšit, leč vždy marně. Když konečně dokončil expozé, přihlásil se Skokan, že má 5 dotazů, a začal vyjmenovávat ty mnohokrát opakované – on už je říkal i minulému vedení města – mezi nimi, aby bylo víc času na bruslení pro veřejnost, a to v dobu, kdy si to ona nejvíc přeje, a také zda by Českolipáci nemohli mít nižší vstupné než ostatní. Odpovědi se opět protáhly, ač už jsme je v minulých 2-3 letech taky slyšeli několikrát. Zájemců o bruslení že je hodně, těžko se časy slaďují (na to Skokan, že se má tedy postavit ještě jedno, venkovní kluziště), že nelze někoho cenově diskriminovat jen proto, že není z České Lípy (na to Skokan, že ale třeba důchodci slevy mají) – doslova jsem rostl a někteří další též. Diskuse se dokonce rozběhla i o hygienických podmínkách v bazénu, ač pan Císař se jen chtěl pochlubit, že minulé nedostatky byly napraveny, což potvrdili i hygienici. Dalším střetem byl bod „Různé“. Skokan chtěl diskutovat o odvolání bývalého ředitele městské policie Ing. Meryho – od toho jsme dostali dopis, v němž si trpce stěžuje na postup nového vedení města (včetně toho, že se na minulém zastupitelstvu jednalo o něm bez něj – byl myslím nemocný), zřejmě vše skončí u soudu. V dopisu totiž mj. píše, že chtěl starostku požádat o uvolnění z funkce a vysvětluje i proč: „Velmi citlivě jsem vnímal volbu nové starostky a místostarostů, kde byla prosazena volba veřejným hlasováním. Zde byl položen základ pro budoucí politickou prostituci a prorůstání místní samosprávy s místními podnikateli.“ S tím prý nechce nic mít. Jenomže dál uvádí: „Samozřejmě jsem toto své rozhodnutí po prosincovém zasedání ZM změnil.“ Uprostřed této diskuse vypadlo hlasovací a zobrazovací zařízení, a tak vypukla další neplánovaná přestávka. Ještě jedna drobnost. Skokan upozornil, že bude třeba v některých lokalitách, které řeší právě územní plán, zpracovat tzv. zastavovací studie, jež jsou podmínkou, aby se tam vůbec něco mohlo stavět. Konkrétně zmínil prostor, kde má stát nová budova českolipského hlavního nádraží, přesněji řečeno budoucí přednádražní prostor. Zajímavější na té věci je, že se mu nějak podařilo získat nákres té nové budovy. A musel jsem dát zapravdu panu Berounskému, s nímž jsem o tom mluvil den předtím, že to žádná velká sláva nebude. Tuctová, šedivě působící, malá a nízká hala, jaká by se snad hodila na menší zastávku na hlavní trati, ale ne jako vstupní brána města velikosti České Lípy. Ze současné budovy má být tzv. technologické zázemí, tedy místo, kam už se veřejnost běžně nedostane. Obávám se, že už jsem čtenáře uondal málem jako pan Císař posluchače, a raději tedy končím. Další zastupitelstvo je 25. února, datum – no, zdržím se komentáře. Zatím přeji hezké dny. PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 22. 1. 2015
Nový autor 22.01.2015