Z 5. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 2. 2015)

Už jsem se smířil s tím, že zastupitelstva teď budou dlouhá, a tak jsem po osmé večer jen „zatelegrafoval“ manželce, že se to protáhne, ale že jsem naživu, ať nemá strach (to pro jistotu, po tom, co se stalo předevčírem v Uherském Brodu – ostatně se skoro divím, že si to dosud žádný šílený střelec nepřišel vyřídit se zastupiteli, důvodů by si jistě našel přehršel).
Nakonec jsme končili pět minut po deváté, protože pan místostarosta Raninec navrhl vypustit body 11-16 ze schváleného programu jednání, tedy všechny, které následovaly po rozpočtu města. Většina byla pro, jinak bychom se asi domů před půlnocí nedostali. Vlastně, pan Chot si vymohl výjimku, projednání ještě aspoň bodu 14B, schválení plánu práce kontrolního výboru, že prý se to odložilo už minule a že výbor nemůže pracovat. Odmávlo se to bez jakékoliv diskuse. Z projednané části programu stojí za zmínku jen dva body, samozřejmě rozpočet města na rok 2015 a pak podivnosti kolem nabízených cca 5 hektarů pozemků v areálu nemocnice s poliklinikou. NsP je nabídla městu za celkovou cenu 7,6 milionu korun, část z nich za 122 Kč/m2 (předpokládám, ty méně kvalitní, zpevněné plochy, komunikace,…), jiné za 450 Kč/m2. Myslím, že cena nijak přehnaná na to, kde se pozemky nacházejí, i když jsme se podivovali, proč to NsP vůbec prodává (někdo tvrdil, že kvůli dluhům za zateplení). Jenomže vedení radnice navrhlo usnesení nekupovat to. Raninec vysvětloval, že cena sice není špatná, že by tam mohlo být zázemí pro lidi ze Špičáku (park – je tam taky ovocný sad, parkovací plochy, třeba nějaké menší sportoviště,…), ale že prý spoustu peněz by stály úpravy, přeložky sítí, sanace atd. atd., že se to zkrátka nevyplatí. S tím ale spousta z nás nesouhlasila, tentokrát se k protestu přidali i někteří z koalice. Já jsem řekl, že když to nekoupí město, určitě po pozemcích skočí někdo ze soukromých podnikatelů, a ten tam samozřejmě nebude chtít mít park či zeleň nebo hrací koutek pro děti, ten na tom bude chtít jaksepatří trhnout. Hrozí, že se tam postaví něco, co by se nám tuze zajídalo, ale že s tím pak už nic nenaděláme. Vlček rovnou bonznul Vladimirova, že právě on má na ty pozemky zálusk. Tak konečně víme, co znamená heslo (a název volebního sdružení) „Uděláme pořádek v České Lípě“. „Pořádci“ Kozák a Rubický se pěkně ošívali a Kozák se zeptal Vlčka, proč se domnívá, že o pozemky má zájem zrovna Vladimirov. Vlček odpověděl, že se nedomnívá, že to konstatuje a ocitoval dokument, z něhož to vyčetl. Nakonec pro upravené usnesení, že tedy sice nekupujeme, ale že starostka je pověřena dál o koupi jednat (= zkusit vyjednat nějaké výhodnější podmínky koupě) hlasovalo všech 25 zastupitelů. Rozpočet se projednával přesto, že Skokan opakovaně protestoval a žádal stažení tohoto bodu, prý materiál nebyl řádně předložen, byl prý porušen Článek 4 bod 3 Jednacího řádu zastupitelstva (JŘ). Odmítal ale říci v čem konkrétně byl porušen a z formulace příslušného ustanovení JŘ („Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.“) se taky nic konkrétního nedá vyčíst. Jeho hádky a přestřelky se starostkou, které se vlečou dlouhé minuty snad u každého bodu jednání, už se stávají českolipským zastupitelským folklórem. Mnozí je už ani nesledují, jdou se vyčůrat, esemeskují, nebo se baví se sousedem. Projednávání rozpočtu trvalo skoro tři hodiny, začalo se něco po šesté, skončilo se těsně před devátou. Nutno přiznat, že starostka, která až úmorně dlouho četla všechny návrhy na změny podané jednotlivými stranami i občany (na dlouhý seznam těch Skokanových „zapomněla“, ale on ji nakonec přiměl, aby je taky všechny přerecitovala), nechala připomínky solidně zpracovat. Třeba já jsem dostal skoro komplet vyplněný formulář ke svému návrhu přesunout 200 tisíc z všeobecné pokladní správy do kapitoly životního prostředí na opakované měření ovzduší, zaměřené především na nejhorší prachové částečky 2,5 mikrometru a menší, které při měření v roce 2013 byly po celou dobu když ne nad limitem, tak na jeho hranici. Stačilo jen stručně doplnit a návrh předat návrhové komisi. Podobně to měli připraveno i ostatní. Hezké – jenže při hlasování nic z návrhů opozice neprošlo (ten můj dostal 7 hlasů při 18 absencích). Podobně dopadl Vlček s návrhy na lepší financování kultury. Něco navrhovala i paní Šumová, samozřejmě neprošel návrh snížit peníze na sport z osmi na čtyři miliony, ale byla slíbena oprava aspoň některých chodníků v parku (prý s tím rozpočet stejně počítal) a v některých ulicích, nevím, jestli i v té Sokolské a Mariánské, byla vysvětlena oprava kašny (to navrhli památkáři a těm bych věřil, když řeknou, že je to potřeba), k 10 miliónům na informatiku prý paní Šumové přijde písemná odpověď, starostka mínila, že jde jen o nedorozumění. Nakonec pro rozpočet hlasovala i většina opozice, byl schválen 22 hlasy, zdrželi jsme se tři, já, Martínek od Pirátů a Skokan. Rozpočet bude zase schodkový, příjmy cca 537 miliónů, výdaje 552 miliónů, ale vlastně prý schodkový nebude, naopak, počítá se 28 milióny korun dotací, takže vlastně bude přebytkový. No, uvidíme na konci roku. Když vynechám běžné výdaje (celý návrh rozpočtu je na internetu, vlastně jsem ho i rozesílal našim Zeleným) a kouknu jen na investice, tak na ty by mělo jít celkem skoro 80 miliónů, nejvíc (26 miliónů) na zateplení ZŠ Slovanka, 16,5 na regeneraci pláště budov MŠ Sovička a MŠ Šikulka, 4,5 na opravy havarijního stavu střech na školách, 2 milióny na „základní úpravy“ Stadionu u Ploučnice, rovněž 2 milióny na „revitalizaci KD Crystal“. A přece jen něco málo k těm největším výdajům neinvestičním: 38 miliónů za svoz odpadu,16 miliónů na zimní údržbu (se nedivím, že úklidová firma solí ostošest, i když po sněhu není ani památky – no nedělejte to, za ty peníze!), 14 miliónů na opravu a údržbu komunikací (snad včetně těch, které požadovala paní Šumová), 10 miliónů na technické zabezpečení městských slavností a 8 miliónů na správu a údržbu městské zeleně (3 milióny na „revitalizaci“ parku jsou zvlášť). Pro dnešek všechno, další zastupitelstvo je koncem března (přesný termín si teď z hlavy nevybavuji), tak to už snad by mohlo být jaro. PhDr. Miroslav Hudec Česká Lípa, 26.2.2015
Nový autor 26.02.2015