Do Ralska vedla železniční vlečka

Při pročítání článku „Lidí v Ralsku přibývá, stále však chybí práce“ (Českolipský deník 2. 3.) jsem si všimnul i věty: „Velkým problémem Ralska je také špatné dopravní spojení do zbytku kraje a velmi špatný stav komunikací“. A zaznamenal jsem rovněž to postesknutí o kontaminaci podzemních vod i zeminy v okolí letiště Hradčany, které do Ralska rovněž patří, leteckým petrolejem.
Je dobré dávat si věci do souvislostí. Právě k letišti v minulosti vedla z Mimoně železniční vlečka. Před několika roky jsem si celou její trasu prošel, z té cesty pocházejí i připojené fotografie. Sanace kontaminované zeminy zpravidla znamená přesuny velkého množství hmoty a tedy zvýšený provoz nákladních automobilů. Možná by bylo dobré zamyslet se nad obnovou vlečky, jíž by bylo možno využít rovněž pro začínající průmyslový rozvoj, o němž se v článku také hovoří. Zvýšená dopravní zátěž nejen v souvislosti se sanací ekoIogických zátěží, ale i v souvislosti s nárůstem průmyslové výroby se může střetávat s dalšími zamýšlenými způsoby využití Ralska. Třeba s rozvojem turistiky. Souhlasím, že turistický potenciál celé oblasti je velký. Přesun co největšího množství průmyslové dopravy na železnici by jednak případné střety mírnil, jednak by se šetřily silniční komunikace, jež se mají rekonstruovat a jež nejvíce trpí těžkou nákladní dopravou. Pomohlo by to zvláště, pokud by se nejen rekonstruovala železniční vlečka do Hradčan, ale třeba se i zvážilo její prodloužení do vznikající průmyslové zóny v Kuřívodech. PhDr. Miroslav Hudec, člen dopravního výboru zastupitelstva Libereckého kraje
Nový autor 10.3.2015