Zákon si prostě předěláme

Starosta Vsetína a spolu senátor Jiří Čunek opět vytáhl do boje proti „nepřizpůsobivým“ („Čunek chce přitvrdit na nepřizpůsobivé“, Právo 12.3.). Samozřejmě jimi nemíní mafiány, kmotry, ty, kdo si ulévají miliardy do zbývajících daňových rájů, nemíní jimi zločince z řad bílých límečků, kteří tento stát okrádají ve velkém.
Nepřizpůsobivá je (nejen) v jeho podání chudina, nazývejme ji pravým jménem. Chudina, která dluží nějakou tu tisícovku na nájemném, jedno, jestli třeba i z nějakých vážných důvodů. Takže aby to vypadalo lépe, aby to byla částka srovnatelná s těmi mafiánskými, musí se sečíst za všechny dlužníky ve městě a nejlépe ještě řadu let zpátky. A kdo ví, není-li do ní započítáno i penále. Až to vypadá, jako kdyby snad oněch poměrně impozantních více než 11 miliónů dlužil jedenkaždý z těch chudých. No jestli by to každého spořádaného občana, dlužícího maximálně tak za půjčky a úvěry, spravedlivě nenakrklo: „Přes jedenáct miliónů, sebranka jedna neplatičská, nepřizpůsobivá!“ A když navíc ten občan ještě uslyší, že lidi jsou těmi nepřizpůsobivými (zřejmě nelidmi) obtěžováni dokonce negativními jevy „na úrovni až kriminálních deliktů“, tak aby si myslel, jestli to nakonec neznamená něco ještě horšího než samotný kriminální delikt. A kdo by se mu divil, že má sto chutí vzít do rukou vidle, nebo klacek, nebo co mu tak přijde pod ruku? Ale netřeba brát iniciativu do vlastních rukou. Represe proti nepoučitelným přijdou s oficiálním starostenským razítkem: „Musíme se zamyslit…, zda náš postoj vůči neplatičům… není v některých případech až příliš vstřícný... Jistě najdeme případy, kdy budou tito lidé nuceni opustit … možná i město.“ Pravda, může tu být problém. Platné zákony tomu mohou bránit. Ale s tím si Jiří Čunek poradí, bude z pozice senátora iniciovat jejich změnu. Ovšem i v tom se skrývají drobné háčky a jeden větší otazník. Zákonodárnou iniciativu nemá jednotlivý senátor, ale jen Senát jako celek, a kdo ví, kolik je tam takových, kteří vidí větší a k řešení nazrálejší problém spíše v těch velkých zlodějích? A pak, lidová poslanecká a senátorská tvořivost při tvorbě zákonů není už příliš vítána, nemá moc dobrou pověst. Taková internetová Encyklopedie o právu, iuridictum, si vůbec nebere servítky: „poslanecké (i senátorské – pozn. MH) předlohy bývají kritizovány pro svou nízkou kvalitu, nesystémovost a populismus.“ Poslední slovo citátu je zároveň i tím otazníkem. Jiří Čunek senátoruje nepřetržitě od roku 2006, v létech 2007-2009 byl dokonce místopředsedou vlády. Práce se zákony je po celou tu dobu takříkajíc jeho denní chleba. A to neví, že dle zákona je možno z obce vykázat jen toho, kdo se tam opakovaně dopouští přestupků, tedy svým způsobem recidivistu, hlavně však, pokud nemá v místě stálé bydliště? Nebo ví a domnívá se, že dokáže prosadit takovou jeho změnu, aby bylo možno pouhým dekretem místní radnice a z důvodů dle vlastního uvážení vypakovat kohokoliv odkudkoliv a zakázat mu návrat? PhDr. Miroslav Hudec, psycholog a publicista
Nový autor 17.3.2015