Opravdu je trvalé zpřístupnění rozhledny na Špičáku nereálné?

Jsem rád, že po dlouhých patnácti létech bude alespoň mimořádně zpřístupněna rozhledna na Špičáku v České Lípě. Určitě si to nenechám ujít. Ale nějak se mi nezdá tvrzení, že je nereálné zpřístupnit ji trvale. Vždyť to je její vlastní účel, kvůli tomu byla postavena.


To, že v současnosti slouží zároveň jako vysílací zařízení, by snad nemělo být zásadní překážkou. Není v tom jediná. Například v roce 2011 byla otevřena nově postavená rozhledna ve Sloupu, na níž je rovněž nainstalováno zařízení mobilního operátora. A samozřejmě že je (vyjma listopadu a zimních měsíců) trvale přístupná. A určitě by se našly další obdobné příklady.

Jak moc by mohlo záření z vysílacích zařízení poškodit návštěvníky rozhledny, by asi museli posoudit odborníci. Ale když uvážíme, že obdobná zařízení (třeba vysílače internetového signálu) jsou leckde umístěna přímo na obytných domech, kde jsou tedy obyvatelé elektromagnetickému záření z nich vystavováni trvale, zdají se mi obavy z poškození zdraví právě na rozhledně poněkud přehnané.  Nepředpokládám, že by se tam někdo z návštěvníků zdržoval dnes a denně celé hodiny.

A pokud jde o případnou službu, která by dohlížela na pořádek a na bezpečnost návštěvníků, opět si lze vzít příklad ze Sloupu. Myslím, že by každý návštěvník rád zaplatil vstupné v řádu několika desetikorun. No a ten, kdo by vstupné vybíral (mohl by prodávat i drobné občerstvení), by také dohlížel na pořádek a na čistotu okolí.

Najde-li se dobrá vůle rozhlednu opět trvale návštěvníkům otevřít, najde se jistě i řešení případných dalších problémů, pokud se vyskytnou. Určitě je to schůdnější a levnější postup než uvažovat o výstavbě náhradní rozhledny na Holém vrchu. To by nejen vyšlo mnohem dráže, ale vzhledem k tomu, že vrchol Holého vrchu se nachází o 150 metrů níže než vrchol Špičáku, byl by rozhled odsud zhruba stejný jako z kteréhokoliv věžáku na blízkém sídlišti. 

PhDr. Miroslav Hudec, zastupitel České Lípy     

Nový autor 25.3.2015