Ze 7. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 3. 2015)

Délka jednání zastupitelstva se už ustálila na standardních cca 4 hodinách, pravda, nutno odečíst přestávky, včera byla jen jedna, ale zvíci půlhodiny. Takže se čtvrthodinku před dvacátou hlasovalo o prodloužení jednání přes 20. hodinu,  jak to ukládá jednací řád.


Protestovala Dr. Nedvědová, že se to určitě do osmi stihne (a měla pravdu), já hlasování v tomto bodě jako obvykle sabotoval a jako obvykle marně. Jednání se urychlilo i proto, že se nakonec odložilo projednávání  bodů 14A-14E, schvalování smluv, jimiž se město mělo uvázat k věcným břemenům na svých pozemcích (například ve prospěch ČEZ či RWE) za jednorázovou úplatu nejvíce tak 50 tisíc korun, ale leckde o dost méně. Právě Nedvědová upozornila, že se okrádáme, že zákon umožňuje žádat i platby trvalé, cosi jako nájem, nehledě na to, že kdybychom časem některý z pozemků chtěli prodat, nový majitel bude muset věcné břemeno strpět a nedostal by za to už nic. Zkusí se tedy do příště vymyslet, zda by bylo možno návrhy smluv upravit naznačeným způsobem.

   Jinak bylo zastupitelstvo (aspoň ve srovnání s těmi předcházejícími) až překvapivě poklidné, přestože ANO potvrdilo, že vystupuje z radniční koalice – tedy až na místostarostku paní Šafránkovou.

   Asi nejdůležitější částí jednání bylo schválení dotačních programů města (dříve granty) pro cestovní ruch (0,12), školství, děti a mládež (1,0), památkovou péči (0,5), životní prostředí (0,3), sport (8,4), kulturu (1,5), sociální oblast (1,88) a prevenci kriminality (0,23). Obal nový, obsah se ale zas tak moc nezměnil, rozhodně ne v tom, kam kolik peněz město dá.  Čísla v závorkách jsou schválené částky na jednotlivé programy v milionech korun. Porovnání a případné komentáře nechávám na čtenářích. Dále zastupitelstvo schválilo i nevelkou částku (asi 33 tisíc) na Program regenerace, jde hlavně opravy domů a některých památek v centru města. Dalších 160 tisíc na tenhle účel jde z ministerských programů a konečně 228 tisíc si zaplatí vlastníci sami.

   V programu pro životní prostředí jsme si i letos jako priority určili projekty z oblasti včelařství a také výsadbu klasických krajových odrůd, jimž jinak hrozí vyhynutí a nám následkem toho ztráta dosti vzácného genetického materiálu, ale také důležité kulturní hodnoty.

   Živější diskuse se strhla kolem programu valné hromady Českolipské teplárenské (ČLT). Cena tepla v Lípě je teď něco přes 700 korun za GJ, což je více než celorepublikový průměr pro zemní plyn (loni dle údajů Energostatu 668 korun) a o dost více než průměrná cena tepla v ČR, když se do ní započítají i teplárny na hnědé a černé uhlí a nezapočítají škody na životním prostředí a zdraví lidí (592 korun). Hrozí navíc, že začnou-li se odpojovat další a další zákazníci (jako třeba před několika roky bytové domy na sídlišti Sever ve vlastnictví CPI), budou platit ti, kdo se odpojit nemohou, postupně ještě více. Navíc lidé v panelácích, kam ČLT teplo převážně dodává, nepatří zrovna k těm nejbohatším. Jako obvykle se začali jednotliví zastupitelé, ba i hosté mlátit po hlavě obviněními, kdo může za to, že město ČLT prodalo (zbylo mu jen symbolických 5% akcií) a zbavilo se tak možnosti o ceně tepla rozhodovat. Chot dokonce obvinil stavební úřad, že jde žádostem o odpojování od ČLT příliš na ruku, čímž naštval tajemníka. Padlo dokonce slovo lež, to zas nakrklo Chota. Tajemník ale byl ochoten dokázat, že úřad rozhodně odpojovačům na ruku nejde, ti že dosáhnou svého, až když se proti zamítavému stanovisku stavebního úřadu odvolají k úřadu krajskému. Mně se do hádek nechtělo, i když si ještě pamatuju, kdo před několika roky prodej ČLT podpořil a kdo byl naopak proti. Raději jsem navrhl, aby město s ČLT začalo o ceně tepla jednat, protože je to konečně i v zájmu většinového vlastníka. Bude-li drahé, začnou se odpojovat další odběratelé a odpojí-li se jich  příliš mnoho, může se přestat výroba tepla i vyplácet, podnik může zkrachovat. Do programu valné hromady to sice vedení města odmítlo zařadit (prý to nejde - ?), ale starostka mi veřejně slíbila, že město na toto téma  s ČLT jednat bude.

   Na závěr aspoň jedna perlička z prodejů a záměrů prodat. Firma Shell chtěla koupit pozemky kolem své benzinky na křižovatce u silnice I/9,  asi 0,3 hektaru, které má od města v pronájmu. Smlouva je na 20 let do ruku 2024  za roční nájemné 1,9 miliónu. Škoda to prodávat, je to na velmi lukrativním místě, je z toho slušný příjem do městské pokladny a můžeme kontrolovat, co tam bude, kdyby náhodou benzínová pumpa zavřela krám. Jsem rád, že drtivá většina zastupitelů hlasovala proti prodeji.  Prodat to, mohli by nás lidi vynést z města v zubech.

   Další zastupitelstvo je 29. dubna, to už asi bude asi všechno v květu navzdory tomu, že aspoň podle názvu má mít všeobecné kvetení v popisu práce až měsíc po dubnu následující. Ale třeba třešnička na naší zahrádce se tvářila už minulou sobotu, že ji neskutečně otravuje s tím kvetením čekat, ona že je připravena, tak jakýpak duben, neřkuli květen.

 

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 26.3.2015

Nový autor 29.3.2015