Z 9. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 27. 5 a pondělí 1. 6.

Délka jednání zastupitelstva se už pomalu blíží délce regulérní pracovní směny. A zvykáme si, že probíhá na pokračování.


   I tentokrát jsme začali ve středu, ale za čtyři hodiny do dvacáté se stihlo jen devět bodů z celkových dvaadvaceti. Tak se pokračovalo v pondělí 1. června od 18 hodin. K poslednímu bodu („Různé“) jsme dospěli o deváté večer, kdy jsem se musel z dalšího jednání omluvit. Skoro bych se vsadil, že před půl desátou se nekončilo.

   Nejvíce času ve středu zabraly body „Záměr projektu Měšťanský pivovar Česká Lípa“ a „Žádost o zřízení Osadního výboru centra České Lípy“, každý více než hodinu. Poreferovat o projektu obnovy pivovaru přišli mně zcela neznámý Petr Sokol, prý vystudovaný sládek, předseda Sdružení pro obnovu Měšťanského pivovaru, a Michal Simkanič, kterého znám spíše z médií a jako politika, předsedu České pravice. No a samozřejmě, jako člověka, který spálil pověstnou směnku expremiéra Stanislava Grosse. Jak se dostal k tomuhle projektu, nevím. Záměr obnovit v České Lípě pivovar podle mě není špatný.  Bohužel, hlavní slabina je, že oba pánové na to zřejmě nemají peníze a přišli nabídnout městu, aby budovy pivovaru koupilo (teď je vlastní Tesárek a Procházka) s tím, že by Sdružení zajistilo vše ostatní pro obnovu pivovaru a následně by oba subjekty pivovar provozovaly. Jenže bylo dopředu jasné, že město desítky miliónů nazbyt nemá a že celá ta bouřlivá diskuse je tedy zbytečná. Přesto se vlekla, argumenty se opakovaly, ale nějak ne a ne se dobrat konce. Nakonec po všeobecném vyčerpání zastupitelstvo 19 hlasy ze 24 projekt odmítlo. Já nehlasoval vůbec.

   Stejně vleklá byla diskuse k tomu osadnímu výboru. Vedení města, které podpořila právnička Dr. Nedvědová (KSČM), trvalo na tom, že dle zákona o obcích je možno zřizovat osadní výbory jen v místních částech obce (třeba ve Vlčím Dole osadní výbor je), k tomu se přidala část zastupitelů, další tvrdili, že osadní výbor zřídit možno je, nebo aspoň komisi pro centrum města. Starostka zase dokola opakovala, že město problémy centra města řeší a že tedy žádný osadní výbor není třeba, paní Živná, která přišla za občany usilující o zřízení výboru, taky dokola opakovala, že město ani pořádně neví o všech problémech a že mu chtějí s jejich řešením pomoci atd. atd. Po hodině už jsem to nevydržel, přihlásil se do diskuse, řekl, že já už bych na místě paní Živné dávno ztratil trpělivost, a že ať se města nedoprošují, zřídí si občanské sdružení a že můžou pak městu dělat nohy. Starostku ta moje řeč dopálila, i seřvala mě na tři doby. Přidal se Chot (KSČM), že žadatelé již prý občanské sdružení mají (Českolipáci), takže jsem přišel s křížkem po funuse. Sklidil potlesk z auditoria a mně konečně došlo, že už tu zase pod povrchem probíhá jakýsi politický boj. Inu, už asi umřu jako naiva. Hlasovalo se, 14 hlasů proti zřízení výboru, pět bylo přesně opačného názoru, 2 se zdrželi a tři jsme nehlasovali.

   Při pondělním pokračování stojí za zmínku body „Pořízení změny územního plánu číslo pět a tři (ve druhém případě šlo vlastně o revokaci dubnového odmítavého usnesení) a pak „Prodeje nemovitostí – budov z majetku města“.  U těch změn územka jsem upozornil, že jsou přinejmenším některé, ne-li všechny, v rozporu s nadřazenými strategickými dokumenty, s „Programem územního rozvoje ČR“ a s „Programem rozvoje Libereckého kraje“, a to proto, že by povolily rozlézání zástavby do volné krajiny (vznik tzv. sídelní kaše), v případě změny č. 3 dokonce do těsné blízkosti Ploučnice v Heřmaničkách, tedy do Evropsky významné lokality, které patří mezi nejpřísněji chráněná území.  Vedení města chlácholilo, že jde přece jen o to tyhle nápady prověřit, že to přijde zpět na zastupitelstvo zpracováno od odborníků, kteří to posoudí objektivně, my že se na to můžeme dívat jen subjektivně, velké nebezpečí, že mylně. No … Obě zadání změn prošly dost těsně, jedna 15 hlasy, druhá (ta Ploučnice) jen čtrnácti.

   O prodejích domů z majetku města se hlasovalo jednotlivě, objekt po objektu. Nakonec  nesouhlas (o fous, pro bylo 12 zastupitelů) jen  u č.p. 97 na Jindřicha z Lipé, to je ten dům s trafikou v přízemí. Prodávat se tedy budou domy č.p. 135 a 164 na Náměstí TGM, č.p. 137 na Škroupově nám., č.p. 262 v Sokolské a č.p.686 v Moskevské. Já jako obvykle nehlasoval, jsem zásadně proti rozprodávání městského majetku. Chtěl jsem ale, když už to bude město prodávat, aby si aspoň ve smlouvě zajistilo, že kupci ty domy opraví a nenechají je chátrat. Aby to nenapadlo jako se smutně proslulým „hotelem“ Tilia na rohu Tržní a Prokopa Holého. Dům město někdy v 90. létech prodalo, nabyvatelka, jak se pak ukázalo, ale na přestavbu a zřízení hotelu neměla peníze. Po dlouhých tahanicích nakonec muselo město ten památkově chráněný objekt vykoupit zpět a aspoň stavebně ho zabezpečit, aby nespadl.

   Poslední zastupitelstvo před prázdninami je ve středu 24. června, to je na Svatého Jana. O svatojánské noci se prý dějí zázraky. Tak uvidíme, jestli to platí i pro den.

 

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa,  2. 6. 2015

Nový autor 7.6.2015