Z 10. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 24. 6. 2015)

   Tak,  „revoluční změna“, po nějakých dvaceti letech historie českolipského zastupitelstva se začátek jednání přesunul ze šestnácté už na čtrnáctou hodinu. Bezpečně reakce na stále delší a delší a stále úmornější a úmornější tvrdnutí na zastupitelských seslích.


Minule už jsme jednali dva dny, celkem 8,5 hodiny, nakonec ten druhý den se končilo až v půl jedenácté večer (já odešel dřív, vyhnala mě bolavá páteř), přitom ještě loni na podzim se zastupitelstva v pohodě stíhala tak za 2-3 hodiny, málokdy trvala přes čtyři. To už musel být program hodně nabitý nebo hodně kontroverzní. Tady ale nejméně polovinu času zaberou urputné hádky a politické přestřelky, mnohačetné opakování týchž vysvětlení, které stále někdo nechápe (spíše nechce), vše je to neplodné, protinávrhy sotva jeden dva za celou dobu jednání, a zpravidla neprojdou. Jako když se pes z nudy či nervozity honí dokolečka za vlastní ocasem. Jen schválení programu jednání zabralo přes půl hodiny. A co chvíli přestávka, která se zpravidla protáhne a hodiny letí. Ani posunutí začátku jednání tedy nepomohlo, končilo se zase v půl jedenácté, opět po osmi a půl hodinách. Navíc řada lidí z veřejnosti, kteří by chtěli na zasedání přijít, kvůli tomu časovému posunu nemůže, jsou ještě v práci.

   A když tak koukám na ten program, seznam sice dlouhý, ale zas tolik závažného tam toho nebylo. Nejzávažnějšími body byly asi záměry prodeje nemovitostí, hlavně domů v centru České Lípy, které to jsou, jsem napsal ve zprávě z 9. zastupitelstva. Jenže to se odmávalo jak na běžícím pásu během nějakých 15-20 minut. Já jsem vůbec nehlasoval, s rozprodejem městského majetku zásadně nesouhlasím.

   Zádrhel se objevil při projednávání dotačního programu města (dříve grantů) pro různé oblasti. Jen tak na okraj, životní prostředí jako vždy patřilo mezi nejchudší, rozdělovalo jen 300 tisíc, projektů bylo 24, dostalo se hlavně na podporu včelařství a ekologické výchovy. Také myslivcům na pachová zradidla kolem silnic, která bych já dal spíše někam do BESIPu či do prevence kriminality (pokus o žert). Mrzely nás ve výboru tři vyřazené projekty na uchování klasických ovocných odrůd, což je naše priorita, bohužel žadatelé fungují mimo katastr České Lípy.

   Ony ty dotační programy také zpočátku odsejpaly, prošel sport, kultura, prevence kriminality, památková péče, školství a děti s mládeží, sociální oblast, až najednou bác, cestovní ruch ne. Tvrdý souboj koalice s opozicí snad víc než hodinu, já na to koukal jak u zjevení, ty projekty se mi zdály v pořádku, opravdu podporovaly cestovní ruch. Nakonec bylo šídlo z pytle venku, vadil Rudolf Živec a projekt podpory magazínu Lípa (zřejmě oba vnímáni jako projev nežádoucího opozičnictví). Kvůli tomu měly být všechny projekty skrečovány, peníze na ně že dostane městská rada, která z nich pak podpoří toho, koho bude chtít. I když zpravidla moc nerejpu, tentokrát jsem se už neudržel. Řekl jsem, že je to snad poprvé v historii českolipského zastupitelstva, kdy je takto nějaký grant rozcupován a že je to vlastně tvrdý projev nedůvěry vůči výboru. A zašpičkoval jsem dotazem, jestli si složení výboru dobře vybrali. Starostka to vzala doslova, a  že prý děkuje za podnět, že se výboru  budou muset podívat na zoubky. Tak se asi kvůli podpoře grantů nakonec ještě bude kádrovat. Zrušení dotačního programu přes ten urputný souboj těsně prošlo.

   Dlouho se diskutovalo kolem takzvaných služebností na pozemku, tedy kolem věcných břemen, hlavně kvůli tomu, jestli je požadována adekvátní cena. Dr. Nedvědové se zdála nízká, mě taky. Když například někdo staví domek a potřebuje si napojit vodovod či kanalizaci přes městské pozemky, zaplatí jednorázově městu pár stovek a má na 99 roků vystaráno. Ale kdyby město na tento svůj pozemek chtělo třeba vysadit strom, a vzhledem k razantnímu nástupu globálního oteplování to doporučují odborníci zejména ve městech, která se stávají čím dál zdravotně problémovějšími tepelnými ostrovy, tak nemůže. To se po změně příslušného zákona od roku (myslím) 2001 v ochranném pásmu sítí nesmí. Ale co individuální stavebníci! Ještě větší problém je to u bohatých firem, jako je třeba ČEZ, telekomunikační firmy, plynaři, vodaři, jejichž sítě se městem táhnou i kilometry, a i jejich platby městu (také jednorázové) málokdy překročí řádově tisíce korun, výjimečně desetitisíce. Přesto byla obecná pravidla o zřizování služebností odsouhlasena, i když nijak závratnou většinou (16 PRO, 6 včetně mě se zdrželo, 3 nehlasovali). A hned se řada smluv o zřízení služebnosti nebo budoucí služebnosti odmávala. Odsouhlasila se také další fáze projednávání změny územního plánu č.4, také už jsem ji zmiňoval, jde o převedení (docela velkých) ploch zeleně v areálech Fehreru v Dubici a v  Chelčického na plochy  prostředí málo zatěžující výroby. Prý tak vzniknou stovky nových pracovních míst.  Tak si na to počkáme.

   Další hodinová bitva vzplála kolem bodu „Zprávy o činnosti neškolských příspěvkových organizací…“, konkrétně kolem p.o. Sport Česká Lípa. Její šéf pan Císař snad zaměstnává jednoho zastupitele, a bitva se vedla o to, zda může, zda tak přes něj zastupitele nežádoucím způsobem neovlivňuje. Měl jsem trochu dojem, že je ta palba reakce na změnu vedení Sportu po loňských volbách, ale třeba se mýlím. Když ve 2030 starostka uprostřed tohoto bodu vyhlásila další  přestávku, měl jsem toho tak akorát (den předtím jsem přes čtyři hodiny seděl na krajském zastupitelstvu) a šel se z dalšího jednání omluvit. Dobře jsem udělal, další body už byly hodně formální (třeba zápisy z výborů, které se jen berou na vědomí), přesto se jednání vleklo ještě dvě hodiny.

   Aspoň něco optimistického na závěr. Drahám (vlastně SŽDC) se odsouhlasilo právo stavby na cizích pozemcích (třeba pozemky pod přeložkou z Vlčího Dolu do Srní patří městu, někdy v 90. létech byly převedeny ze státu!), a ty tudíž konečně mohou začít s modernizací celého železničního uzlu včetně stavby nového českolipského nádraží, jestli jsem dobře poslouchal, tak jde o investici za zhruba miliardu korun.  A druhá dobrá zpráva (ovšem jen za předpokladu žádoucího výsledku), na podzim se bude konečně jednat o možném zlevnění tepla vyráběného ČLT. Žádal jsem, aby se takové jednání zahájilo, protože znepokojivě roste počet zájemců o odpojení a úměrně počtu již odpojených se také zhoršuje ovzduší v České Lípě (teď to myslím doslova).

   Další zastupitelstvo by mělo být až 2. září, i když můj nejmenovaný soused po pravici iniciativně prohlašoval, že on by klidně přišel i o prázdninách, kdyby si toho vlast českolipská žádala – požadoval totiž stažení jednoho bodu programu a následně reagoval na námitku, že do září hrozí nebezpečí z prodlení. Ale nakonec raději stáhl svůj požadavek, asi se sám lekl nabídky, kterou v bojovém rauši neprozřetelně z pusy vypustil. Tak přeji hezké léto, dovolené, případně prázdniny

 

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 25. 6. 2015

Nový autor 28.6.2015