U nás neproběhla řádná denacifikace

Ad: „Papež v močálu dějin“ (LN 3.2.)
Stejně jako pan redaktor Petráček se znepokojením sleduji otřesné neonacistické a rasistické projevy na českém internetu.


¨Příčin tohoto jevu je asi více, mimo jiné nedostatečná identifikace charakteristických rysů nacismu a fašismu při školní výuce o tomto období, a také nedostatečná aktualizace.

Ale možná tou nejzávažnější, základní a hlubinnou příčinou všech těchto projevů (tedy zdaleka nejen na internetu) je, že v Československu vlastně neproběhla řádná denacifikace. Sice byly soudy s těmi největšími kolaboranty, ale obávám se, že ti byli kromě konkrétních nejkřiklavějších nelidskostí souzeni možná více za to, že kolaborovali s Němci, než za to, že se chovali stejně jako nacisté. I proto se u nás neonacistické smýšlení klidně snese s antiněmectvím. A pak, spousta lidí po roce 1948 začala kolaborovat s novým totalitním režimem, čímž se vyhnula trestům nebo i jen mravnímu odsouzení za drobnější kolaboraci předchozí. Nemusela si dělat starosti se žádnou katarzí, se žádným zpytováním svědomí, nemusela se nijak zamýšlet nad svými mravními pochybeními. Své staré názory a postoje, chabě maskované novými politickými frázemi, prostě přenesla do jiného absolutistického režimu, a po roce 1989 si je ponechala opět –vždyť přece k základním charakteristikám demokracie patří svoboda názoru. Jakéhokoliv názoru!

Odolné totalitářské podhoubí postupně prorostlo a otrávilo i dosud zdravé části společenského organizmu. Poprvé se v celé své hrůze projevilo už v padesátých létech, pak za takzvané normalizace po roce 1968, a nyní z něho opět začíná vyrůstat něco velmi, velmi nebezpečného. Viz pražské a plzeňské pochody neonacistů, viz litvínovský Janov, viz nakonec odvolaná kolínská demonstrace proti Rómům. Demonstrace nikoliv proti násilí či konkrétním násilníkům, konkrétním viníkům, nýbrž proti Rómům jako takovým, proti jednomu celému národu!

O to hůře, že se to děje v období začínající hospodářské krize a následného znejistění celé společnosti, v období dalšího rozkolísání základních mravních hodnot, v období duchovní dezorientace podstatné části společnosti.

Nový autor 9.2.2009