Z 11. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 2. 9. 2015)

Kdybychom to počítali podle počtu zasedání zastupitelstva a podle jejich souhrnné délky, byli bychom po létech zastupitelstvem nejpilnějším.
Jenomže když odečteme jalový čas, utracený na bezobsažné hádky, invektivy a urážky, na opakování mnohokrát již řečeného, na zdlouhavé vysvětlování toho, co si každý mohl přečíst v materiálech, kdyby se byl na zastupitelstvo předem řádně připravil, vypadá to trochu jinak. Další, co hodně prodlužuje jednání, je porušování jednacího řádu jak na běžícím pásu. Ke každému bodu může mít každý dva diskusní příspěvky, a tak to obchází tak, že si přihlásí technickou poznámku (to je normálně třeba návrh na ukončení diskuse, nebo aby se o nějaké části usnesení hlasovalo odděleně, tedy nic k jádru věci) a klidně diskutuje k jednomu třeba desetkrát, jedno, že nejednou opakuje to, co už řekl někdo před ním, nebo třeba i on sám. I včera jsme zasedali už od 14 hodin, a když se blížila dvacátá, zbýval pouhý bod „Různé“. Tím jsem ale po předchozích zkušenostech nenechal zmýlit, pro prodloužení jednání jsem nehlasoval, a když stejně prošlo, odešel jsem. Už se stalo, že ten zdánlivě nevinný bod se projednával i desítky minut. Když si tak prohlížím program jednání, nacházím tam vlastně jen dva body, které by se daly označit za opravdu závažné, a oba se týkají českolipské nemocnice s poliklinikou (NsP). V jednom se projednával případný majetkový vstup města do NsP, tam nakonec byly odhlasovány 3 varianty možného postupu při jednání s Libereckým krajem (a zároveň instrukce pro vyjednávací tým), ale všechny směřují k tomu, aby Č.Lípa získala v NsP majoritu a mohla tak dění v ní účinně ovlivňovat. Samozřejmě to neznamená, že majetkový vstup města do NsP je už hotová věc. Relativně drobnější záležitostí je nabídka odkoupit od NsP travnatou část areálu jižně od ulice U Nemocnice (pozemek p.č. 728/1, asi 4,5 hektaru) za cenu 5,9 milionu korun. Vedení města to koupit nechce. Já namítal, že to tudíž může NsP prodat nějakému soukromníkovi, a ten pak požádá o změnu územního plánu (pozemek je totiž v katastru nyní definován jako „ostatní plocha-zeleň“ a v územním plánu myslím jako zeleň určená k rekreaci) , o překvalifikování pozemků na stavební, protože jedině tak na tom může slušně vydělat. Co by to znamenalo v těsné blízkosti už tak přehuštěného špičákovského sídliště, netřeba myslím dlouze vysvětlovat. Odpovědí mi bylo v podstatě pokrčení rameny. Zastupitelstvo pak 15 hlasy nabídku NsP odmítlo, osm se nás zdrželo hlasování. Dost drsné byly interpelace, i když vlastně šlo o jednu jedinou. Zastupitel Ježák (ANO) požadoval, aby město zveřejňovalo opravdu všechny smlouvy a nebyl spokojen s odpovědí na svou původní interpelaci v téhle věci, konkrétně mířil opět na kolegu zastupitele Bindera (ČSSD), který byl zaměstnán u městské organizace Sport Česká Lípa, což Ježák interpretoval jako záležitost nepříliš jasnou a nepříliš vhodnou. Proto požadoval to zveřejnění smluv. V principu má pravdu, asi by všechny ty smlouvy být zveřejněny měly, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Ale těch urážek a rejpanců („Ty kecy si nechte od cesty!“) a všelijakého naznačování, jaké kdo může mít úmysly (samozřejmě že špatné), co při projednávání padlo, vzájemných obvinění téměř ze všeho nejhoršího, to se skoro nedalo poslouchat. Zažil jsem už na zastupitelstvech leccos, ale teď jsem jen seděl a tiše zíral. Na závěr už jen jednu kuriozitu z prodejů nemovitostí. Nám všem známý pán, který chtěl bydlet u lesa, ale aby tam nebyly stromy, tak je postupně všechny vymlátil včetně staletých dubů, poslední dokonce s porušením zákona na přelomu roku, nyní požádal o prodej asi 200 m2pozemku kus od Žizníkovského rybníka, že aby tam prý vysázel stromy, že aby prý bránily studeným větrům v přístupu k jeho haciendě. Protože i chucpe je pro tohle tuze slabé slovo, drtivá většina zastupitelů dala palec dolů. A musím tentokrát ocenit Skokanovu poznámku, že pánovi jistě město nebude bránit, aby větrolam i tak vysadil a před těmi očekávanými sibiřskými větry se chránil. Ozvu se zase po 30. září; nejde o překlep, v tomto měsíci jsou zastupitelstva dvě. Zatím přeju hezké pozdní léto, babí nebo indiánské, jako kdo chce. PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 3. 9. 2015
Nový autor 12.09.2015