Z 14. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 11. 2015)

Tak jsem se minule těmi necelými pěti hodinami jednání namlsal, ale radoval jsem se předčasně – tentokrát zastupitelstvo zasedalo hodin sedm, končilo se těsně po 21. hodině. Je pravda, že kolem tří čtvrtí hodiny zabraly dvě velké a jedna menší přestávka, ale třeba projednávání záměru postavit u Sportareálu venkovní bazén trvalo celé dvě hodiny.
Ten bazén a k tomu změna územního plánu číslo šest, jež s jeho případnou stavbou souvisí, byly asi nejdůležitějšími body jednání. Nevím, jestli všechna ta diskuse nebyla zbytečná, krajský úřad se k obojímu vyjádřil záporně s tím, že pozemek leží v záplavové zóně Ploučnice, kde se teď už nesmí nic stavět. Sice jak projektant Buchta, tak místostarosta Raninec unisono ujišťovali, že se to vyřeší, že jde vlastně jen o nedorozumění mezi krajem a městem, ale já bych si tak jistý nebyl. Perlili komunisti, zejména Chot, přečetli společné stanovisko, že občané si bazén zaslouží, tak oni jsou pro, ale že by se i Dubice měla zprovoznit, zkrátka, je patrno, že už zahájili volební kampaň do krajských voleb. Po těch dvou hodinách místy dost neplodné diskuse bylo devatenácti hlasy při čtyřech abstencích (zdržení se) a jednom nehlasujícím schváleno pokračování v přípravě projektu a také zadání příslušné změny územního plánu. Já jsem kromě již uvedeného upozornil, že v těsné blízkosti zvažovaného bazénu se chystá prodloužení Wedrichovy ulice, která bude od parkoviště východně přiléhajícímu k budově spořitelny pokračovat do Barvířské, tedy k hlavní přístupové trase z Hrnčířské ke Kauflandu z centra města. I když mě ujistili, že to bude jednosměrka, stejně se tam zvýší prašnost. Kromě toho plocha mezi prodlouženou Wedrichovou, Barvířskou a Hrnčířskou je do budoucna určena k zastavění. Raninec mi sice na dotaz odpověděl, že v současnosti neví o nikom, kdo by tam chtěl stavět, ale samozřejmě je to jen otázka času. Konečně, kde jinde už by se mělo stavět, než u hlavní ulice ve městě, na pozemku, který vždy v historii zastavěn byl? Ty parcely jsou příliš cenné a vzhledem k frekventovanému provozu v těsné blízkosti je určitě lepší využít je k nějaké kvalitní zástavbě, jejíž druh si město určí (vzácně do toho může mluvit!), než k rekreaci. Myslím, že je jasné, že tím, kdo v těchto dvou bodech nehlasoval, jsem byl já. Z dalších bodů zmíním ještě, že zastupitelstvo odmávlo čtvrt miliónu, které dostanou vodovodníci za to, že na Slovance změnili při rekonstrukci trasu vodovodu tak, aby se zachránila asi dvacítka pěkných stromů. Jen jsem mínil, že firma by se měla chovat společensky odpovědně, hledat taková variantní řešení automaticky a náklady pokrýt ze svého. Nerejžovat takovým mravně sporným způsobem. Zadáno bylo pořízení nového strategického plánu města, což vítám. Přece jen jsem radši, když se město rozvíjí promyšleně, v souladu s veřejnými zájmy, a nikoliv chaoticky, podle toho, kde se co kterému developerovi vylíhne v hlavě, aby na tom něco trhnul. Projednávala se nová pravidla prodeje nemovitostí, u pozemků nad 100 m2 se bude zpracovávat znalecký posudek na cenu, přičemž zájemci o koupi kvůli tomu složí zálohu, z níž se bude posudek platit, aby to nemuselo platit město. Asi je to rozumné, jen se mi nelíbilo, že v systému slev a přirážek chybí jmenovitě přirážka k ceně za zeleň na pozemku. Chtěl jsem tím dosáhnout, aby zájemci raději kupovali pozemky bez stromů – mám totiž letitou zkušenost, že v opačném případě se brzy po koupi zajímají, jak by se stromů mohli co nejrychleji zbavit. Prý ale bude zeleň zapracována do ceny i tak, takže by takový pozemek měl vyjít dráž. Tož uvidíme. Prodal se dům čp. 252 v Sokolské ulici. Před prodejem zájemci, který si ukázal prstem na další dva domy v Lípě, a v počestnost jeho záměrů dost pochybuji, jsem opakovaně varoval. Leč šestnáct z 24 přítomných zastupitelů nedbalo a prodej odsouhlasilo. Dr. Nedvědová rozpoutala diskusi u zápisů z jednání rady města. Řekla, že zjistila snížení plateb na psí útulek v Dobranově i na ten kočičí na Kozlech. Vadilo jí taky, že město bude platit jen za ta zvířata z města, která odchytí městská policie. Je fakt, že třeba paní Šubrová má na Kozlech jakýsi kočičí babybox, kam můžou lidi dát kočku i anonymně, místo aby ji vyhodili z auta někde v lese nebo na silnici. Tím nejedné micce zachrání život. Ale bohužel už na ni nedostane ani korunu. Vedení radnice se bránilo, že prý jen s oběma útulky vyjednalo nové smlouvy a že s nimi jak Ing. Vávra, tak paní Šubrová souhlasili. Moc do toho problému nevidím, někteří naznačují, že jde vlastně o konkurenční boj, o snahu dosavadní „útulkáře“ vyšachovat. Na závěr ještě, že se uvažuje o dosti podstatné změně ve způsobu poskytování služeb pro město, o znovuzřízení Technických služeb, které by převzaly třeba úklid, veřejné osvětlení, péči o zeleň, nebo drobnou údržbu. Že by se ty služby zlevnily a zřídila se i nová pracovní místa. Námitky byly, že se ale tím pádem zruší obdobná pracovní místa u těch soukromých firem, že jde o komunální socialismus apod. Nakonec bylo 17 hlasy odsouhlasen úkol Ranincovi nechat do 31.3.2016 zpracovat studii, která by měla prokázat, zda by se ten nápad městu vyplatil. Pět lidí se zdrželo hlasování (já byl pro), proti hlasovali Vlček a Skokan. Poslední zastupitelstvo v tomto kalendářním roce je 22. prosince, zas se pak ozvu. Zatím přeju hezký Advent – začíná už o nadcházející neděli. PhDr. Miroslav Hudec Česká Lípa, 26.11.2015
Nový autor 16.12.2015