Z 15. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 16. 12. 2015)

Tentokrát jsem ze zastupitelstva odešel ve 20 hodin, tedy po pouhých šesti hodinách jednání, a to zcela regulérně. Jakkoliv se nestihla probrat téměř polovina bodů ze schváleného programu. Na dvacátou byla totiž u Hrabala domluvena vánoční besídka zastupitelů. Já tam nešel, vracím se celý týden domů pozdě, a nějak už mi docházejí síly ponocovat.
Z těch šesti hodin polovinu zabralo projednávání rozpočtu města. Kolegové z opozice při obvyklé velmi emotivní diskusi přišli snad se dvěma desítkami protinávrhů. Neprošel ani jeden – tedy až na ten, se kterým vystoupili zastupitelé KSČM, kteří jako obvykle za splněné maličkosti ze svého volebního programu de facto sekundují radniční koalici. Pro jejich návrhy jsem ale nehlasoval, šlo o ubrání peněz na městskou dopravu (1,5 miliónu) a na mezinárodní projekty (je pravda, že jde o projekty hypotetické – že kdyby jako náhodou nějaké byly). Rozpočet pak prošel šestnácti hlasy, při dvou hlasech proti a čtyřech abstencích (i já se zdržel). Jeden z kolegů nehlasoval, asi byl čůrat. Plánované příjmy města činí cca 533 milióny, výdaje 596 miliónů, tedy rozpočet vychází jako schodkový o 63 miliónů. Jak ale vysvětlila paní starostka v souboji s opozicí, vlastně schodkový není, protože letos město hospodařilo s přebytkem, a ten tedy schodek dorovná. Nejsa ekonomem, neodvážím se to komentovat. Čtenáře asi budou z rozpočtu zajímat především investice. Nejvíc (10 miliónů) má jít na nové pavilóny ZŠ speciální pod Holákem, zhruba shodně po osmi miliónech na opravy školských zařízení a na chodník před Unionkou a opravu Sokolské ulice. Sedm miliónů na regeneraci sídlišť – nevím, jestli to souvisí se schváleným projektem regenerace Špičáku, ta má být totiž rozložena do řady let, nebo jestli to půjde na úpravy i dalších sídlišť. Pět miliónů je určeno na prodloužení Wedrichovy ulice (od zadní části spořitelny do Barvířské) a na úpravy Hrnčířské, stejná částka na opravy bytových domů v majetku města. Několik investic vychází na čtyři milióny: komunikace v lokalitě nových domků U kola (vedle Kopečku), „základní úpravy“ stadionu u Ploučnice, nové parkoviště v Českokamenické (býval tam pěkný travnatý plácek, no ale co s ním, když auťáci mají své potřeby neuspokojeny?), opravy sportovišť u ZŠ Sever, cyklostezka podle řeky do Dubice (škoda té současné, jestli ji nahradí asfalt) a – fontána v centru města (mezi Bancem a OD Andy). Jo a 3,5 miliónu na opravy koupalištního areálu v Dubici. Opozice namítala, že se přece bude stavět ten venkovní bazén u Sportareálu. Bylo jí vysvětleno, že to nic nevadí, protože Českolipáci jsou rozděleni zhruba na půl, půlka chce bazén a půlka rekreovat se v Dubici. Na revitalizaci KD Crystal zbývají 2 milióny a na základní opravy Jiráskova divadla půl miliónu – ale ty už budou z běžných výdajů, ne z investic. Důležitým bodem bylo Vydání změny č.1 územního plánu. Totiž vlastníci pozemků (polí) mezi Slovankou, severní částí Dolní Libchavy a Dubovým vrchem napadli část územního plánu schváleného v roce 2013, protože jim ty polnosti neproměnil na stavební pozemky. Změna spočívá v tom, že vlastně žádná nebude. Polnosti zůstanou polnostmi, jejich majitelé nevydělají, jak si představovali. Bude zajímavé, jestli se s tím smíří. Dlouhá diskuse byla ještě u jednoho bodu z těch, které stojí za zmínku, a sice u nového tarifu MHD. Vedla se hlavně ke zlevnění celoroční jízdenky s cílem přilákat do veřejné dopravy více cestujících. Ta individuální je už neúnosně přebujelá a významně zhoršuje životní prostředí ve městě, negativní dopady to má i na zdravotní stav lidí. Nakonec se KSČM podařilo prosadit přerušení projednávaného bodu, protože prý levnější jízdenka znamená propad tržeb a oni pro to nebudou hlasovat, pokud nebude vyčísleno, kolik se vlastně bude na MHD z rozpočtu doplácet. Jenže to se přesně vyčíslit nedá, dokud nebudeme vědět, zda po zlevnění bude jezdit více lidí, čímž by se zmírnil propad tržeb, počítaný čistě jen z rozdílu cen jízdenek. Nehledě na to, že nepokládám za moudré šetřit peníze a platit to lidským zdravím nebo přinejmenším zhoršenou kvalitou života ve městě. Pro dnešek všechno, přeji hezké Vánoce. Další zastupitelstvo bude, jestli se nepletu, 27. ledna. A to už bude nový rok, tak všechno dobré. PhDr. Miroslav Hudec Česká Lípa, 17.12.2015
Nový autor 18.12.2015