Ze 17. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 2. 2016)

Dodatečně se omlouvám, že zprávu ze jsem nenapsal šestnáctého (lednového) zastupitelstva. Ani jsem nemohl, neboť jsem se z jednání musel omluvit. Sklátila mě jakási viróza, či co to bylo. Slovy Josefa Švejka, ležel jsem jak lazar – třebaže ne svázaný do kozelce.
Včera to vypadalo, že by jednání mohlo odsejpat jako za starých časů, za hodinu jsme projednali celou třetinu bodů. A pak se to zadrhlo. Při projednávání dotačních programů jsme se dostali k dotačnímu programu pro oblast kultury. Vzhledem k tomu, že příslušný výbor neodsouhlasil část, která se týkala kulturních akcí mezinárodního charakteru, kam spadá dnes už i za hranicemi známý kulturní festival „Lípa musica“, hrozilo, že jeho projednání bude odloženo na březen a že tedy možná až 500 tisíc korun organizátor nedostane včas (třeba smlouvy s vystupujícími umělci se musí dojednávat i rok dopředu). Člen kulturního výboru Ing. Martínek (Piráti) vysvětloval, že bod výborem neprošel jen proto, že on musel odejít ze zasedání předčasně a chyběl jeho hlas. Po asi půlhodinové hádce se hlasovalo o přestávce na dohadovací řízení. Po ní přišel Mgr. Novák (ODS) s upraveným návrhem usnesení, proti kterému ale protestoval Ing. Martínek, protože by prý umožňovalo peníze rozfrcat na akce, které se pouze budou tvářit jako mezinárodní (prý česká kapela s jedním slovenským zpěvákem např.) a že je to v podstatě pokus, jak „Lípu musicu“ nenápadně podrazit. Starostka (ČSSD) a místostarosta Raninec (ODS) returnovali, že program nelze šít na míru jedinému subjektu. Snažil jsem se upozornit, že by bylo proti zájmu města festival pohřbít nebo mu zkomplikovat život, ale hádanice pokračovaly. Dohromady se o bodu jednalo asi jednu a půl hodiny, dokonce se navrhovala další přestávka na dohadování, ale tu už zastupitelé neodsouhlasili. Nakonec byla stejně projednání příslušné části programu přesunuto až na březen, přičemž ještě Raninec pohrozil, že pokud výbor bude trvat na dosavadní formulaci a nepřijme znění upravené Novákem, koalice bude hlasovat proti (!). Kromě těch dotačních programů pokládám za důležité odpuštění penále (myslím 300 tisíc) za dluh Sdružení Českolipsko. Tomu by jinak zřejmě hrozil krach, nemohlo by garantovat udržitelnost realizovaných projektů, čímž by i Česká Lípa ztratila nárok na dotace na ty projekty a musela by je celé platit ze svého, což by bylo mnohonásobně víc než těch 300 tisíc. Vysvětlit záležitost za Sdružení přišla i dokská paní starostka Burešová, a viditelně si oddechla, když zastupitelstvo s odpuštěním souhlasilo, i když pár lidí se hlasování zdrželo. Další důležitá věc, schválili jsme 130 tisíc na provoz českolipské pobočky střediska výchovné péče. To vzniklo loni v květnu, o jeho vznik jsme usilovali řadu let a dlouho to vypadalo beznadějně právě i proto, že město se nechtělo podílet na financování. Přitom je to při známé situaci ve školství (viz třeba jen poslední případ otřesné šikany učitelky na průmyslovce v Malešicích na Třebešíně) zařízení nesmírně potřebné. Vystoupil jsem na podporu střediska a přidali se ke mně i další, příspěvek byl schválen jednohlasně. Prodejů, nákupů a směn nemovitostí tentokrát mnoho nebylo. Schválil se prodej čp.135 na Náměstí TGM, vedle Moravanky (myslím, že tam býval butik – nebo možná ještě je), naopak neschválil nákup objektu a pozemku bývalé lesní správy v Dolní Libchavě s tím, že by ho město nevyužilo a že škoda 7 milionů, které za to současný majitel chce. Zvláštní bylo odsouhlasení prodeje garáže u domu čp. 1712 (vedle Reynkova knihkupectví v Moskevské) majitelkám domu. Upozornil jsem, že majitelky mají na domě velkou plachtu s nápisem, že dům nabízejí k prodeji a že tedy nákup garáže je nejspíš spekulací s cílem zvýšit cenu nemovitosti před jejím prodejem. Přesto 22 z přítomných 24 zastupitelů hlasovalo pro záměr. Možná jsem paranoidní, ale napadlo mě, zda nejde o nějakou přátelskou službičku. Jo, a výměnou se SOŠ a SOU 28. října (tedy vlastně s Libereckým krajem jako zřizovatelem) město získalo chodník mezi areálem školy a silnicí I/9. Mělo nějaké pozemky uvnitř areálu školy. Další zastupitelstvo je až 30. března, po Velikonocích, které jsou letos nezvykle brzy, a po prvním jarním dnu. Na jaře se tedy zase ozvu. PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 25. 2. 2016
Nový autor 26.02.2016