Alternativa ke kamionům se bude muset najít

„A co se týče dopravy, tam prý ke kamionům chybí alternativa. Železniční síť stále nedokáže zajistit rychlý převoz výrobků až k odběratelům“, píše se v článku „Oteplování v ČR: horká města bez vody“ (LN, 15.2.).
Tohle klišé o nedostačivosti železniční nákladní dopravy už téměř zlidovělo. Můžeme si ho opakovaně přečíst v kterékoliv internetové diskusi k článkům, v nichž se vyskytne jakákoliv zmínka o neúnosné zátěži kamionovou dopravou. Železnici se kromě jiného vytýká, že není schopna obsloužit výrobní podniky, pracující metodou „just in time“. To může být pravda, ale je otázka, jestli tento argument proti dopravě nákladů po železnici, jakož i všechny ostatní, budou i v budoucnu dostatečně silné. Tendenci k omezování kamionové dopravy lze vysledovat řadu let do minulosti, jakkoliv silný odpor jí vlivná kamionová lobby klade. Je to letos právě deset let, co v kampani před parlamentními volbami iniciovala Strana zelených petici „Kamiony na koleje“, která vzbudila poměrně silný kladný ohlas veřejnosti. Samozřejmě by se to nemohlo stát, kdyby už tehdy neexistovala na omezování kamionové dopravy významná společenská objednávka. Ta existuje stále a spíše sílí, než aby slábla. Projevuje se to řadou veřejných protestů, blokád komunikací, množstvím petic a interpelací orgánů samosprávy na místní a krajské úrovni. Veřejnost postupně dosahuje i některých dílčích úspěchů. Nakonec i řada staveb obchvatů měst je motivována právě snahou vytlačit z nich kamióny. To ale z technických důvodů není možné všude, nehledě na to, že ekonomické náklady by byly neúnosné, zejména v okamžiku, až republika přestane být čistým příjemcem evropských dotací. Jsou ale naštěstí i jiné možnosti. V loňském roce se například podařilo díky soustředěnému tlaku místních prosadit alespoň zákaz nočních jízd kamionů po silnici II/262 z České Lípy do Děčína, byť kvůli tomu vzniklo načas napětí mezi Libereckým a Ústeckým krajem, který zpočátku na omezení nechtěl přistoupit. Je jen otázka času, kdy budou o něco podobného usilovat další a další obce zejména u silnic nižší než I. třídy. Reagovalo na to už i Ministerstvo dopravy, novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích dostaly od ledna letošního roku obce s rozšířenou pravomocí právo po dohodě s policií zakázat po těchto komunikacích průjezd kamionů. Přinejmenším ohlasy v médiích naznačují, že se toho nejedna obec chystá využít. Také přitvrzení v kontrole přetížených, vozovky ničících kamionů a některá další opatření ukazují, že trpělivost s přebujelou kamionovou dopravou je čím dál menší. Paradoxně to může vést k tomu, že samy dopravní firmy začnou časem uvažovat o alternativách, včetně té železniční. Otázka je, zda je na to železnice připravena. Je zarážející, jak často je modernizace nádraží, která se konečně alespoň někde rozběhla i mimo koridorové tratě, provázena nemilosrdnou likvidací veškerých zařízení, která v minulosti sloužila nákladní dopravě. Miroslav Hudec, psycholog a publicista, spoluautor petice „Kamiony na koleje“
Nový autor 25.02.2016