Z 22. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 29. 6. 2016)

Tak jsem se minule radoval předčasně. To blýskání na lepší časy byla zatím pouhá blýskavice. Včerejší zastupitelstvo trvalo – osm a půl hodiny! Domů jsem se dovlekl chvíli před jedenáctou večer.
Je pravda, že program byl docela nabitý, ale stejně tak je pravda, že podzimní volby se blíží a je to znát i na rozvláčnosti diskuse, u leckoho i na její jalovosti a někdy i vysloveném podrazáctví. Příklad. Přišli si stěžovat obyvatelé Dubice na problémy s cestováním do centra města, způsobené částečnou uzávěrou Dubické a Mánesovy ulice v místech, kde se rekonstruují železniční nadjezdy. Snažili jsme se nějak pomoci, navrhoval jsem třeba, aby v místě byly semafory, které by dovolily i za ztížených podmínek obousměrný provoz (při rekonstrukci nadjezdu v Moskevské to funguje celkem bez problémů), aby se město domluvilo s vedením podniků v Dubici, aby aspoň po dobu rekonstrukce posílalo pro zaměstnance autobusy, aby jejich auta fatálně neucpávala celá oblast atp. Na to se přihlásil Fr.Chot a prohlásil: „Tady máte, pane doktore, následky (!) toho vašeho jásání nad modernizací nádraží!“ Asi nejdůležitějším bodem programu ale byl majetkový vstup města do obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou a.s.(NsP). Starostka původně vyrazila do boje za stoprocentní vlastnictví. Narazila ovšem na Kraji, jež je dosud výhradním vlastníkem, a ten nakonec nabídl maximálně 49%. Za 161 miliónů. A za závazek průběžných investic v částkách odpovídajících majetkovému podílu. Oproti mému očekávání se proti tomu postavili i někteří členové radniční koalice (Ing. Máška, Dr. Tejnora a další). Není se co divit. Jako menšinový vlastník bychom toho mnoho neprosadili a tak velký finanční závazek by byl na desetiletí koulí na noze. Zvlášť, když to teď vypadá, že po posledních událostech v EU by se mohly dost ztenčit příjmy, na něž si už veřejné rozpočty snad až příliš zvykly. Namítal jsem, že by to mohlo vést až k tomu, že by některé příští vedení města, aby se té koule zbavilo, mohlo chtít svůj podíl privatizovat. Přítomný krajský radní Tulpa sice namítl, že Kraj by měl ve smlouvě předkupní právo, jenomže to ještě není záruka, že by ho také využil. A co znamená privatizace zdravotnického zařízení, to si teď na vlastní kůži zažívají třeba ve Frýdlantě. Dával jsem protinávrh, který mi pomohli zformulovat naši liberečtí „Změnaři“, aby se v době krajských voleb ve věci konalo místní referendum s otázkou, „Souhlasíte s tím, aby město Česká Lípa odkoupilo od Libereckého kraje minoritní obchodní podíl ve výši maximálně 15% akcií ve společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“. Vypadalo to, že by návrh referenda mohl získat podporu. Když jsem ho přečetl a předal návrhové komisi, zareagoval místostarosta Raninec, musím přiznat, že pohotově – má praxi z parlamentu, se svým protinávrhem proti původnímu návrhu s tím, že se projednávání bodu přerušuje až do podzimních krajských voleb, kdy proběhne ve věci anketa. Namítal jsem, že anketa není závazná a že nemá ani tu vážnost jako referendum, takže ji spousta lidí může ignorovat, že referendum by mohlo zvýšit i volební účast (v roce 2012 byla necelých 31%), ale nicméně o Ranincově protinávrhu se jako o posledním hlasovalo nejdřív. Prošel 16 hlasy z 24 přítomných při pěti hlasech proti a třech abstencích. O návrhu referenda se tudíž ani nehlasovalo, a tak nevím, jakou by bylo získalo podporu. Z dalších bodům jen stručně. Velká hádanice byla individuální sportovní granty, z nichž se podporují například fotbalisti z TJ Lokomotiva a kam jde tři čtvrtě miliónu. Tam se schyluje na skandál, protože v zápisu sportovního výboru je, že granty přes hlavy výboru dohodl jeho předseda Binder (ČSSD) s vedením radnice. Binder to popřel, že prý tajemnice výboru paní Zemanová špatně napsala zápis. Jenže správnost zápisu vždy kontroluje předseda – tedy, měl by. Tak se bojím, že to nakonec odnese chudák paní Zemanová. Schválen byl závěrečný účet města za rok 2015 s příjmy 647,6 miliónů (107% plánu ) a výdaji 533,7 miliónů (89%). V investičním fondu má být 223 miliónů. Schváleno bylo i finanční vypořádání s bytovým družstvem Lada. Jestli tomu rozumím, jde o převedení bytů z města na jejich uživatele proti uhrazení nejen jejich ceny, ale také odpovídajícího podílu nákladů, které s celou záležitostí město mělo. Prošla změna územního plánu č. 6, která umožní rozjet vše potřebné kolem výstavby venkovního bazénu u Kauflandu. Upozornil jsem v té souvislosti na absurdnost výše zmíněné ankety, v níž jsou kromě otázky na majetkový vstup do NsP i další, včetně té, zda a kde by lidi chtěli mít v Lípě koupaliště. Odpovědí v podstatě jen krčení rameny. Do prodeje jde dům č.p. 459, rohák květinářstvím v Klášterní, za 2,1 miliónu ho kupuje jakási Mgr. Kateřina Horáková. Pro hlasovalo 16 lidí, já se zdržel, jako téměř vždy při prodeji městského majetku. V bodě „Různé“ jsem se ptal místostarosty Ranince, jak bude město pracovat se zajímavými architektonickými studiemi Ing. Pavljuka (dostali jsme je všichni na CD, kromě toho je výstava v Crystalu), jestli je třeba využije při tvorbě strategického plánu města, k němuž jsme odmávli tři skupiny s celkem skoro padesáti členy. Mimo jiné CD obsahuje velmi hezký návrh umístění nového divadla do proluky mezi dolní části Sokolské a KD Crystal, kde by navíc krásně doplnilo uliční frontu a konečně by to tu vypadalo jako ve městě a ne jako ve vybombardované čtvrti. Dostalo se mi odpovědi, že za prvé Pavljuk měl jít nejdřív za vedením města a ne si domlouvat nějaké výstavy, a za druhé že vedení má různých drahých (!) studií plná šuplata – podotýkám, že Pavljuk vše předal zdarma. No, myslím, že už to stačí, nejbližší zastupitelstvo bude až za 2 měsíce, 31. srpna, zas se pak ozvu. Přeju všem hezké léto a těm, kdo je mají, i příjemné prázdniny. Česká Lípa, 30.6.2016 PhDr. Miroslav Hudec
Nový autor 4.7.2016