Z 2. části 26. zasedání zastupitelstva České Lípy (čtvrtek 2. 3. 2017)

Sice v českolipském zastupitelstvu nesedím celých 27 let, mezi roky 2002-2006 jsem z něj vypadl, přesto si troufnu odhadnout, že jeho dvacáté šesté zasedání v tomto volebním období bylo celkovou délkou trvání absolutním rekordem v polistopadové historii. Dohromady jsme 15. února a 2. března prozasedali celých deset a tři čtvrtě hodiny! A navíc si dovolím drze tvrdit, že ta délka zdaleka nebyla způsobena nějak mimořádně nabitým programem. Spíš svědčí o značné neefektivnosti jednání.


V té včerejší druhé části stojí za větší zmínku dva body. Jednak pokračování v přerušeném bodu „Majetkový vstup města Česká Lípa do Nemocnice s poliklinikou“ (NsP), problematika ostře sledovaná veřejností, která byla i předmětem městské ankety, pořádané loni společně s krajskými volbami. A pak otázka případného zřízení městského dopravního podniku.

Co se prvého týče, nestačil jsem zírat. Během pár týdnů obrat o 180 stupňů. Následoval po vystoupení pozvaného hosta, někdejšího senátora a nynějšího krajského radního pro zdravotnictví Dr. Přemysla Sobotky (ODS). Ten řekl, že NsP na tom není nijak zvlášť. Aktuálně má za 60 miliónů nezaplacených faktur 60 dnů po splatnosti. A hospodaření skončilo sekerou 16 miliónů. Na Kraji prý dali hlavy dohromady, diskutuje se o holdingu s nemocnicí libereckou, dokonce o „personální unii“, ale jisté zatím není nic, snad ani nové ocenění majetku, takže se vlastně neví, jakou částku by obnášel ten který majetkový podíl města. A prý, abychom na Kraj teď netlačili. Že nejvíce by pomohlo, kdyby se stabilizovala personální situace, kdyby nechyběl odborný personál, kdyby se zachoval rozsah činností, to že by přineslo víc peněz od pojišťoven a tím i zlepšení ekonomické situace NsP. Samozřejmě, o majetkovém vstupu už teď nikdo nemluvil, opozice s koalicí se rubala, kdo prosadí trefnější usnesení o tom, že se stahují plachty. Navrhl jsem, abychom místo desítek miliónů za nákup takového či onakého množství akcií dali třeba i menší částku na založení městského stipendijního programu pro studující medicíny z Českolipska, kteří by se zavázali, že nastoupí po promoci do NsP. Muselo by samozřejmě jít o takovou částku, která byla pro mediky opravdu přitažlivá. Nakonec bylo přijato usnesení, které do budoucna sice zcela nevylučuje další jednání o majetkovém vstupu, ale zatím nabízí především blíže neurčený druh pomoci, pokud o ni NsP nebo Kraj požádají, a také ukládá starostce, aby do června připravila právě návrh nějakého programu, který by přispěl k personální stabilizaci nemocnice.

Také způsob dalšího provozování MHD v České Lípě začíná být docela dobrodrůžo. V prosinci 2018 končí smlouva se současným provozovatelem BusLine a je nejvyšší čas začít výběrové řízení na provozovatele po této době. Může to být docela problém, Libereckému kraji se nepodařilo výběrové řízení zvládnout ani za čtyři roky, a teď s ním začíná znovu od samého začátku. Zejména komunisti horují pro to, aby si město založilo vlastní dopravní podnik. Vyžádali si zpracování nějakého materiálu, který by zhruba vyčíslil náklady s tím spojené. Podle toho by ale jen založení podniku a pořízení autobusů a dalších nezbytností vyšlo na 100 miliónů korun! A k tomu samozřejmě stejně jako dosud by bylo třeba doplácet ztrátu z provozování MHD, platy řidičů, které teď na základě vládního rozhodnutí stoupnou, a leccos dalšího. V současnosti, jestli se nemýlím, dává město ročně na MHD na těch cca 120 tisíc odjetých kilometrů asi 30-40 miliónů korun. S analýzou stavu MHD vystoupil další host, jistý Mgr. Bárta z firmy Borge a.s., která ji zpracovala. Vyplývá z ní, že si MHD vede celkem dobře, že sice klesl počet ujetých kilometrů, ale stoupl počet cestujících i tržby, hlavně za prodej celoroční jízdenky opuscard. Komunisti do MHD ale stále rejou, mluví o prázdných autobusech (jako Klaus kdysi o prázdných vlacích!). Do toho včera přišel dopis od BusLine, že má úmysl v nejbližší době „odštěpit středisko, které by zajišťovalo MHD pro město Česká Lípa, do samostatné společnosti“. A že prý by to mohl být vhodný základ pro vytvoření společného dopravního podniku. Je pravda, že tím by odpadly zmíněné vstupní náklady (město by prý do společnosti mohlo vložit objekt střediska, parkovací plochy, zastávky,…), ale i tak bych si tenhle nápad raději nechal posoudit nějakým nezávislým odborníkem na MHD, o což jsem v diskusi i požádal. Místostarostce Šafránkové bylo uloženo zpracovat do června potřebné podklady pro vypsání výběrového řízení. Tak uvidíme – je to dost zamotané, další komplikací by totiž mohl být letitý spor s firmou Vett. Její jednatel Jiří Poživil byl třetím hostem a vážně strašil, že město ještě může dlouholeté soudní tahanice prohrát a že pak ne Vett, ale Česká Lípa bude platit.

Zbytek už jen stručně. V záměrech prodejů jsem požádal o přerušení jednání o možném prodeji pozemku, který leží v těsné blízkosti křižovatky silnice I/9 a Vrchlického ulice. Myslím, že v budoucnu by stálo za to přestavět ji na kruhovou, což by tam zjednodušilo dopravu, například autobusy od Prahy, které pak pokračují směr Nový Bor,  by nemusely jezdit oklikou přes Karla Poláčka a Svárovskou, v lokalitě by ubylo hluku i smogu. Je proto třeba ověřit, že prodej pozemku by přestavbu neznemožnil.

V bodě „Různé“ jsem upozornil, že od začátku ledna do 15. února letošního roku bylo v České Lípě už 24 dní s překročením čtyřiadvacetihodinového limitu koncentrace polétavého prachu a že taková situace trvala dokonce i několik dnů bez přerušení. A že hrozí překročení maximální ročního limitu, což je 35 dnů, protože měsíce s obvykle nejhorším stavem ovzduší (říjen až prosinec) nás teprve čekají. A řekl jsem, že doufám, že si město udělá na tuhle problematiku čas, protože znečištěné ovzduší má přímý negativní dopad na zdraví lidí.

Na přání pana Pröllera jsem se starostky zeptal, zda se město 10. března připojí k akci „Vlajka pro Tibet“, a dostal jsem odpověď, že k tomu rada „nepřijala usnesení“.  Nikdo další se k mému dotazu nepřipojil, jako by to všem bylo jedno. Zavládla chvilka mlčení a pak se začalo mluvit o něčem jiném. Jak jsem dnes ráno napsal panu Pröllerovi, dokud se nezmění složení zastupitelstva, nemáme v téhle věci šanci.

Další zastupitelstvo je 26. dubna, po něm se zase ozvu. Přeji hezké jarní dny.                                                                                                                                       

Nový autor 5.3.2017