Z 27. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 26. 4. 2017)

Asi jsou přece jen věci mezi nebem a zemí. Jako by někdo vyslyšel to mé minulé stejskání na neúměrnou délku jednání zastupitelstva. Včera jsme byli hotovi za necelé čtyři hodiny a mohli jsme být i za tři, kdyby se někteří kolegové nelekli (jak si myslím), že bychom skončili až příliš brzy a tak si tři čtvrtě hodinku podiskutovali takříkajíc o všem a o ničem. Je fakt, že program nebyl nijak nabitý.


I tak se ale našly body, kde se lidi delší dobu dohadovali; nejaktivněji asi pan Chot, který měl připomínku skoro v každém bodu programu, i kdyby měl jen jinými slovy opakovat, co řekl předřečník.  Kdybych bezpečně nevěděl, že ne, namouduši bych si myslel, že taky kandiduje na prezidenta J

Typicky při schvalování tzv. Strategického plánu rozvoje města. Měl jsem tam pár připomínek, ale strategicky jsem začal pochvalou. Řekl jsem jednou větou, že je dobře, že máme nějaký obecnější výhled, jak by se město mělo do roku 2023 rozvíjet. A pak jsem vyjádřil nespokojenost s tím, že se až příliš propaguje domkářská výstavba, která by ve městě měla být jen doplňková, protože přináší řadu problémů, nadměrně zatěžuje dopravu, infrastrukturu, plýtvá  prostorem a zemědělskou půdou, je tak v rozporu s jinými částmi plánu, například se snahou zklidnit dopravu a zlepšit ovzduší. Že si myslím, že ve městě by měla podporovat hlavně výstavba bytových domů s obchody a službami v přízemí. Rovněž mi vadí, že se do plánu nedostalo doporučení výboru pro životní prostředí, aby se do systému MHD zapojila i železnice, což by znamenalo vybudovat aspoň dvě nové železniční zastávky v místních částech Častolovice a Okřešice. No, možná to ještě zkusíme při rozpracování plánu, s nímž se počítá.

Pan Chot navázal na tu mou první větu a vzletným slovy ji nějakých pět minut rozvíjel mnohonásobně rozvinutými květnatými větami. Ale nejvíce se asi vyřádil až v bodě „Rozpočtové opatření 2/2017“, kde se mimo mnohé jiné přesouvala částka 3,7 miliónů do kolonky na městskou dopravu s tím, že by se případně použila na zvýšení platu řidičů dle nařízení vlády. Pan Chot byl proti, prý je to v rozporu se smlouvou města o provozování MHD (stejný problém ale řešil i Liberecký kraj, tam nakonec na základě právních posudků došli k názoru, že to udělat lze, jiná věc je, že se s dopravní firmou nedohodli a jednání budou pokračovat). Musel jsem se smát, když jsem si vzpomněl na nedávnou stávku řidičů MHD v České Lípě nespokojených s platy, kterou právě pan Chot před TV kamerou podpořil. Na jeho žádost se o téhle částce hlasovalo zvlášť, ale i tak prošla sedmnácti hlasy proti šesti abstencím (zdrželi se 3 zastupitelé za KSČM a tři další).

MHD si pan Chot i ostatní za KSČM poslední dobou tak nějak adoptovali. Stále to tlačí směrem ke zřízení městského dopravního podniku, nově se mluví o formě „joint venture“ neboli společného podniku, který by město zplodilo spolu s nějakou dopravní firmou, asi s Bus Linem. Hovořili o tom i v bodě, který navrhl pan Panc, jímž si zastupitelstvo vyhrazuje pravomoci rozhodovat o zadání zakázek za 2 miliony a dražších a o zadání stavebních prací za 6 miliónů a více. Prý, pro zvýšení transparentnosti. Proti tomu se postavila i Ing. Volfová, ač patří k opozici, s tím, že to řeší zákon o veřejných zakázkách, že toto usnesení by s ním bylo v rozporu. Problémem že by bylo už jen ve zveřejnění jednotlivých nabídek. A týkalo by se to právě i zadávacích podmínek nové zakázky na provozování MHD – jak jsem psal minule, stávající smlouva končí zhruba za rok a půl. Nakonec pro Pancův návrh hlasovalo jen devět zastupitelů.

Ze záměrů  prodeje a výkupů nemovitostí jen dvě zajímavosti. Zastupitelstvo schválilo záměr vykoupit vyhořelý, památkově chráněný Kounicův dům v Berkově ulici, na jehož zajištění (natož na opravu) majitel, Sdružení sportovních svazů ČR,  skandálně kašle. Spolu s Ing. Máškou jsme žádali, aby proti majitelům byla vyvozena veškerá zodpovědnost za flagrantní porušování zákonné povinnosti pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře.

A už podruhé místostarosta Raninec stáhl z programu záměr prodat podnikateli Procházkovi pronajaté pozemky v okolí rozhledny na Špičáku. V minulosti mu to různá zastupitelstva opakovaně odmítla prodat. Chystal jsem se protestovat proti záměru přece mu to střelit, ale jak patrno, nebylo nutno. Jen mi vrtá hlavou, proč pan místostarosta opakovaně dává ten bod k projednání a opakovaně ho pak stahuje. Že by čekal na příležitost, až pro to získá v zastupitelstvu potřebný počet hlasů?

Větší diskuse byla kolem chystané valné hromady Severočeské vodárenské, kde má Česká Lípa celá tři (!) procenta akcií. Pořádně se neví, co většinový vlastník Veolia chystá, celé je to průzračné jako  les v noci za husté mlhy. Mluvilo se o tom, že by stálo za to odkoupit vodárenství města zpět, dokonce i Dr. Tejnora, pro které je jinak všechno podobné komunálním socialismem, se za to přimlouval! V roce 2020 totiž končí smlouva s Veolií. Opět perlil pan Chot, pro kterého ty nejasnosti smrděly jakýmsi snad až spiknutím. Nakonec byla na valnou hromadu delegována starostka a kandidátem na nového zástupce města byl zvolen pan Skokan – na doporučení Ing. Štrumfy. Bývalé starostce Moudré totiž končí mandát. Je ale otázka, zda lze Skokana prohlasovat s těmi třemi procenty akcionářských práv, na což on i upozornil.

Co asi bude mnohé zajímat, pan Ježák se ptal, jak pokročila realizace otevřeného bazénu u Kauflandu. Paní Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města odpověděla, že „probíhá příprava dokumentace pro územní řízení“.

Já jsem upozornil, že letos 14. listopadu uplyne přesně 150 let od příjezdu prvního vlaku do České Lípy a vlastně od dopravního napojení města na velký svět. Zároveň by měla končit modernizace hlavního českolipského nádraží a navíc 15. prosince uplyne 15 let od zprovoznění železniční zastávky Holý vrch. A ptal jsem se, zda město chystá nějakou oslavu – další kulaté výročí bude až v roce 2067. Že si dovedu představit i jakýsi přípravný výbor, složený z vedení města, zástupce Českých drah, muzea, živnostníků. Stálo by za to dát dohromady nějaký pamětní spis, nechat razit pamětní medaili, účastnit se jízdy historického zvláštního vlaku z Bakova, s níž, jak se proslýchá, dráhy počítají, a vše završit třeba krojovaným průvodem od nádraží do města (nějaké historické spolky snad také máme) a slavností na náměstí, s hudbou, prodejním stánky atp.

Prý město něco určitě vymyslí, pravila paní starostka, dostanu písemnou odpověď.

Nejbližší zastupitelstvo je původně neplánované, bude 24. května, hlavně kvůli schválení dotací z dotačního programu města (sport, kultura, životní prostředí, sociální oblast,…). Takže pak zase pošlu pár slov.

Česká Lípa, 27. 4. 2017

Nový autor 30.4.2017