Z 29. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 28. 6. 2017)

Tak konečně. Včerejší zastupitelstvo konečně nepřesáhlo rozumnou délku, zvládli jsme veškerý program, žádná nastavovaná kaše, a končili už kolem půl sedmé večer. Jako by i na vášnivé diskutéry dolehla vedra, někteří z těch nejvášnivějších dokonce přišli jen na hodinku dvě. I to asi délku jednání zkrátilo.


Z mého pohledu stojí za zmínku dva body. Jednak studie Ing. Pavljuka na využití vyhořelého Kounicova domu v Berkově ulici, jednak návrh příspěvku města ke stabilizaci lékařů v NsP a ve městě.

Tu Pavljukovu studii stojí za to si prohlédnout (www.mucl.cz, materiály na 29. zasedání ZM). Počítá s tím, že by se v Kounicově domě umístila městská knihovna včetně depozitáře. Byl by tam dále víceúčelový sál asi pro 150 lidí, literární kavárna, studovny, atrium s letní čítárnou. Přistavělo by se podkroví, osvětlené stejně jako část celého objektu denním světlem ze světlíků. Cena včetně vybavení se podle předběžného propočtu pohybuje kolem 70 miliónů, ale prý až 20-30% by se dalo získat z nějakého fondu na péči o památkové chráněné objekty. Já jsem v diskusi navrhnul, aby vedení města hledalo další zdroje ještě v jiných dotačních titulech, klidně i z EU. Někdy se těmi penězi doslova plýtvá na děsný pitomosti, kdy jde jen o to pod nějakou záminkou fondy pumpnout. V tomto případě by ale konečně čerpání fondů bylo smysluplné, využily by se na něco, co je skutečně potřeba.

Na jednom z předchozích zastupitelstev jsem navrhoval, aby byla vypsána městská stipendia pro studující medicíny z České Lípy, kteří by se zavázali, že alespoň pro určitou dobu budou pracovat ve městě. Jde o prevenci malérů, k jakým v současnosti dochází po celé republice – na řadě míst se pro nedostatek lékařů zavírají celá oddělení nemocnic. Starostka byla zastupitelstvem zaúkolována, aby do červnového zasedání připravila v tom smyslu nějaký návrh.  Ten nyní představila. Jeho součástí je nabídka míst v mateřských školách pro děti z rodin mladých lékařů, byty pro lékaře a také uvedená stipendia. Ta by činila 2 500 korun měsíčně v předpoledním ročníku studia medicíny a 5 tisíc korun v ročníku posledním. Podmínkou je závazek neukončit pracovní poměr ve městě po dobu stejně dlouhou, po níž bylo vypláceno stipendium. Ve vybraných nelékařských zdravotnických oborech činí výše stipendia 1 500 a 2000 korun měsíčně.

A ještě drobnost. Podle neoficiálních informací má modernizace železnice na Českolipsku pokračovat směrem na Rumburk. V souvislosti s tím by se dalo znovu jednat o bezpečném napojení cyklostezky Varhany na velká městská sídliště propustkem pod železnicí v lokalitě Střelnice. Tak jsem požádal starostku, aby tuhle možnost vedení města nepropáslo.

Přes léto snad bude jakž takž klid, termín nejbližšího zastupitelstva je 30. srpen. Tak zatím hezké léto.

Česká Lípa, 29. 6. 2017

Nový autor 30.6.2017