Z 32. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 8. 11. 2017)

Včera docela dobré, mám na mysli délku jednání, zhruba čtyři hodiny, to je snesitelné. On totiž chyběl hlavní diskutér, pan Mgr. Ježák se z jednání omluvil. No a taky už je po volbách – gratuloval jsem sousedovi v lavici, Pirátovi Ing. Martínkovi k získání poslaneckého mandátu.


Za větší zmínku stojí dva body včerejšího jednání, jednak „Výběr varianty dopravního řešení od 1. ledna 2019“, a pak bod, který se týkal takzvaného participativního rozpočtu města.

Ty varianty veřejné městské dopravy jsou čtyři a liší se hlavně počtem najetých kilometrů. Jedna ponechává stávající počet, jedna znamená jejich navýšení a dvě počítají s redukcí. Vedení města navrhlo vybrat tzv. „stávající upravenou“, což znamená úsporu 4 miliónů korun ročně, ale očesání ranních a večerních spojů, že prý jimi stejně skoro nikdo nejezdí.

Namítal jsem, že i těch několik málo lidí, kteří ty spoje využívají, jimi ale jet nejspíš musí. Že jim zkomplikujeme život. Že když úspory, tak ne redukcí spojů, ale nasazením úspornějších vozidel s menší spotřebou pohonných hmot. Upozornil jsem, že v řadě zemí se používá i tzv. liniové taxi.  To by mohlo jet v době malé poptávky po trase linky a o dost levněji plnit její funkci. Připomněl jsem i možné bezpečnostní dopady. Dneska třeba rodiče odůvodňují bezpečností i vožení dětí do škol autem za bílého dne! A před pár roky přepadli u lávky přes Ploučnici zdravotní sestru, která šla brzy zrána, ještě za tmy do práce. A tak se může stát, že co se ušetří na dopravě, bude se muset vydat na zvýšení bezpečnostních opatření. Třeba na zintenzivnění noční pochůzkové služby městských strážníků. Jejich platy za celý rok mohou dohromady taky dosáhnout miliónových částek.  Navíc ve veřejné dopravě bohužel platí pravidlo „čím míň, tím míň“.  Když někomu přestane jezdit brzký ranní spoj, který nutně potřeboval, najde si holt náhradní řešení (kolo, auto). Ale už se pak veřejnou dopravou nebude ani vracet, i když odpoledne nebo navečer příslušný spoj pojede. Takže cestujících ubude víc než jen z těch zrušených spojů. No a pro někoho to bude vítaná záminka k další redukci. A tak po spirále dolů.

Námitky měla i řada dalších, ale bylo to marné. Nakonec ta redukce prošla těsnou většinou třinácti hlasů.

S návrhem participativního rozpočtu přišli komunisti. Není to špatný nápad, v řadě měst funguje, třeba v sousedních Litoměřicích s ním přišli tamní Zelení. Loni si tam lidi vybrali ze tří navržených projektů ten na rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře (to je kopeček s rozsáhlým parkem a Máchovou sochou v severní části města) za asi 150 tisíc. Chot, který návrh prezentoval, chtěl vyčlenit v rozpočtu roku 2018 tři milióny korun. Podpořil jsem to, ale koalice namítala, že by se měla nejdřív dát dohromady nějaká pravidla a že už se to do schvalování rozpočtu nestihne. Na tom něco je, ale při dobré vůli by se řešení našlo. Pro rok 2018 by si lidi stejně jako v těch Litoměřicích mohli vybrat jeden ze tří navržených projektů. No a pro rok 2019 už by mohla iniciativa vycházet právě od lidí, kteří by mohli navrhnout libovolný počet projektů, načež by o nich hlasovali, a realizoval by se ten nebo ty, o které by byl největší zájem a jejichž realizace by byla do roka reálná. Nakonec se sešly dva protinávrhy, paní Volfová ten svůj po chvilce stáhla, protože byl velmi podobný Ranincovu. Ten si nejdřív z chutí odplivnul nad občanskou participací, prý jako pravicový politik je pro to, aby rozhodovali zastupitelé (přidal se Tejnora, že lidi stejně nechoděj ani k volbám, tak jakápak participace), no ale dobře prý. Chtěl ovšem právě nejdřív připravit pravidla – prý to vedení města stihne do konce ledna příštího roku. Na to reagoval Chot dalším protinávrhem s prodlouženými lhůtami na zpracování pravidel a s ponecháním těch 3 miliónů na participaci občanů v příštím roce. Bohužel nás pro tenhle protinávrh hlasovalo jen sedm. Tak jsem pak podpořil ten Ranincův, aby se vůbec na těch pravidlech začalo pracovat. Prošel patnácti hlasy.

Na závěr drobná perlička. V bodě „Různé“ jsem se vlastně jen náhodou zeptal, zda už se něco podniklo ohledně té rozhledny na Špičáku, jíž městu vlastně nabídl Procházka. A tak jsme se od Ranince dozvěděli, že návrh s cenou za odkup už přišel a byl předán výboru pro prodej a pronájem nemovitostí. Tak uvidíme, jestli to bude za rozumnou cenu.

V listopadu je pouze pracovní zasedání k rozpočtu (sedmadvacátého), regulérní zastupitelstvo pak 13. prosince.  Po něm se zase ozvu s nějakými novinkami. Zatím hezký zbytek podzimu a začátek Adventu.

Nový autor 09.11.2017