Z 34. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 7. 2. 2018)

Kdyby se mě někdo zeptal, co zvláště důležitého bylo na včerejším zasedání českolipského zastupitelstva, trochu by mě uvedl do rozpaků. To, co aspoň já pokládám za nejdůležitější z bodů programu, tedy prezentace studie měření stavu ovzduší v České Lípě a výsledky místního referenda, které ve městě proběhlo 28. ledna, celkem nevzbudily valný zájem kolegů.


Diskuse k obému velmi skrovná. U druhého z témat vyzněla skoro jako groteska hádanice, proč k propagaci referenda nebyl využit městský rozhlas. Odpověď byla, že jde o krizové zařízení, které bylo pořízeno z dotací a smí se tedy používat jen v těch krizových situacích a kromě toho by se při jeho využitím občané polekali, mysleli by si, že jde o varování před nějakým blížícím se nebezpečím.

Nakonec by nebyli daleko od pravdy, vedení města opravdu referendum pochopilo jako akutní nebezpečí. Soudím tak například z komentování výsledku hlasování o otevřeném bazénu u Kauflandu – prý bylo zmanipulované. 80% hlasujících se totiž vyjádřilo proti jeho stavbě. Matkám a otci města se tedy asi ulevilo, že nepřišel dostatečný počet voličů a výsledek tak není pro radnici závazný. Ve stavbě bazénu se bude pokračovat.

Studie stavu ovzduší (měření proběhla v říjnu 2016) jen potvrdila, co se dávno tušilo. Nejjedovatější je v okolí Děčínské ulice a obchodních domů Andy a Banco, o něco méně při severojižním průtahu městem a pak na Svárově a na sídlišti Holý vrch (u základní školy!). Poslední dvě místa doplácejí na množství lokálních topenišť. Jo a další poznatek, oficiální měřící stanice na sídlišti Sever neměří stav ovzduší ve městě, ten je horší, než by ukazovaly její údaje. Autor studie Dr. Kotlík, který ji přišel představit, potvrdil, že mezi nejdůležitější prostředky, jak situaci s českolipským ovzduším aspoň maličko zlepšit, je zeleň. Co nejméně kácet, co nejvíce sázet.

Všichni odkývali. Jenže při prodejích nemovitostí či při záměrech prodat 16 lidí zdvihlo ruku pro záměr prodat půl hektaru travnaté plochy vymezené bývalou výpadovkou na Sosnovou, silnicí I/9 a litoměřickou dráhou, plochy charakterizované jako „krajinná zeleň“. Je velmi pravděpodobné, že zájemce hodlá koupené pozemky přeměnit na stavební a výhodně je přeprodat. Změna územního plánu, který by to umožnil, není v případě jednotlivých pozemků v České Lípě žádný problém. Z krajinné zeleně“ by mnoho nezbylo.

Co se zatím podařilo zastavit, je prodej pozemku o rozloze skoro 800m2 na Svárově, nad ulicí Českých bratří, kde jsou pravděpodobně vzrostlé stromy, ale který oficiální fotografie připojená k materiálům pro zastupitelstvo představila jako zarostlou pouhým chroštím. Pro prodej hlasovalo pouhých 11 zastupitelů poté, co jsem nechal kolovat internetovou fotomapu pozemku. Bohužel, koalice vymyslela chytrou fintu. Když neprojde záměr prodat, hlasuje se o záměru neprodat. A to podpořili jen 3 zastupitelé. Díky této fintě přijde prodej na pořad jednání znovu na příštím zastupitelstvu a obávám se, že do té doby bude potřebný počet zastupitelů zpracován tak, že pro prodej zdvihne ruku.

Ještě dvě věci z kulturní oblasti. Na žádost starostky se v bodu „Rozpočtová opatření č.1/2018“ zvlášť hlasovalo o 360 tisících na repliku busty Eduarda Steffena, malíře, který byl spoluiniciátorem založení českolipského Městského parku. Její zafinancování pak neprošlo – chyběl jediný hlas. Podobně neprošel návrh usnesení uložit vedení města povinnost zabezpečit vytvoření repliky kinetické plastiky „Meteorologická družice“ Karla Vratislava Nováka na sídlišti Holý vrch. Ta je mnoha odborníky hodnocena jako významné výtvarné dílo. Nicméně pan místostarosta Raninec pravil, že někteří obyvatelé sídliště jsou proti umístění repliky na místo původní plastiky, že jim jde na nervy  – jistě, na podzim budou komunální volby a někdo nemá problém sehnout se pro hlasy i hodně hluboko do bláta.

Nejbližší další zastupitelstvo bude v březnu, termín se ale přesouvá ze čtrnáctého na jedenadvacátého – opět o to požádala paní starostka, má prý nějaké důležité jednání ve vzdálené části republiky. První jarní den tak oslavíme mimo jiné projednáváním dotačních programů.

Nový autor 9.2.2018