Obchvat může problémy jen přenést jinam

„Pro obchvat mluví nedávná studie zpracovaná Státním zdravotním ústavem… Týkala se kvality ovzduší… V okolí silnic II/262 a I/9… bylo naměřené množství zplodin ve vzduchu zdaleka nejvyšší“, píše se v  Českolipském deníku z 19. března“(„Obchvat nevyvolává jen nadšení“).


Je to pravda. Ale ne celá. Nejznečištěnější ovzduší v České Lípě je dle zmíněného měření z října 2016 skutečně u obchodních domů Banco a Andy. Velké problémy jsou však také ve čtvrtích Svárov a Holý vrch, kde jsou ale převažující příčinou zplodiny z lokálních topenišť.

Na Svárově bude další vývoj stavu ovzduší záležet především na postupné změně užívaného paliva. Částečně i na Holém vrchu. Částečně proto, že stav ovzduší může negativně ovlivnit právě onen chystaný obchvat. U zdejší školy jsou podle zmíněného měření koncentrace některých částic polétavého prachu už nyní blízko hygienického limitu. Například koncentrace částeček prachu o velikosti 2,5 mikrometru, tedy těch pro zdraví lidí nejnebezpečnějších. Hygienický limit je 25 mikrogramů na metr krychlový, ale měření ukázalo v odpoledních hodinách i více než 40 mikrogramů. Čtyřiadvacetihodinový průměr se v říjnu 2016 pohyboval kolem 23 mikrogramů.

Nyní to může být i víc, za ten rok a půl od měření přibyly severně od školy a sídliště nové rodinné domky, nová lokální topeniště.

A navíc několik set metrů severozápadně odtud (těsně za kopcem Holý vrch) prochází trasa budoucího obchvatu. Sídliště je odtud na návětrné straně, takže veškeré zplodiny z dopravy půjdou do něj. Těžko věřit, že hygienický limit nebude překročen. Rozptylová studie k obchvatu je sice umírněně optimistická, ale je otázka, zda v době jejího zpracování byly již známy zmíněné výsledky měření Státního zdravotního ústavu. Kromě toho v úvodu k rozptylové studii autoři upozorňují, že je v této věci hodně neznámých (například počet vozidel, které tudy za 24 hodin skutečně projedou) a že proto je nutno výsledky studie hodnotit opatrně. On chybí kromě jiného i kvalifikovaný odhad, kolik lidí se po skončení pracovní doby v Dubici vydá se svými auty nakupovat do největších nákupních center na severu města a využijí trasu obchvat – Dolní Libchava – Děčínská – Slovanka – Sever.

Částečky prachu o velikosti 2,5 mikrometru špatně sedimentují, vydrží ve vzduchu cca 6 dnů – pokud je z něho nevymyje déšť. Po tu dobu je budou lidé na sídlišti a děti ve škole dýchat. Na rozdíl od větších prachových částic, které se zachytí nejpozději v průduškách a které můžeme bez větších následků vydechnout či vykašlat, tyto proniknou přes plíce až do krevního oběhu. Mohou způsobit už svým pouhým mechanickým působením záněty v jednotlivých vnitřních orgánech. Navíc vnáší do těla mikročástečky těžkých kovů a zplodin spalování benzínu a nafty, které jsou rakovinotvorné.

Rozumím radosti těch, kdo se na obchvat těší jako na vysvobození. Ale může to být také vysvobození jedněch na úkor druhých. Pokoušíme se o kvadraturu kruhu, když věříme, že stačí zdroje nebezpečného znečištění vzduchu jen šoupnout o kousek dál a problém je vyřešen.

Nový autor 11.04.2018