Ze 39. zasedání zastupitelstva České Lípy (St 27.6.2018)

Kdybych chtěl nějak stručně charakterizovat výsledky červnového zastupitelstva, pak snad, že město koupilo vyhořelý Kounicův dům a nekoupilo rozhlednu na Špičáku.


Odcházel jsem z rodinných důvodů formálně těsně před koncem jednání, kolem 2030, to už zbývaly jen body „Zpráva o činnosti rady města“, „Informační materiály, „Interpelace“ a „Různé“. Jenže mám opakovanou zkušenost, že projednávání těchto na první pohled nekonfliktních bodů může trvat i hodiny. Leckdy se v nich vyřádí a potřebu diskutovat až do úplného vyčerpání sebe i ostatních si uspokojí i ti, kdo k ostatním bodům programu neměli co říci.

Koupi Kounicova domu za 1,9 miliónu korun jsme odmávli během minuty, dvou, a to bez jakékoliv diskuse. Má to ovšem přece jen malý háček. Uvedená cena (připomínám, že v květnu se ještě hovořilo o ceně 4,9 miliónu) je zatím jen ústním příslibem, na papíře to vedení města dosud nemá.

Bod o koupi rozhledny v oficiálním návrhu jednání zastupitelstva nebyl, navrhoval ho (a musím připustit, že v předstihu e-mailem) pan Chot. S tím, že vyjednal s majitelem Procházkou slevu, cena by tak ta klesla z původních 28,7 miliónu na necelých dvacet, s tím ještě, že z toho by prý Procházka ještě dal milión na projekty města v oblasti školství, sportu atp. O jeden hlas se ale tenhle bod programu nedostal na pořad jednání. Pan místostarosta tvrdil, že cena je stále ještě příliš vysoká a on že prý má naději na vyjednání další slevy. Možná ano, možná jen nechce, aby někdo jiný sklidil vavříny za návrat rozhledny do vlastnictví města – i když ona původně patřila Klubu českých turistů.

Žlučí mi hnuly některé majetkoprávní operace. V prvé řadě směna pěkného pozemku v Dobranově, zahrady o výměře přes 100 m2, která ale je v místě, kde se počítá s individuální domkářskou výstavbou, takže jde nepochybně o pozemek stavební, za kus rozbitého betonu u čističky (ČOV) pod Holákem. Vedení města to zkoušelo několikrát, až teď se mu to podařilo zastupitelstvem protlačit. Namítal jsem, že směna je pro město nevýhodná, cena obou pozemků že je neporovnatelná, navíc z toho dobranovského jsme měli aspoň pár korun nájmu, do betonu (cesta k ČOV) budeme muset spíš investovat. Prošlo to za pomoci obmyslné řeči páně místostarostovy, že ten beton potřebujeme kvůli výstavbě obchvatu. Obmyslné proto, že tu cestu obchvat překlene mostem. ŘSD ho tedy vůbec nepotřebuje. Stejně si myslím, že jeho nákup dosavadním majitelem byla promyšlená pozemková spekulace – měl to za pakatel koupit od nějakého restituenta. A myslím, že by bylo namístě se ptát, zda ta směna náhodou není službičkou někomu spřízněnému, oblíbenou českou hrou “Já na bráchu, brácha na mě“.

Pan místostarosta se ostatně touto motivací vůbec netajil při snaze protlačit prodej zahrady v zahrádkářské kolonii na Svárově v ulici Českých bratří. Namítali jsme, že je to nebezpečný precedens, nebude možno odmítnout další žadatele o koupi pozemků v zahrádkářské kolonii, když jednomu se pozemek prodá, přitom město tam má své investiční záměry. Záměr neprošel, už poněkolikáté, ale obávám se, že znovu to půjde na další zastupitelstvo – prý žadatel pracoval kdysi pro město a zasloužil se, tak na rozdíl od ostatních má nárok na jakýsi benefit!

Jakousi protekci tuším i za prodejem pozemku v Dobranově, těsně u zdi mateřské školy. Za účelem zřízení příjezdu na pozemek, kde si žadatel bude stavět rodinný domek. Sice je v kupní smlouvě zakotveno věcné břemeno novému majiteli, že musí umožnit přístup na pozemek v případě údržby či opravy objektu MŠ, ale co si budeme povídat, majitel pozemku je vždy ve výhodě i vůči těm, vůči nimž má nějaký závazek.

Jsem rád, že (zatím!) neprošel záměr prodat Bombardieru pozemek 800 m2 těsně u Svojsíkovy stezky, u frekventované pěší trasy i cyklotrasy ve směru do Obecního lesa a dál do Sosnové.  Oblíbené procházkové trasy i pro maminky s kočárky. Firma tam chtěla budovat parkoviště pro 500 aut, která by se na něj dostávala – inu, po té Svojsíkově stezce. 500 aut na parkoviště, 500 aut z parkoviště. Denně!

Rovněž jsem rád, že prošel záměr vykoupit od Českých drah a dalších majitelů několik pozemků za novým českolipským hlavním nádražím, kde by se konečně měl vybudovat přístup k nádraží z Dubice. Ještě to prý ale není definitivní, ještě nelze začít stavět.

Protože jsem musel odejít ze zastupitelstva dříve, nedošlo na projednání dosti zvěrského záměru firmy KORID zrušit veškerá zastavování vlaků mimo jiné ve Vlčím Dole – Dobranově, kterážto záležitost byla odkázána do bodů „Různé“. Tahle likvidace zastávek včetně v Zákupech na trati do Liberce (přesto, že jsou většinou i tak tzv. na znamení) prý má zrychlit cestování osobákem o čtvrt hodiny a „zlepšit dopravní vazby v Liberci“.  Blíže viz článek, který je od včerejška na i-novinách. Tak jsem o věci alespoň jednal s paní inženýrkou Volfovou, statutární náměstkyní hejtmana LB kraje (má o tom promluvit se šéfem KORIDu Ing. Hruboněm) a s úředníkem, který má dopravu na starosti na městském úřadě v České Lípě. Připomínky k novému jízdnímu řadu je možno také směrovat na KORID (do 13.  července), nebo přímo zpracovateli jízdního řadu na Českých drahách (do 16. července). Je smutné, že třeba malé Pertoltice se za zachování zastávky zasadily, a to úspěšně, zatímco vedení České Lípy ani neinformovalo zastupitele, natož veřejnost!

Poslední pravidelné zastupitelstvo tohoto volebního období by mělo být 5. září.  Zatím přeju pěkné léto, příjemné prázdniny a vydařené dovolené.

Nový autor 30.6.2018