Ze 40. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 11. 7. 2018)

Vlastně šlo o zastupitelstvo mimořádné, původně svolané jen k výběru firmy, která by měla mít příští 4 roky na starosti údržbu veřejné zeleně. Hrozilo prý totiž nebezpečí z prodlení. Kdyby se smlouva neuzavřela do určité lhůty po dokončení výběrového řízení, už by ji nebylo možno uzavřít a účastníci výběrového řízení by prý mohli na městě požadovat uhrazení vynaložených nákladů – například na zpracování nabídek.


Několik lidí návrh smlouvy zpochybňovalo, hodně třeba pan Chot, ale většina ji podpořila (16 zastupitelů z 19 přítomných), dokonce i rebel ze zásady, pan Mgr. Ježák. Já v diskusi kvitoval, že v podmínkách smlouvy je odvoz posečené trávy, že už se nebude tzv. mulčovat.  Když se to dělalo, vchody domů na sídlištích připomínaly spíše stáj s hlubokou podestýlkou. Špatně se to uklízelo, pejskaři trávu nosili na botách i do pater a možná i do bytů. Jen to přidělávalo práci těm, kdo mají v domech na starosti úklid. V rámcové smlouvě je zakázka rozdělená na dvě části, každá se týká jedné části města. Ale výběrová řízení na obě části vyhrála stejná firma, Facility Group a.s., Teplárenská 602/19, Praha 10 – Malešice. Cena zakázky na ty čtyři roky je i s DPH cca 60 miliónů korun, ale protože se na každý rok bude dělat smlouva speciální, může se vyjednat i nižší cena.

Dalším bodem byla rozpočtová změna, jíž se mělo 400 tisíc korun převést z kapitoly „Projekty“ do rozpočtu organizačního odboru. Peníze jsou z větší části určeny na cestu delegace města do Moskvy a Suzdalu v rámci navazování partnerských vztahů. Byly kolem toho děsivé hádanice, padly 2 protinávrhy, jeden, aby ty peníze šly z Fondu rady města, kde prý je jich dost, případně aby se částka snížila zhruba na polovičku. Za tu by se hradily cestovní náklady Českolipskému dětskému sboru, který se cesty má také zúčastnit, ostatní že aby si cestu hradili ze svého. Nakonec neprošlo nic. Tak uvidíme, jak si s tím vedení města poradí.

Nově byl přidán bod Rušení zastávky Vlčí Důl – Dobranov, ale lstivě do bodu „Různé“, takže nebylo možno ani navrhnout nějaké usnesení. Zrušení má zrychlit dopravu osobním vlakem z ČL do Liberce o 14 minut. Stále ale osobáku ta trasa bude trvat 78 minut, což jistě další cestující do vlaku nepřiláká – tím jednatel KORIDu Ing. Blažek odůvodňoval to zrušení (autu to trvá do Liberce cca 48 minut). Diskuse k bodu chudá, obávám se, že většina kolegů ani pořádně nevěděla, o co ve skutečnosti jde, a tak na to ani neměla názor.  Proti rušení jsem se velmi ostře vyslovil já (za pobočku Společnosti pro trvale udržitelný život jsem v tom smyslu i poslal připomínku KORIDu), Ing. Máška a také Mgr. Ježák, který ocitoval i argumenty českolipského Dopravního klubu. Ten je rovněž toho názoru, že takovýto způsob lákání cestujících je neúčinný a naopak může z veřejné dopravy vyhnat lidi, kteří zastávku užívají. Autobus MHD, které prý má zastávku obsluhovat, to ujede cca za půl hodiny (vlak za 5 minut!), navíc po místních komunikacích, úzkých, nekvalitních, v zimě udržovaných pomalu až v posledním pořadí, takže je reálné nebezpečí, že se odtud v zimě lidi veřejnou dopravou do civilizace ani nedostanou. Nejtrapnější na tom je, že i malé obce jako Pertoltice a Velký Grunov si nakonec vybojovaly zastavování alespoň některých spojů, jen Česká Lípa nic. Pěkní místní patrioti, ti naši „otcové“ a „matky“ města!!!

Rovněž v bodě „Různé“ jsem informoval, že na podatelnu města byla předána petice s cca 500 podpisy proti kácení jírovců před ZŠ Lada. Rekonstrukce vodovodního řadu, který se nachází v zemi pod stromy, se dá udělat i jeho přeložkou do míst, kde stromy nejsou. Máme v tom i příklad z rekonstrukce vodovodu v ulici A. Sovy na Slovance. Pan místostarosta Raninec se vyjádřil, že je to věc státní správy, že zastupitelstvo s tím nemůže nic dělat. No, může. I v případě té Slovanky iniciovalo jednání se SČVaK, který za finanční kompenzaci tu přeložku udělal. A tady jde o to, že vykácení stromů povede ke zvýšenému ohrožení zdraví stovek dětí ve škole jedovatými zplodinami z motorového provozu ve frekventované Šluknovské ulici. Dáváme peníze na leccos, ale dle mě by se měly v prvé řadě dávat právě na opatření k ochraně zdraví občanů, dětí zejména. Také jsem nahlas řekl, že politická odpovědnost v této kauze tak jako tak jednoznačně padá na hlavy vedení města.

Poslední zastupitelstvo tohoto volebního období by mělo být 5. září. Ale nevím, jestli se zas něco neschruje ještě mezi tím a jestli nebude další zastupitelstvo mimořádné. Zatím přeju pěkné léto.

Nový autor 17.07.2018