Ze 4. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 30. ledna 2019)

Hlavním bodem programu včerejšího zastupitelstva byl dle očekávání rozpočet České Lípy na rok 2019. Poprvé po řadě let kupodivu jeho projednávání proběhlo poměrně hladce. Pro srovnání, změna jednacího řádu zastupitelstva se probírala zhruba hodinu a místy hodně emotivně, rozpočet byl schválen rovněž po zhruba hodinovém jednání (dokonce to nebyla ani celá hodina!) a to hlasy všech přítomných, tedy třiadvaceti. 

Opoziční zastupitelé se trochu neshodli v důvodech, proč pro rozpočet hlasují. Jedni tvrdili, že by jeho zpracovatelům mohli mnohé vytknout, ale že holt město nějaký rozpočet potřebuje, a tak jaksi z  vlasteneckých důvodů pro něj zvednou ruku. Druzí zase prý pro něj hlasovali proto, že původní návrh byl dobrý, sestavovali ho ještě jako členové bývalé radniční koalice a že ta nová toho na původním návrhu moc nezměnila.  Tož, obvyklé kočkování mezi koalicí a opozicí – vždyť volič se (možná :-)) dívá.

Předpokládané příjmy města v tomto roce by měly být 726,5 milionu korun, výdaje zhruba 924 milionu.  Schodek 197 milionů se má pokrýt z úspor z minulých let. Řada investičních akcí, na něž už byly připraveny peníze, se nakonec neuskutečnila. Asi nejznámější takovou nerealizovanou investicí je venkovní bazén u Kauflandu, který měl stát 90 milionů. Mimochodem, nové vedení města uvažuje, jestli by se přece jen nedala vyčistit voda v koupališti nekoupališti v Dubici.

Co se týče jednotlivých položek, zmíním se jako obvykle zejména o investicích, protože ty zpravidla veřejnost zajímají na rozpočtu nejvíc.  Odbor rozvoje města a investic také má přiděleno nejvíc prostředků, celkem s běžnými výdaji skoro 300 milionů. Na druhém místě je správa majetku města (přes 170 milionů) a mzdové a personální náklady (více než 140 milionů). Padesát milionů je určeno na městskou dopravu.

Největší (nejdražší) investicí v tomto roce bude rekonstrukce domu s pečovatelskou službou Na Blatech (za 48 milionů). Hned na druhém místě je rekonstrukce knihovny na Špičáku včetně komunitního centra, měla by stát 38 milionů. 32 milionů je určeno na „Regeneraci sídlišť“, hlavně prostoru ve Vladimírské. Touhle investicí nijak nadšen nejsem, nelíbí se mi, jak je prováděna. Jde hlavně o rozšiřování zpevněných ploch, zejména parkovacích,  a o stále ukusování ze zeleně. Pan redaktor Pokorný na mě chtěl k rozpočtu pár vět pro Českolipský deník, tak jsem mu tam napsal, že bych byl nejradši, kdyby se projekty na regeneraci sídlišť (Špičáku jmenovitě) přepracovaly. 24 milionů spolkne rekonstrukce ulice Pod Špičákem.

Další větší investice jsou do tzv. snižování energetické náročnosti škol (zateplování apod.), 15 miliónů jde v této souvislosti na ZŠ Lada, dvanáct MŠ Na Výsluní, dva a půl milionu ZŠ Sever. Rovněž 14 milionů na zateplení bytového domu v Komenského ulici na Ladech. Devět a půl milionu půjde na opravy ZŠ Jižní.

Další investice jsou sice drobnější, ale přesto pro Českou Lípu významné. Tři miliony na úpravu dost nebezpečné křižovatky za Bancem a po dvou milionech na opravu střechy a fasády Unionky, na úpravu prostoru v okolí nového českolipského hlavního nádraží a na zpracování dokumentace k rekonstrukci Škroupáku.

Kromě rozpočtu stojí za zmínku hlavně změna jednacího řádu zastupitelstva, kde se dost skrouhla možnost zneužívání takzvaných technických poznámek k porušování pravidla, že každý zastupitel může mít ke každému bodu jednání maximálně dva diskusní příspěvky. Někteří za pomoci „technických“ diskutovali ke každému bodu třeba desetkrát, navíc s právem přednosti. Třeba mně bylo blbý to dělat, a tak jsem čekal a čekal a diskuse se mezitím stočila někam úplně jinam („cimrmanovský úkrok stranou“, jak to včera vtipně nazval Dr. Riedl). Taky proti změně nejvíc protestovali ti, které to nejspíš nejvíc postihne, jmenovitě pana magistr Raninec, bývalý místostarosta, který si z diskuse udělal politickou tribunu na téma „náhubková“ pravidla a „konec demokracie“ v České Lípě.

Když už jsem se před devátou večerní těšil na konec jednání, přišel dodatečně přidaný bod, žádost Českolipského dětského sboru o individuální dotaci 500 tisíc korun na letenky do USA, kde se ve státě Idaho v létě koná festival pěveckých sborů z celého světa. Novákovci se snad dvakrát velmi pěkně na tomto festivalu umístili a mají tam reprezentovat nejen Českou Lípu, ale vlastně i republiku. Strhla se docela pěkná diskuse. Většina zastupitelů uznávala, že sbor dělá městu čest a reprezentuje ho. Jenže na druhé straně žádosti o velké dotace podává opakovaně a je to už na úkor dalších žadatelů ze strany organizací, které se věnují dětem a mládeži. Šel jeden hlas, že už je konečně potřeba na tohle stanovit nějaká stálá pravidla, udělat v tom pořádek.

Nakonec se dohodlo, že dostanou 400 tisíc, i když pan Novák tvrdil, že to nebude stačit, a pan kolega zastupitel Málek jim zkusí pomoci v obstarání levnějších letenek z nějakých internetových slevových portálů.  Kdyby se ale tohle včas nepodařilo, dostane sbor ještě 100 tis z fondu rady města. Pro tohle řešení zvedlo ruku 19 zastupitelů z dvaceti, kteří v tu chvíli ještě byli v jednacím sále. Jen pan Pirát Jeník se zatvrdil a hlasoval proti. J Další zastupitelstvo bude  27. února, po něm se zase ozvu.

Nový autor 4.2.2019