Z 5. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 27. 2. 2019)

Tipnu si, že bychom se s kolegy zastupiteli asi shodli, že nejdůležitějšími dvěma body včerejšího zastupitelstva bylo jednak vyhlášení dotačních programů města pro letošní rok, jednak rozhodování o záměru koupit dům čp. 2983 v ulici U Synagogy (moderní budova bývalé pojišťovny, postavená v 90. létech) a přilehlý pozemek. A k těmto dvěma bodům bych ještě přidal fofr kolem vyhlášky o regulaci hazardu v České Lípě.


Vyhlašování dotačních programů, pomáhajících financovat různé obecně prospěšné  činnosti, na nichž městu mimořádně záleží, se už stalo v (nejen) v České Lípě tradicí. Včera je zastupitelstvo vyhlásilo v 10 oblastech, s dosti velkými rozdíly ve výši schváleného finančního limitu. Jako obvykle největší částka půjde do sportu (13 milionů, o 2,5 milionu více než v roce 2018), následují registrované sociální služby s 8 miliony, podpora zdravotních služeb 3 miliony, kultura s 1,75 miliony, dále 1,6 milionu na sociální oblast vyjma registrovaných služeb, 1 milion na památkovou péči – příspěvky majitelům památkově chráněných objektů na údržbu a opravy.

Dál už jde celková částka dotace dost dolů. 400 tisíc na oblast školství a vzdělávání, z toho 100 tisíc na vzdělávání dospělých. 250 tisíc na prevenci kriminality a po 200 tisících na oblast cestovního ruchu a životního prostředí.

O ty 3 miliony na podporu zdravotních služeb se strhla slušná hádka, opozice tvrdila, že to může spolknout třeba nemocnice na nějaký svůj drahý program a že je to krajské zařízení, které má svoje zdroje příjmů. Ve skutečnosti je to ale určeno například na vybavení stomatologické ordinace začínajícímu zubaři. Je to reakce třeba na akutní nedostatek zubařů a na velké problémy se zajišťováním víkendových pohotovostí.

Ještě krátce k dotačnímu programu, o němž vím nejvíc (a který dostal nejmíň L). Stejně jako loni chceme nejvíce podpořit včelařství a sázení stromů. Z pochopitelných důvodů je dnes potřeba podpory těchto oblastí ještě akutnější než v minulosti. Každý asi zaznamenal šokující zprávu o tom, že za posledních 25 let zmizelo až 75% hmyzu, mezi nimi množství opylovačů. Pokud by to pokračovalo, může to znamenat neúrody a někde i hlad. Chybí-li tedy opylovači přírodní, je nutno přemýšlet o náhradních řešeních, mimo jiné třeba i o rozšiřování chovu včel. No a množství zeleně ve městech, stromů zejména, může rozhodnout, zda za rychle pokračujících klimatických změn, za úmorných letních veder a dlouhodobého sucha budou ta města vůbec obyvatelná.

K druhému z výše avizovaných bodů jednání zastupitelstva. Současný majitel budovy bývalé pojišťovny je v exekuci, neví se,  komu by se budova dostala po prodeji do rukou a jaká činnost by se tam provozovala. Město by to mohlo jen obtížně ovlivnit. A kdyby to bylo něco, co by lidem vadilo, dávali by nám tu indolenci za vinu, stejně jako dávají městu za vinu, že před roky nekoupilo od Uranu paneláky na sídlišti Sever.

Navíc město by pro ni mělo rozumné využití. Má jednotlivé odbory a oddělení rozstrkané na několika místech po městě, třeba oddělení občanských průkazů a pasů je až na Děčínské. Budova č.p. 2983 byla stavěna jako budova kancelářská, takže by se pro účely městského úřadu docela hodila. A přesto, že se projednával zatím jen záměr koupě (odhadem snad za 15 milionů korun), v podstatě proto, že hrozí nebezpečí z prodlení, byla k tomu asi dvouhodinová úmorná diskuse, v níž se opakovalo pořád dokola totéž. Že materiál nebyl předložen v předepsaném osmidenním termínu přede dnem konání zastupitelstva, že prý není řádně připraven, že neprošel ani jednotlivými výbory atp.

I když jsem se původně k tomu nechtěl vyjadřovat, přece jen nejsem odborník na prodeje a koupě nemovitostí, znechutily mě ty plané řečí natolik, že jsem řekl, že se rozhodujeme v situaci značné nejistoty a že v takové chvíli selský rozum napovídá přiklonit se k tomu rozhodnutí, které se dá následně změnit, kdyby to bylo nutné. Takže je rozumné schválit záměr dům koupit. Pokud bychom záměr odmítli, už na tom nezměníme nic. Vzhledem k množství námitek a bouřlivé, dlouhé diskusi jsem byl překvapen, jak jednoznačně nakonec dopadlo  hlasování. Z pětadvaceti zastupitelů jednadvacet hlasovalo pro záměr dům koupit. Proti hlasovali Raninec a Tejnora z ODS a Máška za ČSSD. Bývalá starostka Žatecká (také ČSSD) nehlasovala vůbec – jestli jsem se teda nepřehlédl.

A na závěr tak trochu chuťovka. Městu hrozí od Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS) pokuta 900 tisíc korun za chyby ve vyhlášce o regulaci hazardu ve městě. ÚHOS ji označil za diskriminační, protože je v ní prý explicitně napsáno, kde hazard může být a kde ne. Bývalá paní starostka vytkla současnému vedení města, že se pokutě nebrání a způsobí tak městským financím velkou škodu. Ta současná se nedala a kontrovala tím, že o věci vědělo i to bývalé vedení někdy od roku 2015, že mělo čas vyhlášku změnit a nenechat věci dojít až do krajnosti.  A přečetla dosti dlouhý seznam termínů  jednání o vyhlášce, spíše to ale byly termíny, kdy nakonec žádné jednání neproběhlo, bylo přesunuto a pak přesunut i přesun, případně nejeden termín vůbec zrušen. Navíc si ÚHOS stěžoval, že se město jednání s ním vyhýbalo, oddalovalo řešení, a tak se nakonec naštval a vypálil tu pokutu. Laxnost, podcenění problému, neprofesionalita. Současné vedení vydalo proti pokutě odpor, začalo s ÚHOSem jednat, ale bude-li to co platné, to se neví.

Další zastupitelstvo proběhne přesně za 4 týdny od toho včerejšího,  tedy  27. března. Tak se pak zase ozvu.

Česká Lípa, 28. 2. 2019
Nový autor 03.03.2019