Ze 14. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 29. 1. 2020)

Ten název tentokrát klame tělem. Poprvé po dlouhé době jsem se totiž jednání zastupitelstva nezúčastnil.  Ne, abych to na stará kolena začal flákat. Ale termín a čas mi kolidoval s jinou důležitou akcí. A protože tentokrát navíc na programu zastupitelstva nebyly nijak mimořádně důležité body, jak je patrné z výčtu níže, z jednání jsem se omluvil.


Kvůli jednomu z bodů programu se mi dokonce ulevilo, že na zastupitelstvu nebudu a nebudu se k němu muset vyjadřovat. Je mi vždycky trapně, když mám hlasovat o své vlastní odměně - tady o odměně neuvolněným členům zastupitelstva.

Prvním bodem jednání ale byla prezentace ověřovací studie venkovního bazénu na koupališti v Dubici. Část prezentace a diskuse jsem ještě před odjezdem z domova stihnul sledovat v přímém přenosu na internetu. Venkovní bazén by byl asi fajn, jen mi trochu vadí, že jeho výstavbu by zase odnesla část místní zeleně. V každém případě do realizace je asi ještě daleko a bůhví, jestli případný projekt realizován vůbec bude.  S postupem klimatických změn brzy můžeme mít úplně jiné starosti.

Co bych býval rád podpořil, je žádost o poskytnutí individuální dotace na opravu elektroinstalace v kostele Mistra Jana Husa. Stejně tak dotace na provoz kina – ale tu zastupitelstvo bez problémů schvaluje každoročně.

Zbytek bodů se v drtivé většině zabýval projednáním upravených formulářů dotačního programu města a v jednotlivých oblastech, v nichž město dotace už celé roky poskytuje. Samotné dotace se ale budou podle harmonogramu projednávat až na dubnovém zastupitelstvu.

Pak už zbývaly vlastně jen zápisy z jednání výborů města, o nichž se většinou prakticky ani nediskutuje a které se berou na vědomí en bloc.

Příště  (26. února) už zase budu referovat o tom, jak zastupitelstvo skutečně probíhalo.

Nový autor 31.01.2020